1,810 views

Có Đạo Cũng Như Vô Đạo

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Có Đạo Cũng Như Vô Đạo

Chắc có lẽ bạn thường nghe người ta nói: Những người có Chúa là những người  có Đạo phải không? Có Đạo, có nghĩa là những người tin Chúa Jesus, vì Ngài là Đạo. Cho nên, chẳng ai tin Chúa Jesus mà lại không biết Đạo là chính Ngài. Vậy nếu được hỏi: Bạn có phải là người tin Chúa Jesus không? Giả sử bạn trả lời có. Thì có nghĩa là bạn đã có Đạo. Vì trong Thánh Kinh sách Tin-Lành Giăng 1:1 Lời Chúa dạy: “ Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.”

 Như vậy, Ngôi Lời là Đạo. Cho nên, những người không tin Chúa Jesus họ tự nhận là người ngoại đạo, chứ không hề ai ép họ phải nhận điều rất trung thực đó. Người ngoại đạo rất nhạy bén, vì những gì thuộc về Đạo Chúa họ không bao giờ đụng đến. Họ sợ, nếu có dính líu gì đến niềm tin của Đạo Chúa, thì cũng có nghĩa là họ đã trở thành người nghịch lại với thần của tôn giáo họ. Bởi lẽ đó, họ rất trung thành và trung tín đúng nghĩa với các thần do người ta dựng nên mà họ đang thờ. Có nghĩa là, họ rất sốt sắng với niềm tin tôn giáo của họ. Luôn-luôn đi theo sự hướng dẫn của kẻ cầm quyền sự tăm tối là Sa-tan và ma quỉ. Siêng năng, thờ những thần bằng đất đá, do tay người ta làm ra mà không hề hổ thẹn chút nào. Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 115:4 Lời Chúa phán: “Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng là do tay người ta làm ra.” Vậy mà họ cứ bám lấy những điều vô bổ đó suốt cả đời không biết buông ra. Chính vì lẽ đó mà Chúa Jesus mới ban Đại Mạng Lệnh cho những người tin Ngài, ra đi nói về Chân Lý Hằng Sống cho họ hiểu; để họ quay trở về với Đấng dựng nên họ.

Đối với thực tế niềm tin của vô số người tin theo Đạo Chúa ngày nay, trong đó cũng có vô số mục sư là người dạy Đạo hàng tuần trên cái được gọi là bục giảng, nhưng chính họ cũng không phân biệt được một cách rõ ràng, dứt khoát, đâu là Đạo mà đâu là tà đạo. Chúa Jesus giáng thế đem Đạo vào đời. Bây giờ họ làm đầy tớ Chúa để đem đời vào Đạo! Nếu ai đó đụng tới họ, thì họ trưng ra bằng cấp từ trường Thần học này, Thần học họ, với học vị Tiến sĩ, Cao học v…v… Nhưng có nhiều người phân biệt được bằng cấp, mà lại không phân biệt được đâu là đời, đâu là Đạo. Phải nói thẳng ra, là họ thua những người theo tôn giáo. Vì những người theo tôn giáo, họ phân biệt được thế nào là người có Đạo và thế nào là người ngoại đạo. Cho nên họ đi đúng đường ngoại đạo của họ, họ không dại gì mà dính líu đến Đạo của người có Đạo! Còn đa số người theo Đạo Chúa, họ không phân biệt được thế nào là Đạo mà thế nào là ngoại đạo. Cho nên họ không đứng vững được trong Đạo mà đành pha trộn giữa Đạo và tôn giáo. Kết quả là họ trở thành tà đạo trước mặt Chúa, mà cứ cho mình là người yêu mến Chúa, trung tín với Chúa, làm đúng Lời Chúa. Thật xấu hổ cho những con người tin Chúa Jesus đang rơi vào trong loại niềm tin “hai hàng” này! Tình trạng này xảy ra khắp nơi, đối với vô số Hội thánh và vô số người theo Đạo Chúa. Cho nên,  không biết nói cách nào; để cho đúng với tình trạng tâm linh vô cùng tệ hại của vô số tín đồ, và không ít người dạy Đạo hiện nay. Cho nên Đạo Chúa ở khắp nơi khó phát triển. Nhất là ở tại Việt-Nam. Trong Thánh Kinh sách Tin-Lành Giăng 3:3 Lời Chúa đã dạy: “ Đức Chúa Jesus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thấy được nước Đức Chúa Trời.”

