2,469 views

Chúa Jesus Là Chân Lý

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề Tài

Chúa Jesus Là Chân Lý

 

 

     Hiện nay, nhìn vào trong thế giới, chúng ta thấy có vô số tôn giáo. Có tôn giáo đông người, có tôn giáo ít người. Nhưng tôn giáo nào cũng có người đặt niềm tin vào và siêng năng thực hành niềm tin một cách cẩn thận. Giả sử, nếu bạn là một người khó tính, không muốn đặt niềm tin vào một tôn giáo nào đó, chỉ vì tôn giáo đó có những lời dạy mà bạn cảm thấy hay, hoặc cách hành đạo phù hợp với sở thích cũng như tâm lý của bạn. Cho nên bạn đã lên tiếng: Con người có nhu cầu về niềm tin là không thể phủ nhận. Nhưng niềm tin không phải là để giải quyết nhu cầu về sở thích  tôn giáo, hay tâm lý, hoặc huyền bí. Mà niềm tin bắt buộc phải trả lời được một số câu hỏi liên quan đến linh hồn của người tin. Vì sự chết đời này và sự sống lại đời sau của một người, có liên quan đến niềm tin của chính người đó.

    Cho nên, những câu hỏi được đặt ra sau đây sẽ xuất phát từ phía con người hữu hạn. Nhưng câu trả lời sẽ do ai? Chẳng lẽ con người hữu hạn hỏi con người hữu hạn về sự vô hạn? Rồi con người hữu hạn lại tự trả lời cho con người hữu hạn về sự vô hạn? Thế thì lấy nền tảng nào để tin. Chúng ta nên hiểu: Con người bất toàn hữu hạn không thể tự dùng sự khôn ngoan riêng của mình để trả lời cho bất cứ ai về phương diện tâm linh. Cũng không nên hợp thức hóa lời nói của một tổ chức tâm linh nào từ phía con người mà cho là chân lý để đánh lừa người khác! Vì con người thuộc thế giới đời tạm không thể tự hiểu về thế giới đời-đời. Con người hữu hạn cũng không thể tự nói những điều thuộc về Đấng vô hạn ở trên trời. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 12 Lời Chúa Jesus phán: “ Ví bằng Ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất các ngươi còn chẳng tin thay, huống chi Ta nói với các ngươi những việc thuộc về trời thì các ngươi tin sao được.” Cho nên; con người  có thể nói về tâm lý, hay triết lý đông tây kim cổ. Nhưng con người lại không thể tự nói Chân lý từ cổ đến kim. Vì khi đã đề cập đến phương diện tâm linh; thì phải nhờ đến sự soi sáng của Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời Toàn Tri, Đấng vô hạn và vô lượng, chứ không phải loài người hữu hạn nay còn mai mất. Bây giờ, chúng ta bắt đầu đề ra một số câu hỏi để xem Lời Đức Chúa Trời là Đấng vô hạn trả lời cho con người hữu hạn như thế nào.

1/ Ai là chân lý?

       Trước khi Lời Đức Chúa Trời trả lời bạn câu hỏi này, thì tôi muốn hỏi tiếp bạn một số câu hỏi để nhẹ nhàng cho sự suy nghĩ của bạn hơn: Theo bạn thì về phương diện tâm linh, đã có lần nào trong đời; bạn khẳng định con người, hay thần tượng nào đó là Chân lý của niềm tin bạn chưa? Nếu có, thì dựa vào đâu mà bạn lại dám khẳng định như thế?  Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời đã được chép trong sách Giăng 14 : 6 trả lời bạn rằng: Chúa Jesus là Đấng Chân Lý độc nhất để mọi người đặt niềm tin vào Ngài.“ Chúa Jesus đáp rằng: Ta là Đường điChân LýSự sống, không bởi Ta, thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.” Nếu bạn là người đã quyết định đặt niềm tin vào Chúa Jesus, thì tôi thành thật chúc mừng bạn. Bạn hãy đến với Hội Thánh Tin-Lành gần nhất để được hướng dẫn. Vì Chúa Jesus là Đức Chúa Trời, Đấng Tự hữu Hằng hữu ở trên trời, chứ không phải là loài người, giống như mọi người trên đất, từ đất mà ra; rồi lại trở về đất. Cho nên Chúa Jesus là Chân Lý. Chúa Jesus cũng đã dặn dò những người đặt niềm tin vào Ngài một cách hết sức cẩn thận được chép trong Thánh Kinh sách Lu-ca 21: 8 “Các ngươi hãy giữ kẻo bị cám dỗ, vì có nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người.”

