2,452 views

Ra Đi Có Trật Tự

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề – tài

Ra Đi Có Trật Tự

  Các tờ báo lớn trên thế giới hiện nay luôn đăng những đề tài nóng bỏng nhất với mẫu chữ lớn nơi trang đầu.   Biển Đông, và cuộc bầu cử tồng thống Hoa-Kỳ đang được cập nhật từng phút trên mạng lưới truyền thông toàn cầu! Ai cũng biết thế-giới này giống như một người“mắc bệnh nan y” rồi. Ông tổng thống quốc gia nào  trước khi lên cần quyền mà dám hứa là sẽ chữa khỏi căn bệnh ấy? Vậy,  trong tình trạng đen tối hiện nay con người sẽ bám lấy ai ? Xin thưa: “Bám lấy Thiên Chúa thì sống, còn bám lấy tổng thốngg thì chết”.

 
   

     Điều này rất dễ hiểu. Vì chẳng có lời hứa nào của con người bất toàn là  đáng tin cả. Bởi  con người hữu hạn thì làm sao biết được tương lai. Cho nên hứa nhiều để lấy phiếu, chứ không phải hứa để chắc-chắn thành công. Cho nên trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 37:5 Lời Thiên Chúa phán: “Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” Ông bà mình cũng nói: “Muôn sự tại nhân. Thành sự tại Thiên” là điều không sai!

     Lại có người thắc mắc hỏi: Nếu một ngày nào đó Thiên Chúa hủy diệt thế giới này thì con người đi đâu? Xin trả lời: Người tin Thiên Chúa thì được Ngài đưa về thiên đàng. Và nếu bạn khước từ Thiên Chúa, thì bạn sẽ đi con đường đối tượng niềm tin của bạn là sự chết đời-đời!

    Sẽ có một cuộc chia tay vĩ đại chưa từng có trong lịch sử loài người. Ngày đó là ngày tận chung thế giới. Ngày đó là ngày mà Chân lý và không chân lý được phân chia. Cho nên, đó cũng là ngày sự hối tiếc đến với  hàng tỷ người trên đất!

    Lời Đức Chúa Trời đã báo trước cho những người tin Chúa; để chuẩn bị trở về quê hương vĩnh cửu một cách có trật tự, được Thánh Kinh ghi lại trong sách  I Tê-sa-lô-ni-ca 4 : 16 “ Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn-luôn”.

     Người tin Chúa sẽ được Chúa cất ra khỏi thế giới một cách tuần tự :Trước hết, sẽ có tiếng kêu lớn ở trên trời. Rồi  sau đó , sẽ có tiếng kêu của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, để báo cho người tin Chúa biết là Chúa tái lâm. Sau đó; chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Và theo thứ tự, người tin Chúa đã chết trước, được sống lại trước hết từ mồ mả. Kế đến; là những người sống; mà còn ở lại, sẽ cùng nhau được cất lên với những người ấy tại nơi khơng trung mà gặp Chúa, và ở cùng Chúa luôn-luôn. Thế thì còn gì sung sướng hơn nữa thưa bạn?

      Vậy nếu, bạn không tin Chúa Giê-xu, chắc-chắn sẽ có một ngày tôi và bạn vĩnh biệt nhau. Vì Chúa rước tôi về thiên đàng. Vậy thì còn bạn ở lại ai rước đây? Bây giờ tôi xin phép được hỏi bạn: Bạn đang đặt niềm tin vào ai?  Ngày đại nạn đến trên đất, ai là người đến rước bạn? Bạn đừng quên rằng: Chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng sống, còn tất cả mọi thần con người hy vọng là người đã chết được tôn lên làm thần, cứu bạn thế nào được!

       Trong suốt một cuộc đời của bạn, bạn đã từng rước hết vị thần này- đến ông thánh kia, từ ngoài chợ , từ lò gốm đem về nhà mình để thờ.  Vậy làm sao đến ngày hoạn nạn mà các ông ấy có khả năng rước bạn? Nếu vậy, thì bạn và những vị thần ấy sẽ cùng chung số phận trong ngày đoán  phạt  đó.

      Trong Thánh Kinh sách Ê-sai 2 : 20 Lời Đức Chúa Trời đã báo trước cho bạn biết là: “ Người ta sẽ vào trong hang đá, trong hầm đất, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức-Giê-hô-va , và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài, khi Ngài dấy lên làm rúng động đất một cách mạnh lắm. Trong ngày đó, người ta sẽ ném cho chuột cho dơi những thần tượng bằng bạc, bằng vàng, mà họ làm ra cho mình thờ lạy”.

       Hiện nay trên thế giới có khoảng trên dưới  40.000 tôn giáo. Tất cả những vị thần ấy đều do người ta dựng nên. Chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng Tự hữu và Hằng hữu. Trong Thánh Kinh sách Ê-sai 43 : 11 Lời Chúa phán :“ Ấy chính ta, chính ta là Đức Giê-hô-va, ngoài ta không có cứu Chúa nào khác”.  Bạn hãy lắng nghe Lời Thiên Chúa đã phán, để kịp thời chuẩn bị cho linh hồn của mình. Vì sẽ có cuộc chia tay vĩnh viễn, giữa con người với nhau, chưa từng có trong lịch sử loài người sắp sửa xảy ra trên đất. Có kẻ vui, người buồn  mà Thánh kinh đã báo trước. Xin bạn hãy quyết định ngay, vì đây là cơ hội tốt nhất cho bạn. Thiên Chúa yêu thương đang chờ đợi bạn.

 

Servant  Elijah  Nghiem