 Khi nhắc đến thời điểm mà Tin-lành đến Việt-Nam, có nhiều người vô cùng hãnh diện. Vì Tin-Lành đã có “tuổi thọ” khá cao ở Việt-Nam, tính đến nay đã hơn một trăm năm “tuổi”. Nhưng hơn một trăm năm; mà nhiều người tin Chúa Jesus vẫn không hiểu được: Tại sao mình lại phải tin Chúa Jesus? Học  Lời Chúa hàng tuần, nhưng lại không hiểu Lời Chúa dạy gì! Vậy đi học Lời Chúa làm chi cho phí thời gian? Nhiều mục sư hướng dẫn Hội thánh không biết hướng “Thiên”, mà chỉ biết hướng “Âm”. Vậy mà lại hy vọng sau khi chết, mọi người đều được lên thiên đàng mới lạ chứ? Đời sống tâm linh đâu có làm theo Chúa, mà chỉ làm theo thói quen, giống như con” vẹt” thì lên đâu? Vì đa số người tin Chúa và một số không ít mục sư chỉ có “danh” chứ không có “thực”. Có nghĩa là có Đạo chỉ bằng miệng lưỡi, còn trong lòng thì theo đời! Cho nên hành Đạo để cho đẹp đời, chứ không phải đẹp “Đạo”là Chúa. Vì Chúa Jesus đã dạy trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ  12: 33 “ Hoặc cho là cây tốt, thì trái cũng tốt, hoặc cho là  cây xấu thì trái cũng xấu; vì xem trái thì biết cây.”

Giả sử, nếu được hỏi: Bạn đang theo giáo phái hay giáo hội nào? Cũng có thể lắm bạn sẽ nghĩ: Hãnh diện nhất là nên theo giáo phái: CMA, kế đến là Báp-tít, rồi Ngũ Tuần v….v. Nếu chịu ngẫm nghĩ thì thấy cũng hay: Vì hiện nay người tin Chúa Jesus mà theo giáo phái nào, thì họ rành rẽ về đặc điểm và lời dạy của giáo phái đó hơn là sâu nghiệm Lời Đức Chúa Trời! Hiện nay, đa số  người tin, bênh vực giáo phái hơn là bênh vực Đạo. Cho nên, nếu hỏi về giáo phái của họ; thì họ rành lắm, nói thao thao bất tuyệt. Còn hỏi về Đạo thì họ chẳng biết là bao. Bởi vì họ cho giáo phái là kim chỉ nam chứ không phải Thánh Kinh. Họ lấy nền tảng giáo phái để “kiểm tra” Thánh Kinh, và “bắt buộc” Thánh Kinh phải thừa nhận việc làm của giáo phái. Vì họ muốn sống chết với giáo phái, chứ không phải là Chúa! Họ biết, Chúa Jesus đã đổ huyết trên cây thập tự để cứu họ từ tay của ma quỉ, bây giờ thoát ma quỉ rồi, thì họ lại bán linh hồn cho giáo phái, cho nên họ chỉ cần biết giáo phái, chứ không màng gì đến Kinh Thánh.

Có khi nào bạn đọc những phần tôi vừa nói ở trên, bạn đã sớm xếp tôi vào loại cực đoan không? Nếu điều đó đúng với chính bạn, thì xin thưa bạn: Tôi không phải là thành phần cực đoan đâu, vì tôi đã chứng minh bằng Lời Chúa cho bạn. Nhưng rất tiếc, bạn đang là người rơi vào trong tình trạng “cực đần” mà bạn không hề nhận ra. Những điều tôi đang nói, có lợi ích cho chính đời sống tâm linh của bạn; mà bạn phải cần cầu nguyện xin Chúa mở mắt, để bạn phải nhìn thấy những điều nên thấy, hầu bạn nhận được điều Chúa dạy, chứ không phải do ai đó tự suy diễn để dạy cho bạn. Bạn nghĩ gì, khi những bài viết trước đây, tôi có đăng cả hình của Giáo phái CMA trong ngày đầu năm viết bảng chúc mừng năm mới mà ghi tên cả con giáp vào đó! Vậy là đạo hay đời? Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 12:2 Lời Chúa dạy: “ Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” Hiện nay trong Hội Thánh Chúa, người tin Chúa được gọi là người Thánh, mà vẫn còn mê tín dị đoan, dùng con giáp để coi tuổi. Vậy thì đây là những người thuộc loại thánh nào?. Có những Hội Thánh, tuần lễ Thờ phượng đầu Xuân còn in cả hình con giáp lên mặt trước của tờ chương trình. Vậy là tuần đó họ tôn vinh con giáp là chính, chứ đâu phải thờ phượng Đức Chúa Trời? Thật sự là tôi không bao giờ dám chê trình độ thần học của bạn. Vì tôi không hiểu là bạn học trong trường Thần học- người ta dạy bạn học về thần nào? Còn nếu, bạn học về Đức Chúa Trời Chân Thần Hằng Sống, thì bạn đâu phải là người tệ hại đến mức, thờ phượng Đức Chúa Trời trong ngày Thánh -nhật với sự hiểu biết sai lạc khó tha thứ như thế!