2/Con người do ai dựng nên?

       Trên thế giới, có nhiều người muốn chống nghịch với Đấng dựng nên mình, cho nên phủ nhận mình do Đức Chúa Trời dựng nên. Họ truyền bá rằng: Con người tự nhiên mà có. Nhưng trong số những người tự công nhận mình tự nhiên mà có, lại không thể  biết tại sao mình lại có bằng cách tự nhiên! Nhưng lại biết rất rõ là khi mình chết thì không tự nhiên, đây mới là điều đáng ghi nhận. Trong Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký 1:27 Lời Đức Chúa Trời dạy rằng: “ Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” Bạn nghĩ gì, khi trong một gia đình nào đó, có đứa con nó phủ nhận sự ra đời từ cha mẹ nó, nhưng nó vẫn đón nhận sự nuôi dưỡng của cha mẹ hàng ngày, vậy thì bạn nghĩ thế nào về đứa trẻ này? Thật đau buồn, vì trong một thế giới hiện tại cũng giống như vậy.

3/Ai có quyền trên linh hồn con người?

        Tôi muốn hỏi bạn hai câu hỏi trước khi trả lời: Bạn có thấy bất kỳ nhà lãnh đạo tinh thần nào nổi tiếng trên thế giới mà không cần đến linh hồn do Đức Chúa Trời ban không? Bạn có thấy linh hồn của người bất toàn này, cứu linh hồn của người bất toàn khác không? Nếu trong các nhà tù trên thế giới, chưa từng xảy ra tình trạng tù nhân này thay mặt quan tòa đọc lệnh tha bổng cho tù nhân khác. Thì làm sao về phương diện tâm linh mà lại có thể tin là tội nhân đối với Đức Chúa Trời mà lại có quyền thay Đức Chúa Trời để tha tội cho vô số tội nhân khác? Đây là một điều vô lý dễ hiểu. Nhưng lại có lý khó hiểu đối với hàng tỷ người không biết gì về Chân lý của Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách Sáng thế Ký 2:7 Lời Đức Chúa Trời dạy rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn lên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh.” Như vậy, mọi người trên đất, bất cứ thuộc tôn giáo hay dân tộc nào cũng đều do Đức Chúa Trời tạo dựng và ban linh hồn cho mỗi người. Cho nên chỉ có Ngài mới có quyền trên linh hồn con người.

4 / Ai có quyền tha tội cho con người?

     Có bao giờ bạn thắc mắc, là tại sao mỗi lần xử một tội phạm, thì phải ra tòa; để quan tòa xử tội, chứ không phải người nào đó không phải là quan tòa? Vì quan tòa là những người “cầm” luật pháp. Họ sẽ xem xét hành vi của kẻ phạm tội với tang chứng, vật chứng để xử tội, chiếu theo khung hình phạt mà luật pháp đã ấn định. Người không “cầm” luật pháp, không thể xử tội hoặc tha tội kẻ phạm pháp được. Khi nói về sự tha tội giữa thuộc thể và thuộc linh thì hoàn toàn khác nhau ở chỗ: a/ Về thuộc thể. Một tội phạm khi ra tòa luôn mong muốn mình được quan tòa tha bổng. Nhưng không bao giờ quan tòa lại đáp ứng mong ước của tội phạm. Mà phải ở tù cho xứng đáng với tội của mình, sau đó mới được tha. Rồi mang sự xấu xa trong lý lịch suốt đời. b/ Về thuộc linh: Khi đề cập đến vấn đề tâm linh thì khác. Vì trong Thánh Kinh sách Rô-ma 3:23 Lời Chúa cho biết: “ Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”Cho nên tất cả mọi người đều là tội nhân đối với Đức Chúa Trời. Dấu hiệu để biết con người là tội nhân, đó là sẽ có ngày con người phải nằm xuống trong đời này. Nhưng nếu không muốn chết đời-đời nơi đời sau, có nghĩa là xa cách Chúa phải ở nơi tối tăm đau khổ. Vậy thì phải tin Chúa Jesus ngay khi còn sống, để tội được Chúa tha, linh hồn được Chúa cứu, tên có trên thiên đàng. Chúa là Quan án Công bình luôn-luôn muốn tha cho bạn, nhưng bạn có muốn được Chúa tha hay là không thì quyết định đó ở chính bạn chứ không phải Chúa. Trong Thánh Kinh sách Mác 3: 28 Lời Chúa Jesus phán: “ Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, mọi tội lỗi sẽ tha cho con cái loài người. Và hết thảy những lời phạm thượng họ nói ra cũng vậy.” Nhưng sau khi Chúa đã tha thì Ngài sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của bạn nữa.

