2,475 views

Chỉ Có Trời Cứu

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề tài

Chỉ Có Trời  Cứu

Sắp tới ngày bầu cử Tổng Thống.  Người dân Hoa-kỳ lại có cơ hội tái hy vọng về sự thay đổi “bộ mặt” của đất nước Mỹ với những lời hứa hẹn vô căn cứ! Người ta đang hăng hái thu thập ý kiến về một câu hỏi giống nhau  đó là? Nhiệm kỳ này: Anh hay Chị bầu cho ai? Khi cầm một lá phiếu để bầu một Tổng thống lãnh đạo một quốc gia văn minh tiến bô vào bậc nhất thế-giới như Hoa-Kỳ  xem ra không phải là điều dễ. Không dễ, không có nghĩa là thủ tục bầu cử qúa phức tạp, mà là sự quyết định lá phiếu làm sao cho xứng đáng với sự chọn lựa về một nhân vật mà mình đã đặt tất cả mọi sự hy vọng vào. Nhưng lại hy vọng vào tiểu sử cá nhân thuộc qúa khứ, chứ làm sao thấy được kết qủa tương lai của người lãnh đạo sẽ ra sao đâu mà hy vọng!

 
   

Đất nước Hoa-Kỳ đang ở trong tình trạng xuống dốc về tài chánh đến mức báo động. Cần phải cứu nguy là điều cần thiết. Nhưng chìa khóa để giải quyết vấn nạn này không phải “ tiền” là chính. Mà phải kêu cầu Thiên Chúa thì mới hy vọng. Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 33 : 12 Lời Thiên Chúa phán “ Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình . Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay”

Trải qua mấy trăm năm lập quốc, thiết tưởng người dân Hoa-kỳ phải nhìn lại những giai đoạn thăng trầm tối quan trọng của quốc gia này. Chúng ta nên nhớ rằng, một số người lãnh đạo Hoa-kỳ trước đây đã “thắng”!  Khi họ quyết định bãi bỏ lời cầu nguyện trong các trường học.  Kể từ đó đến nay, đã có biết bao nhiêu vụ nổ súng trong trường học không thể biết trước. Và đã có biết bao nhiêu học sinh vô tội nằm xuống! Đáng lý ra để cứu nguy cho sự thất bại này, các nhà lãnh đạo Hoa-kỳ phải biết rằng: bãi bỏ lời cầu nguyện trong các trường học là một quyết định sai lầm, khiến tội ác gia tăng. Nhưng không ! Họ tìm hết cách này để ngăn chận, hết cách kia để chống đỡ, nhưng  đau thương vẫn xuất hiện. Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 127: 1  Lời Thiên Chúa phán: “ Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức-Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công”.

Có người thắc mắc hỏi : Có biết bao nhiêu người không thờ Thiên Chúa; cuộc sống họ vẫn giàu có dự dật thì giải thích làm sao ? Thánh Kinh trong sách Ma-thi-ơ 5 : 45 Lời Thiên Chúa  phán: “ Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác” .

 Nếu ai ở trong hoàn cảnh giàu có và dư dật nhưng không tôn thờ Thiên Chúa thì phải hiểu rằng, mình là người mắc tội vô ơn đối với Ngài. Chứ không phải mình tự cao và kiêu ngạo mà nói rằng không cần Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh sách Phục Truyền 8 : 17 Lời Thiên Chúa phán: “ Vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng : “Ấy là nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này”.

Biết ơn Thiên Chúa, cầu khẩn Thiên Chúa là chìa khóa mầu nhiệm cứu nguy cho mọi phương diện của quốc gia và cá nhân  con người. Không những Ngài cứu nguy, cứu khổ, cứu đói, đem sự bình an, vui tươi và hạnh phúc đến cho con người trong đời này không thôi đâu. Nhưng Ngài còn ban sự sống đời-đời cho linh hồn con người thóat khỏi cảnh khổ hoả ngục đời-đời nơi đời  sau nữa.

Có người phát biểu rằng: Tôi chỉ cần Thiên Chúa cứu tôi đời này thôi, còn đời sau thì tôi nghĩ không cần thiết! Trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 15:9 Lời Chúa phán “ Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy nơi Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết”.

 Như vậy thì tôi xin hỏi bạn:  Cuộc đời -ai cũng sẽ có lúc  chuẩn bị về thế giới bên kia. Vậy thì bạn có định đem những đồ đạc, tiền bạc  của thế giới bên này đi theo không? Hay là bạn cần gì? Bạn đừng quên rằng, những gì Hoa-kỳ đang có, nhiều thứ sẽ tốt hơn những gì ở vô  số các quốc gia khác đang có. Và những gì thiên đàng hiện có, trên thế-giới sẽ không có gì để có thể sánh bằng.

Nếu bạn nhìn vào thế giới hiện nay mà bạn chiụ suy gẫm một chút; bạn sẽ thấy rất buồn cười đó là: Cuộc sống tạm  bợ này mà con người không thể nào lo nổi! Nhưng họ lại đang ra sức để tự lo cho mình trong thế giới đời sau! Lời Chúa Giê-xu đã khẳng định trong Thánh kinh sách Giăng 14 : 6 “ Ta là đường đi lẽ thật và sự sống, không bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời”. Kinh tế xuống dốc mọi người  đã thấy khổ rồi, huống chi linh hồn xuống hoả ngục sẽ khổ đến cỡ nào nữa. Bạn lo lắng qúa chăng? Hãy nghe lời Thiên Chúa phán trong Thánh kinh sách Giê-rê-mi 3 : 33 “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ  tỏ cho ngươi những chuyện lớn và khó là những chuyện ngươi chưa từng biết”

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiem ha Loc)