Chắc có lẽ bạn cho rằng: Tôi là người không biết gì về văn hóa của người Việt chứ? Vậng, thưa bạn: Đây là văn hóa của người Việt, nhưng nó mang tính âm phủ. Không phải văn hóa của người Cơ Đốc tin Chúa Jesus thưa bạn. Vì nó ảnh hưởng đến phương diện tâm linh. Bạn có biết rằng: Ma quỉ rất vui, vì bạn đã trở về với Chúa, nhưng vẫn còn cần lời “tiên tri” của ma quỉ để sống hàng ngày với sự dối trá của nó! Vậy bạn cần gì phải cầu nguyện với Chúa nữa? Bạn chỉ cần có thêm quyển lịch Tam Tông Miếu treo trong nhà, là bạn đã biết tương lai. Vậy là bạn đã “vô hiệu hóa” được bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời đối với tương lai của bạn rồi!!!

Tôi nghĩ rằng: Giáo hội, hay giáo phái là tổ chức do con người đặt ra, bạn biết điều đó chứ? Đức Thánh Linh không thành lập giáo hội, hay giáo phái.  Ngài thành lập Hội Thánh. Nhưng Hội Thánh bây giờ cũng thể hiện một cách khá rõ ràng mà bạn phải nhận diện được: 1/ Hội Thánh làm theo đời. 2/ Hội Thánh làm theo Lời Chúa. Tôi vẫn biết có những Hội thánh làm theo đời, chẳng hạn như: Đầu năm mướn đội Lân vào nhà thờ múa. Nếu mọi người trong Hội Thánh cứ im lặng thưởng thức thì không sao. Nhưng giả sử có ai đó có ý kiến, cho là việc làm này không nên, thì sẽ có số đông người kết thành một phe chống lại. Đây là thành phần vô cùng kinh khủng trước mặt Đức Chúa Trời. Vì họ bênh vực Sa-tan để có cơ hội làm ô-uế nơi thờ phượng Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Còn nếu nói tới mục sư, thì họ nói” Đụng tới mục sư là đầy tớ Chúa, cũng như đá vào gai nhọn.” Cho nên, không ai dám nói. Nhưng họ đâu có biết: Nếu là “Đầy tớ thật” do Đức Thánh Linh kêu gọi, thì người ấy đâu có mang cái “lá gan âm phủ” để làm một việc vô cùng kinh khủng với Đức Chúa Trời như vậy? Vì cả Thánh Kinh đâu có chỗ nào Lời Chúa dạy người hầu việc Đức Chúa Trời được phép làm một việc tối tăm trong nơi thờ phượng Ngài đâu! Đó là người không phải thuộc Đức Chúa Trời kêu gọi, vì họ đang giúp cho Sa-tan có cơ hội phá hoại Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Vậy, câu hỏi được đặt ra: Linh hồn bạn hiện nay đang nằm trong tay ai? Giáo hội-giáo phái-hay mục sư quản nhiệm của bạn? Bạn hãy mau chóng thoát ra khỏi nơi “hai lòng” đó. Vì linh hồn bạn quí hơn cả thế gian. Cũng còn những Hội Thánh kính sợ Chúa, bạn hãy đến đó thờ phượng Chúa. Vì mỗi người trong chúng ta sẽ có ngày gặp Chúa, chứ không phải gặp ai ngoài Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách Tin-Lành Giăng 4: 24 Lời Chúa Jesus phán: “ Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” Nếu một sự thờ phượng Chúa với những lời dạy; mang tính tiêu chuẩn tối ưu như thế, thì sẽ không có chỗ nào cho Sa-tan làm nơi vui chơi để hạ thấp sự cao cả của Đức Chúa Trời trong nơi thờ phượng Ngài cả.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải va chạm với rất nhiều phương diện mà chúng ta phải có quyết định thật khôn ngoan để chọn lựa. Trong Thánh Kinh sách Ô-sê 4:6 Lời Chúa phán: Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết, thì Ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm Thầy tế lễ cho Ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì Ta cũng quên con cái ngươi.” Trên thực tế, niềm tin Cơ-Đốc đang xuống dốc trầm trọng ở khắp mọi quốc gia có người Việt-Nam sinh sống. Vì họ thích làm theo ý riêng, chứ không cần biết ý Chúa là thế nào. Họ thích thế nào, thì họ làm thế ấy, để thỏa mãn với suy nghĩ của họ; mà không cần biết con cháu ngày sau sẽ ra sao? Họ học Lời Chúa thì ít, lại không chịu làm theo. Nhưng đụng đến sự khó khăn trong hoàn cảnh thì cầu nguyện. Nhưng họ đâu có Lời Chúa để biết, là lời cầu nguyện của họ kết quả thế nào, khi dâng lên cho Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách I Phi-e-rơ 3: 12 Lời Chúa có dạy: Vì mắt Chúa đoái trông người công bình. Tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người. Nhưng mặt Chúa sấp lại, nghịch với kẻ ác.” Bây giờ tôi muốn làm chứng với quý vị một trường hợp: Có một mục sư của  Hội Thánh nọ. Trong một ngày Thánh Nhật, ông đến Hội Thánh và đem theo bao gạo ông Địa in ở ngoài bao. Sau khi đến tiết mục giảng luận ông mang bao gạo lên và nói: Có người nói: Cơ-đốc-nhân không nên ăn gạo ông Địa. Ông nói: Tại sao không ăn được? Vì mình ăn gạo ông Địa, chứ mình đâu có ăn ông Địa đâu mà bảo là không nên ăn! Hầu hết những người ngồi trong nhà thờ đều A-men! Có ít người không nói, nhưng tôi không biết quyết định họ thế nào. Còn đa số thì tin vào mục sư, vì ông có bề dầy năm mươi năm hầu việc Chúa! Vậy thì về phần bạn là một Cơ-đốc-nhân, sự suy nghĩ của bạn về sự việc này như thế nào?

