2,865 views

Hai Thành Phố Lửa

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề-Tài

Hai Thành Phố Lửa

Chắc có lẽ bạn đã nghe hai thành phố nổi tiếng trên thế giới chứ? Nó nổi tiếng không phải về vẻ đẹp của thiên nhiên, hay lối kiến trúc mang tính ngoạn mục. Nhưng nó nổi tiếng vì sự tàn phá của hai quả bom nguyên tử, đó là Hirôshima và Nagazaki đã gây sự sợ hãi trên toàn thế-giới. Bạn có tin điều đó không? Tôi nghĩ là bạn tin chứ. Vì người Nhật hàng năm vẫn còn kỷ niệm ngày đau thương này- làm sao họ có thể  quên được!

 Nhưng còn hai thành phố khác đáng chú ý hơn, nó đã bị hủy diệt một cách hoàn toàn, không phải do con người, mà do Thiên Chúa hình phạt về tội lỗi của con người. Đó là thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Trong Thánh Kinh sách Sáng thế ký đoạn 19 câu 1 đến câu thứ 29 Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết: Chính Ngài đã hủy diệt hai thành phố đó vì tội lỗi kinh khủng của nó . Án phạt này  xảy ra sau khi Thiên Chúa đoán phạt thế-giới về cơn Đại-Hồng-Thủy khoảng  năm 2400 TC. Thế mà sau 400 năm, mọi người sống trong thời kỳ đó vẫn  còn nhớ rõ về hình phạt kinh khiếp ấy. Nhưng để rồi phải học thêm bài học thứ hai bằng lửa, rất đáng kinh  hãi. Qua hai hình phạt đã xảy ra trên địa cầu này, Thiên Chúa tiếp tục báo cho toàn thể nhân loại ngày nay biết rằng: Hình phạt thứ Ba bằng lửa mang tính toàn cầu. Đối tượng sẽ là tất cả mọi mọi người  không tin Chúa Giê-xu, và những công trình thế kỷ trên đất!

Theo như Lời Thánh Kinh, thì tất cả các thần đang được thờ trong mọi tôn giáo cũng sẽ cùng chung số phận trong lần hủy diệt này. Thiên Chúa công-bình vẫn sẵn dành một hình phạt toàn diện và kinh khiếp nhất – trên toàn thế-giới trong một ngày không xa. Lời Thiên Chúa đã phán trong Thánh Kinh sách II Phi-e-rơ 3 :7 “ Thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy , là bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác”.

Thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ nằm về phía cực nam của Biển chết. “Sô-đôm” (Usdom) là tên của hòn núi ở về góc tây nam. Năm 1924, Tiến sĩ  W.F Albright và Tiến sĩ  M.G Kyle chỉ huy phái đoàn hỗn hợp của các Học đường Mỹ và Thần đạo,  Học-viện Xenia, đã tìm thấy có 5 khoảng đất giữa sa-mạc ( oasis ) do những suối nước trong mát tạo nên. Chính giữa năm khoảng này trên một đồng vắng cao hơn mặt Biển-chết chừng 160 mét. Tại một chỗ gọi là  Bab-ed-Dra, có di tích của một vách thành lớn xây kín, rõ ràng là một nơi cao mở hội hè, vui chơi của lễ nghi tôn giáo. Có rất nhiều mảnh bát, chén bể, đá lửa và di tích khác của một thời kỳ từ 2500 đến 2000 năm TC. Và có chứng cớ để nói lên rằng: đây là một vùng đông dân cư thịnh vượng- thình lình không còn nữa.

Qua hai hình phạt trước đây tại thế giới này, chẳng có một thần thuộc bất kỳ tôn giáo nào đó- ra tay ngăn chặn được quyết định hủy diệt của Thiên Chúa. Như vậy cũng có nghĩa là các thần đều bất lực trước uy quyền tối thượng của chính Ngài. Vậy thì tôn giáo giúp bạn  được gì? Thờ thần khác được  chi?  Chúng ta nên nhớ rằng: Khi Thiên Chúa dựng nên con người đầu tiên- thì đâu có tôn giáo nào. Con người chỉ thờ Thiên Chúa mà thôi. Cho nên ngày nay có người hỏi rằng: Tại sao Thiên Chúa lại không chấp nhận có tôn giáo? Trả lời : 1/ Vì Thiên Chúa dựng nên con người để thờ Thiên Chúa. Thiên Chúa không dựng nên các thần trong tôn giáo thì làm sao Ngài chấp nhận! Vì đó là việc phát xuất từ con người chứ không phải từ Thiên Chúa! Có người lại hỏi: Thiên Chúa không bằng lòng con người có tôn giáo. Thế tại sao Thiên Chúa không giải quyết tôn giáo? Xin trả lời : Tôn giáo chỉ là một tổ chức do con người lập ra, thì con người phải giải quyết nó. Cho nên Thiên Chúa không phán xét tôn giáo, mà phán xét con người. Cho nên  Chúa Giê-xu giáng thế cứu con người trong tôn giáo, chứ Ngài không cứu tôn giáo mà bỏ con người. Bạn nên nhớ rằng, trong Thánh Kinh sách Lu-ca 17 : 26 Lời Chúa phán “ Việc đã xảy đến trong đời Nô-ê ,thì cũng sẽ xảy đến trong ngày con người”

 

 Người ta ăn uống cưới gả-cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và nước lụt hủy diệt thiên hạ hết. Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy: người ta ăn, uống, mua,bán, trồng tỉa, cất dựng; đến ngày Lót ra khỏi thành Sô-đôm, thì trời mưa lửa và diêm sinh, giết hết dân thành ấy”. Con người hiện ra cũng một thể nầy” Hình phạt dành cho thế giới này là phải có . Nhưng nếu ai tin Đấng Christ bạn sẽ thoát khỏi tất cả .Vì khi đã tin nhận Chúa Jêsus ,bạn sẽ là người thuộc về Thiên Chúa. Sau khi qua đời này- bạn sẽ đương nhiên được ở với Ngài nơi thiên đàng đời sau.    

Servant  Elijah  Nghiem