3,188 views

Mục Sư Lậm Tử Vi Tín Đồ Sớm Tử Vong

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Mục Sư Lậm Tử Vi Tín Đồ Sớm Tử Vong

      Khi một người Mục sư được phong chức, thì đa số những vị lãnh đạo tâm linh có thẩm quyền trong giáo hội, hay giáo phái nào đó, khi giảng dạy để truyền đạt trách nhiệm Chăn chiên cho người sắp sửa lãnh nhận trách nhiệm, thì đa số đề cập đến sách Giăng 21 từ câu 15 như sau:

Đức Chúa Jêsus nói chuyện cùng Phi-e-rơ

Khi ăn rồi, Đức Chúa Jêsus phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na,(u)ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. 16 Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta. 17 Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta.”

    

    Người được Chúa giao cho “bầy Chiên” của Ngài để chăn : là “chăn” những tín đồ đã tuyên xưng đức tin- tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đã chết thay cho chính họ trên thập tự giá. Vậy thì có phải người mục sư chỉ chăn họ thôi, còn vấn đề cho họ ăn về phần tâm linh; chắc là không cần thiết có phải không?

     Phải chăng chính vì nhiều người quan niệm như thế, cho nên khi trở thành người chăn, thì xem ra nó biến  thành rất nhiều thành phần chăn chiên khác nhau, chứ không phải chỉ một. Nếu nói riêng về Tin-lành Việt-Nam thôi, thì danh xưng mục sư áp dụng chung cho mọi người chăn được gọi chung là mục sư. Nhưng trong thực tế của chức vụ thì có hai loại người chăn: Người được Chúa sai chăn chiên Ngài. Loại còn lại là loại thích chăn nên tìm đủ mọi cách để được chăn. Cho nên cuối cùng trở thành loại “chăn thuê.” Giăng 10: 12-13

   Người tín đồ, tin nhận Chúa Giê-xu một cách trung thành-trung tín thì người đó không phải là loại “Chiên thịt” mà là “Chiên Thánh”. Người mục sư yêu Chúa, là người được Chúa sai chăn chiên của Chúa là loại Chiên Thánh. Chứ Chúa không hề giao cho họ loại “ Chiên thịt”. Nhưng có một số mục sư hiện nay, ở trong vô số giáo phái và giáo hội, đã biến “Chiên Thánh” mà Chúa giao, thành loại “Chiên thịt”. Còn một số ít Chiên Thánh tự nguyện biến mình thành chiên thịt ở trong Hội Thánh thì chưa kể đến! Sở dĩ có tình trạng đau đớn này xảy ra, là vì vô số con Chiên trong thời đại ngày nay, chấp nhận “loại thực phẩm tâm linh thập cẩm” Miễn cưỡng lắm mới tạm dùng Lời Đức Chúa Trời! Vì loại chiên này ưa sự dạy dỗ xác thịt mang tính thế gian, và mê tín dị đoan thuộc các tôn giáo trộn lẫn vào. Cho nên loại chiên thịt luôn-luôn cảm thấy vui vẻ và rất hào hứng, vì phù hợp với loại thức ăn này! Đây là những Con Chiên không còn nhận biết được Lời Đức Chúa Trời- là Lời ngọt ngào và phước hạnh như thế nào.  Cho nên người chăn cho bất kỳ loại thực phẩm nào chiên cũng vui vẻ đón nhận. Chứ đâu có biết đó là thực phẩm độc hại cho linh hồn mà Chúa đã cấm, còn mình thì lại cần phải tránh xa những nơi đó càng sớm để tìm lại Lời Chân Lý cho mình!

     Nếu bạn là người yêu mến Chúa, thì Chúa cho bạn còn sống ngày nào, bạn phải xem xét lại đời sống tâm linh của mình, phải cẩn thận đối chiếu lời giảng với Thánh Kinh, để xem loại thực phẩm nuôi sống tâm linh, do người chăn là mục sư quản nhiệm Hội Thánh ban phát, có phải là Lời của Đức Chúa Trời không-hay đó chỉ là “chân lý sống” của riêng mục sư? Bạn nên nhớ cho rằng: Không phải tất cả những người đứng trên bục giảng, đều giảng và dạy cho bạn Lời Đức Chúa Trời đâu nhé. Cho nên, thực tế chẳng thiếu gì người chăn đang giảng và dạy bạn-học theo thế gian, và truyền đạt cho bạn những gì mà họ tiếp thu từ sự dạy dỗ của quyền lực tăm tối, bây giờ họ tiếp tục nuôi dưỡng để đưa bạn đến chỗ đau khổ đời-đời.