     Giả sử, bạn quyết định không tin nhận Chúa Jesus mà nhờ vào phương pháp này phương pháp nọ từ sự quảng bá của con người. Bạn ơi, sự đau buồn đã đến với bạn. Vì trên đời tạm này, sẽ không có một nguyên tắc hay phương pháp nào của con người, lại có thể thay thế niềm tin của bạn nơi Chúa Jesus để mong hết tội. Bạn có muốn được Chúa Jesus tha tội cho bạn không? Hãy đến với một Hội Thánh gần nhất để được hướng dẫn, vì đây là sự phước hạnh lớn nhất, thuộc quyền sở hữu của bạn, hãy đón nhận đừng bỏ lỡ cơ hội mà Đức Chúa Trời đã đem đến cho cuộc đời bạn.

5/Sau khi chết thân xác trở về bụi đất còn linh hồn về đâu?

        Sống chết là chuyện xảy ra hàng ngày trên thế giới. Nếu không dựa vào Lời Đức Chúa Trời, chẳng ai biết linh hồn người chết đi đâu. Chính vì lẽ đó, cho nên đây là cơ hội cho vô số người chống Đức Chúa Trời tung tin thất thiệt qua mọi hình thức để lường gạt con người, khiến hàng tỷ người như con thiêu thân tự nguyện lao vào chốn hủy diệt. Chúng ta hãy nghe Lời Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên con người và ban linh hồn cho được chép trong sách Truyền Đạo 12:7 “ Bụi tro trở vào đất y như cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban  cho nó.” Như vậy có nghĩa là, linh hồn của bất cứ ai, thuộc sắc tộc hay tôn giáo nào mặc dầu, sau khi tắt hơi cũng phải trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho con người. Như vậy tại sao bạn lại không đặt niềm tin vào Chúa Jesus để được bình an hạnh phúc trong đời này và đời-đời nơi đời sau? Hãy đến với Chúa, Ngài đang chờ đợi bạn.

6/Thiên đàng có thật không?

      Có khi nào bạn nhìn lên bầu trời rồi tự hỏi: Bầu trời có thật không? Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao có thật không …v..v..”Những Lời Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh, nhiều người cho là không thật! Vô số lời con người nói về phương diện tâm linh không thật, nhiều người lại cho là thật mới nguy hiểm. Cho nên thế giới ngày nay; con người bước qua hết khổ nạn này đến khổ nạn khác, chỉ vì tin lời con người nói, hơn là tin Lời Đức Chúa Trời phán. Còn đối với riêng bạn, bạn nghĩ gì khi Chúa Jesus đã nhiều lần phán trong Thánh Kinh là Lời Chân Lý Hằng sống của Đức Chúa Trời được chép trong sách Lu-ca 12: 32 “ Hỡi bầy nhỏ đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng.”

7/Bây giờ tôi phải làm gì để tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng?

       Bạn sẽ không phải làm gì cả, bạn chỉ cần chuẩn bị tấm lòng của bạn. Vì Chúa Jesus đã đền tội thay cho bạn trên thập tự giá rồi. Việc còn lại của bạn là thành tâm đặt niềm tin vào Chúa Jesus để đón nhận sự tha thứ và sự sống đời-đời cho linh hồn. Trong Thánh Kinh sách Công Vụ Các Sứ Đồ 16:31 Chúa Jesus trả lời bạn rằng: “ Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu rỗi.” Khi loài người phạm tội với Đức Chúa Trời, thì phải có một người xứng đáng, vô tội để đền tội thay cho loài người. Nhưng loài người bất toàn thì đều là tội nhân, có ai là người xứng đáng! Có thể bạn nêu tên một số người nổi bật trên thế giới. Nhưng họ xứng đáng với bạn, vì đời sống và kiến thức của bạn không bằng họ, nên bạn tôn vinh họ. Còn khi đề cập đến tội được tha, linh hồn được cứu, thì họ với bạn cùng là tội nhân phải cần Chúa Jesus. Chính vì Lẽ thật quan trọng này mà Chúa Cứu Thế Jesus đã từ trời giáng thế, trở thành con người thật, tự nguyện treo thân trên cây thập tự để trả giá cho bạn và tôi. Sự hy sinh cao cả của Chúa Jesus đã đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên con người muốn tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trong sách sự sống đời-đời trên thiên đàng thì phải đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Jesus là Chân Lý và thờ phương Đức Chúa Trời một cách trung tín và chân thật.

Servant    Elijah  Nghiem