2,539 views

Tận Thế Là Phải Có

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề-tài

Tn Thế Là Phi Có

Có một đề tài quan trọng, thường xuyên được nhắc đi nhắc lại ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đó là đề tài “Tận thế”. Bây giờ, để xem hư thực thế nào, chúng ta nên cẩn thận từng bước, tìm hiểu vấn đề vô cùng quan trọng này qua ánh sáng Thánh kinh  là Lời của Thiên Chúa. Để xem Thánh Kinh nói gì về tương lai của ngày kinh khủng đó! Và con người  đang sống, nếu rơi vào thời điển kinh hoàng đó thì sẽ thế nào. Đây là vấn đề tối quan trọng, cần phải biết rõ để chuẩn bị cả linh hồn lẫn thể xác, trước khi sự việc xảy ra. Bây giờ chúng ta sẽ lướt qua một số câu hỏi-để xem câu trả lời thế nào.

 

 Th Nht: Tận Thế Có Thật Không? Câu trả lời khẳng định là tận thế có thật! Vì Thiên Chúa đã phán trong Thánh  Kinh sách Ma-thi-ơ 24 : 14 như sau: “ Tin lành này v nước Đức Chúa Tri s được ging ra khp đất để làm chng cho muôn dân. By gi s cui cùng s đến”. Chiếu theo Lời Thiên Chúa phán, thì tôi muốn hỏi bạn: Bạn đã nghe Tin-Lành chưa? Nếu bạn chưa nghe Tin-lành thì bạn hãy đến với một Hội Thánh Tin-Lành trong thời gian sớm nhất, để nghe Lời Thiên Chúa nói gì về bạn trong ngày tận thế!

Th Hai : Sự phán xét của Thiên Chúa có thật không? Trong Thánh kinh sách Dân-số-ký 23:19 Lời Thiên Chúa cho biết:“ Đức Chúa Tri chng phi là người để nói di. Cũng chng phi là loài người để hi ci. Điu Ngài đã nói Ngài há s chng  làm ư? Điu Ngài đã phán. Ngài há s chng làm ng nghim sao?”Vậy là bạn đã hiểu rõ rồi chứ?

 Th Ba: Để tránh sự đau khổ đời-đời nơi đời sau. Thì người chưa tin Chúa Giê-xu phải làm gì ngay trong đời này?

Xin Trả Lời: Đức Chúa Trời đã phán trực tiếp với bạn trong Thánh kinh sách Giăng 3:16 “ Vì Đức Chúa Tri yêu thương thế gian, đến ni đã ban Chúa Giê-xu Christ xung trn, hu cho h ai tin Chúa Giê-xu không b hư mt mà được s sng đời-đời”. Vậy thì tại sao đến bây giờ mà bạn vẫn còn khước từ Chúa Cứu Thế Giê-xu? Qúa nguy hiểm, bạn nên có sự quyết định sớm để tốt cho linh hồn.

Th Tư: Nếu không tin Chúa Giê-xu mà tin vào các tôn giáo khác có được lên thiên đàng không?

Xin Trả Lời: Thiên Chúa là Đấng tạo dựng vũ trụ  và muôn loài vạn vật, Ngài kêu gọi bạn tin Chúa Cứu Thế Giê-xu để được sống đời-đời trên thiên đàng. Vậy thì ngoài Thiên Chúa, thần nào trong các tôn giáo khẳng định là tôn giáo có thiên đàng riêng? Nếu niềm tin ngoài Chúa Giê-xu mà có hy vọng thiên đàng, thì đó chỉ là sự hy vọng trong mơ hồ ảo tưởng. Bạn cứ nghĩ, những người thành lập tôn giáo còn đang nằm dưới đất, thì làm sao tin có thiên đàng ở trên trời? Nền tảng để tin có thiên đàng của tôn giáo thì bạn dựa vào đâu? Bạn đừng quên rằng: Không những bạn phải tin Chúa Giê-xu để linh hồn được sống. Mà mọi người lãnh đạo tinh thần trong mọi tôn giáo cũng phải tin như bạn vậy thì mới hy vọng. Cho nên Thiên Chúa kêu gọi bạn tin Chúa Giê-xu để tội được tha, linh hồn được cứu. Chứ Ngài không hề kêu gọi bạn tin vào các tôn giáo!

Câu Hi Th Năm: Tại sao phải tin Chúa Giê-xu mới được vào thiên đàng? Bạn phải biết rằng, khi tổ phụ loài người là Ông A-đam và bà E-va cãi lời Thiên Chúa mà ăn trái cấm. Đó là cách mà con người với quỉ Sa-tan muốn chống nghịch lại với Thiên Chúa. Theo luật của Công bình và Thánh khiết của Thiên Chúa. Nếu phạm tội con người phải chết. Không những chết về phần thể xác, mà chết cả về phần linh hồn. Cho nên để trả giá cho sự chết về phần linh hồn. Chúa Giê-xu đã giáng trần làm người, Danh Ngài là Giê-xu. Chịu đóng đinh trên cây thập tự để cứu chuộc tội lỗi cho mọi người. Cho nên, đây là sự cứu chuộc độc nhất vô nhị của Thiên Chúa yêu thương, mà con người trần gian tội lỗi, không thể làm thay cho Đấng vô tội. Một bằng chứng cụ thể cho bạn biết rằng. Là một tội nhân đối  với Thiên Chúa, dấu hiệu là phải chết về phần xác. Nhưng linh hồn được sống, là nhờ niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng sống đời-đời. Nếu được hỏi: Bạn có thấy giáo chủ trong mọi tôn giáo được miễn trừ sự chết về phần xác không? Nếu không, thì phần linh hồn sẽ phải ứng nghiệm! Bạn hãy nghe lời của một tiên tri được Thiên Chúa cho thấy trước những hình ảnh của người không tin Chúa Giê-xu trong ngày phán xét được Thánh Kinh ghi lại trong sách Khải Huyền 20: 12 như sau:“ By gi tôi thy mt tòa ln và trng cùng Đấng đương ngi trên, trước mt Ngài tri đất đều trn hết chng còn thy ch nào cho nó na. Tôi thy nhng k chết, c ln và nh, đứng trước tòa, và các sách thì m ra. Cũng có m mt quyn sách khác na, là sách s sng, nhng k chết b x đoán tùy công vic mình làm, c như li đã biên trong nhng sách y”.

Có hai điều mà bắt buộc bạn phải chọn một đó là: Nếu bạn chọn “Đao Trời”  thì tin Chúa Giê-xu và thờ Đức Chúa Trời là Đấng ở trên trời- thì bạn sẽ về trời. Nếu tin vào đạo của người là tôn giáo, thì linh hồn bạn phải chết đời-đời nơi thế giới đời sau.

Servant  Elijah  Nghiem                                  .