     Giả sử, bạn đặt với tôi một câu hỏi: Làm cách nào để biết một người Chăn thật và một người Chăn giả? Xin trả lời: Tôi không lấy kinh nghiệm của tôi để truyền đạt cho bạn, vì tôi không hề có kinh nghiệm ấy. Nhưng tôi trưng dẫn Lời Đức Chúa Trời để tỉnh thức bạn. Hầu bạn dùng Lời Đức Chúa Trời để có thể biết được người chăn của Hội Thánh bạn hiện nay đang ở trong loại người chăn nào. Có ít nhất là hai câu Thánh Kinh tối quan trọng mà tôi liệt kê ở đây để giúp bạn. Bạn phải đón nhận lấy, hầu làm hành trang cho cuộc hành trình tâm linh của bạn kéo dài cho đến khi gặp Chúa. Nếu bạn biết khao khát bám lấy Lời Đức Chúa Trời để nuôi dưỡng linh hồn của chính mình- thì khi gặp trường hợp, có người chăn nào đó muốn biến bạn trở thành loại “chiên thịt,” thì cũng chẳng có cách nào lường gạt được bạn. Vì khi bạn đã được sự soi sáng của Chúa Thánh Linh,  thì linh hồn bạn sẽ được bảo đảm là sống vui vẻ với Chân Lý Chúa, cho đến ngày bạn được Chúa đưa vào ngưỡng cửa thiên đàng.

I / Trong sách Giô-suê 1: 8 Lời Đức Chúa Trời dạy mọi người như thế nào? 

“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi  điều đã chép ở trong; vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường, mình và mới được phước.”

    Rất nhiều mục sư thuộc nhiều Hội Thánh ở khắp mọi nơi, thi nhau kêu gọi con cái Chúa làm theo Lời Chúa! Đó là bộ mặt bề ngoài của một số người chăn. Cố gắng ra vẻ mình là người luôn làm theo Lời Đức Chúa Trời. Vậy mà sao  Mùa Xuân nào ông mục sư cũng hướng dẫn Hội Thánh tôn vinh con giáp ở ngay trong Hội Thánh của chính mục sư đó! Lại ở ngay trong giờ thờ phượng Đức Chúa Trời mới kinh khủng chứ! Cộng thêm cái vẻ giả hình bằng cách cầu nguyện khai lễ nữa chứ. Vì ngay lúc đó Đức Chúa Thánh Linh có hiện diện ở đó đâu mà cầu nguyện Khai Lễ. Chẳng qua là làm theo sự sắp xếp của tờ chương trình giống như những chương trình của bất kỳ tổ chức ngoài đời nào cũng thế thôi. Vì  nếu đó thật là Hội Thánh Đức Chúa Trời, thì tại sao bức màn ảnh rộng để chiếu Thánh Ca mà lại chiếu mở màn với nội dung: Mừng Xuân Ất Mùi? Đến năm nay thì lại đề: Mừng Xuân Bính Thân. Như vậy là Chúa nhật năm trước Hội Thánh mừng con Dê. Chúa Nhật đầu năm nay Hội Thánh mừng con khỉ, và cứ xoay vòng 12 con giáp như vây kéo dài cho đến đời con đời cháu làm mục sư, chứ đâu phải cung kính thờ phượng Đức Chúa Trời trong Ngày Chúa Nhật đầu năm!

    Bạn có thấy trong thời kỳ các Sứ đồ có xảy ra chuyện này không? Những người mục sư thuộc loại chăn thuê, cố tình đem mê tín dị đoan vào nơi thờ phượng, để hạ thấp sự Thánh Khiết của Đức Chúa Trời! Nếu bạn là mục sư thuộc loại tôn sùng tử vi, vì mang căn bệnh làm tôi hai chủ. Vậy bây giờ tôi xin hỏi bạn: Hàng năm, Mùa Xuân đến, thì Đức Chúa Trời có liên quan gì đến Con giáp mà bạn lại đưa tên nó trước hết trong nơi thờ phượng Đức Chúa Trời? Chúa có dạy bạn làm điều đó hàng năm để tôn cao ma qủi, hay là quảng bá mê tín dị đoan trong Hội Thánh Chúa không? Bạn là người mục sư bạn nên nhớ hai điều quan trọng này:

1/ Khi nói đến Chân Lý là Lời Đức Chúa Trời thì chúng ta không có sự chọn lựa, mà chỉ làm theo thôi. Cho nên tranh luận, hay tranh cãi, hoặc lý luận, phải được loại trừ tuyệt đối  khi đối diện với sự Thánh Khiết của Ngài. Vì Lời Chúa đã dạy rõ ràng là như thế. Cho nên tôi tin rằng: Thời gian chức vụ bạn dù dài hay ngắn, thì cũng đã có một hoặc nhiều lần, bạn trưng dẫn câu Thánh kinh này cho nhiều người trong Hội Thánh bạn để làm theo Lời Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao chính bạn lại đi làm một việc thuộc quyền lực tối tăm, khiến ô uế nơi thờ phượng Chúa, mà bạn là người đáng phải dạy cho tín hữu tránh điều đó. Nhưng nếu bạn cố tình bênh vực cho Sa-tan thì bạn cũng có thể nói: Việc đó có gì đâu, thiếu gì Hội Thánh làm chứ đâu phải mình tôi! Nếu bạn cho điều mà bạn làm đó ở tại nơi thờ phượng không có gì, thì nó sẽ có ba điều mà bạn phải cẩn thận: a/ Bạn đã hợp thức hóa hội thánh của Đức Chúa Trời trở thành một hội đoàn của thế gian. b/ Bạn đã phủ nhận sự Thánh Khiết của Đức Chúa Trời chí cao khi thờ phượng Ngài. C/ Bạn đã tôn loài vật dơ bẩn trở thành một đối tượng của Năm-trong Hội Thánh Đức Chúa Trời. Thí dụ: Bạn quan tâm đến có Khỉ, được quyền lực tối tăm đặt cho nó cái tên là “Bính Thân”. Vậy thì tuổi của bạn là tuổi con gì? Bạn có hợp với con khỉ năm nay không? Bạn đừng lợi dụng nơi thờ phượng Đức Chúa Trời chí cao để làm đẹp lòng loài người và ma qủi. Nhưng hãy cùng nhau kính sợ Đức Chúa Trời để được Ngài thương xót linh hồn mỗi người và chúc phước cho Hội Thánh. Chính vì những việc xảy ra hiện nay trong Hội Thánh, chúng ta tạm phân biệt ra hai thành phần như sau:

1/ Thành phần thuộc Hội Thánh Đức Chúa Trời, là “Đầy Tớ” và Con Dân Chúa “ luôn-luôn tôn cao Danh Ngài trên đất. Nhất quyết không để ma quỉ lợi dụng hình thức này, hình thức nọ của thế gian mà làm ô-uế nơi ngự của Đức Chúa Trời.”

2/ Thành phần thuộc “hội thánh tử vi”, là “ mục sư” đã thuộc về quyền lực tối tăm, đưa mê tín dị đoan vào Hội Thánh, cố tình hạ thấp quyền uy cao cả và sự Thánh Khiết của Đức Chúa Trời chí cao.”  Những người tin Chúa Giê-xu phải hiểu rằng: Hội Thánh Đức Chúa Trời là nơi bày tỏ Chân Lý. Chứ Hội Thánh Đức Chúa Trời không phải là chỗ để tôn sùng tử vi của Sa-tan.

    Nếu bạn lấy cớ, đó là văn hóa của dân tộc. Vâng. Nếu bạn thèm khát điều đó, thì thiếu gì chỗ ngoài hội thánh để bạn có thể “tôn vinh” văn hóa, hầu làm thỏa lòng cái bản tính đói khát thế gian mà bạn đang cần đến! Còn Hội Thánh do Đức Thánh Linh Thành lập, chứ có phải bạn thành lập đâu mà đưa mê tín dị đoan vào.

    Những người tin Chúa Giê-xu nên tỉnh thức: Dù bạn nhóm ở bất cứ Hội Thánh nào trên toàn thế giới cũng phải biết rằng: Chẳng phải mình giống như một cái may thu, cứ ngồi nghe ông mục sư phổ biến cái gì, giảng lời nào thì thu vào lời đó, không cần biết đúng sai. Nhưng bạn là người có Đức Thánh Linh, nếu bạn nhóm ở Hội ThánhViệt-nam nào mà bạn gặp tình trạng này, thì bạn nên giúp ông mục sư mình, để ông hiểu biết thêm về sự ô-uế nơi thánh mà làm cho đúng. Đừng bỏ Hội Thánh ra đi, nhưng hãy ở lại đó để giúp cho Hội Thánh được đúng với ý muốn Chúa hơn, bạn phải làm cho được. Vì Đức Thánh Linh sẽ làm qua bạn, để danh Ngài được cả sáng trong Hội Thánh Ngài. Trường hợp, ông mục sư tỏ rõ sự cố tình làm theo ý thế gian chứ không chấp nhận theo ý Chúa. Lúc ấy, bạn hãy rời khỏi nơi đó, đừng biến mình trở thành thuộc viên của một tổ chức mang quyền lực của âm phủ. Bạn phải bám lấy Đức Chúa Trời, đừng bán lấy bất cứ một con người nào muốn hại linh hồn bạn. Vì thể xác và tâm linh- đời tạm và đời-đời hoàn toàn khác hẳn nhau. Bạn cũng đừng ghét ông mục sư, dù ra đi nhưng hãy yêu thương và cầu nguyện cho ông ấy. Nhưng cũng đừng vì thương ông mà ở lại, để sống bằng những loại “đồ ăn độc,” mà bán rẻ linh hồn mình cho ma quỉ.

2/ Khi Hội Thánh nhóm lại, thì đã gọi là Hội Thánh- tại sao lại có mê tín dị đoan ở ngay trong chỗ thờ phượng Đức Chúa Trời? Nhiều người mở miệng thì vanh-vách nói Đức Chúa Trời Thánh Khiết, còn bàn tay và khối óc cùng tấm lòng thì rước quyền lực tối tăm vô nơi ngự của Ngài!!!  Nếu Lời Chúa dạy :”…hầu cho cẩn thận làm theo mọi  điều đã chép ở trong” Vậy bạn thấy những điều ở trong Thánh Kinh là Lời Chúa- Ngài có dạy bạn đưa con vật đại diện tử vi vào Hội Thánh Đức Chúa Trời mà tôn vinh hay tôn sùng nó không?  Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 12:2 Lời Chúa dạy : “ Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” Vậy thì; việc bạn đưa con giáp vào nơi thờ phượng , đó có phải là việc của đời này không?  Nếu Chủ của bạn là Chúa, thì tại sao bạn lại hành động vô ý thức đối với Chủ như thế? I Tê-sa-lô-ni-ca  5: 22 Lời Chúa dạy: “ Bất cứ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi.”

    Chúng ta là những người hầu Việc Chúa, và là những người tin Chúa Giê-xu Đấng Thánh Khiết, chúng ta phải biết xấu hổ và nhục nhã, khi đưa những hình ảnh thuộc quyền lực tối tăm vào nơi ngự của Đức Chúa Trời. Giả sử nếu bạn nói: Có gì đâu.  Nếu vậy thì tấm lòng bạn đã bị chai lì, và có thể Đức Thánh Linh không còn ngự trong tấm lòng bạn nữa.  Chúng ta phải thấy sự nhục nhã không thể nào diễn tả được, khi cả đời người chưa bao giờ mở miệng xưng nhận mình là người có Chúa ở trong. Nhưng khi nói đến con giáp thì vội vàng giới thiệu, mình thuộc con vật này con vật kia mà không hề biết xấu hổ với cái miệng mà Chúa đã cứu chuộc mình!

   Trong thời gian theo Chúa, tôi đã đến một số Hội Thánh Tin Lành Việt-Nam trong ngày Tết. Tôi thấy vô số Hội Thánh in hình Con giáp và để tên nó ngay đầu tờ chương trình thờ phượng Đức Chúa Trời. Nếu bạn đừng giở tờ chương trình để xem ở trong có gì, thì bạn sẽ nghĩ : Đây là chương trình thờ con giáp, chứ không phải thờ phượng Đức Chúa Trời! Nhìn vào trong thế giới, vô số tôn giáo đang nỗ lực giúp người ta đừng tin Chúa Giê-xu. Trong khi nhìn lại, vô số Hội Thánh Tin-lành Việt Nam gồm các giáo phái nói chung, lại đưa con giáp vào trong Hội Thánh để quảng bá sự mê tín, giúp cho công việc Sa-tan mỗi ngày kết qủa hơn. Cho nên đừng hỏi tại sao: Hơn 100 năm Tin lành đến Việt-Nam. Vô số giáo Hội Tin Lành chỉ phục hưng nhà thờ, còn Hội Thánh thì vẫn luôn-luôn ở trong tình trạng khiêm nhượng đáng hổ thẹn là thế nào? Câu trả lời được ghi trong Thánh Kinh sách I Giăng 2: 15  “ Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” Đây là trách nhiệm chung của chúng ta.

II / Trong sách Ma-thi-ơ 28: 20 “ Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ,(g) 20và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.

     Bây giờ, đã đến lúc bạn phải đối diện với Lời Đức Chúa Trời một lần nữa. Và bạn phải thật lòng để trả lời trước Chúa là: Qua câu Thánh Kinh này, những việc mà bạn thực hành trong Hội Thánh nó làm tối danh Chúa, mà sáng danh thế gian mà ma quỉ. Chẳng hạn những điều mà bạn làm trong Hội Thánh, là tôn vinh con giáp vào chúa Nhật hàng năm. Vậy Chúa Giê-xu có dạy bạn không? Đối với Chân Lý bạn chỉ có quyền nói: Có hay là Không?

     Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ  7 : 21 Chúa Giê-xu phán: 21Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!(q)

   Người tín đồ tin Chúa Giê-xu trong thời kỳ cuối cùng này phải cẩn thận. Có một số mục sư- luôn giới thiệu mình là người mấy đời theo Tin-Lành, trong gia đình mấy đời mục sư. Nhưng thực tế, có nhiều người tín đồ đơn sơ nhưng kính sợ Chúa, vẫn có sự hiểu biết để tôn cao danh Chúa hơn một số người người cho mình  thuộc dòng dõi Tin-Lành và tin Chúa lâu đời.

Servant  Elijah  Nghiem