Trước hết, tôi dẫn chứng Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 3: 2“ Tôi lấy sữa nuôi anh em, chứ chẳng lấy đồ ăn cứng. Vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em vẫn còn thuộc về xác thịt.” Theo tôi nghĩ, trình độ đức tin giữa con cái Chúa trong Hội Thánh, thì cũng có nhiều mức độ khác nhau. Về người hầu việc Chúa cũng thế. Nhưng tôi không nghĩ, là có những trình độ đức tin của người năm mươi năm hầu việc Chúa mà lại thể hiện sự sơ học, hầu gây vấp phạm cho nhiều người trong Hội Thánh. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 12:37 Lời Chúa phán: “ Vì bởi lời nói mà ngươi được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.”

Để vấn đề được sáng tỏ hơn, hầu danh Chúa được vinh hiển. Sau đây tôi có một số câu hỏi để bạn có thể suy nghĩ: 1/ Trước khi công ty gạo ông Địa ra đời thì bạn có gạo để ăn không? 2/ Có phải gạo ông Địa là loại gạo, mà người Cơ-đốc không ăn là không được lên thiên đàng không? 3/ Ăn gạo ông Địa có chữa được tội lỗi trong phần tâm linh không? 4/ Không ăn gạo ông Địa thì có chết bất đắc kỳ tử không? 5/ Có phải mọi người ngoại đạo đều ăn gạo ông Địa không? 6/ Nếu bạn không ăn gạo ông Địa, bạn có sợ ông Địa không ban phước cho gia đình cũng như con cháu bạn không? Là một Cơ-đốc nhân bạn phải hiểu Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách I Tê-sa-lô-ni-ca 5:22 như sau “ Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi.” Qua lời dạy của Chúa tôi hỏi bạn: 1/ Bạn có biết ông Địa là thần của người ngoại thờ không? 2/ Bạn có thấy người ngoại họ thờ ông Địa ở trong nhà, và các cơ sở thương mại, đốt nhang lạy vái liên tục mỗi ngày, và cầu xin đủ điều không? Vậy mà bạn hãnh diện vác bao gạo có hình tà thần vào trong căn nhà do Chúa làm chủ, mà lại có những lời lẽ thiếu lịch sự với người giúp mình, thì đó là khôn hay dại? Những điều bạn làm, nó chứng tỏ bạn đang thuộc về Sa-tan hay về Chúa, bạn có xác định được không? Bạn đã đưa hình tượng của quyền lực tăm tối vào trong nhà có Chúa mà bạn cho là không có gì hả? Bạn đã vi phạm điều răn Thứ Nhất:” Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác”. Vậy thì ông Địa có phải là thần khác không? Phải chăng chỉ vì bao gạo mà bạn làm ô-uế phần tâm linh của mình? Vậy thì đến đời con cháu của bạn; có phải nó nhận phước từ nơi Chúa bằng cách giống như bạn không? Bạn nên biết rằng: Mỗi ngày theo Chúa, đức tin bạn phải lớn lên, sự hiểu biết bạn phải cao hơn. Bạn cũng đừng nghĩ rằng: Bất kỳ ai làm mục sư cũng nói đúng và làm đúng Thánh Kinh. Nhưng, tôi công nhận rằng, người mục sư nào chuộng giáo phái thì đều làm đúng theo giáo phái. Còn đúng với Thánh Kinh hay không; thì bạn phải xem Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh sách CVCSĐ 17: 11 để học hỏi. Lời Chúa dạy “ Những người này có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét lời giảng có thật không.”

Một điều quan trọng nữa đó là: Người tín đồ thuộc giáo phái CMA và Báp-tít thì đa số rất thích con rồng, và cả với con giáp nữa. Có nghĩa là, dù tin theo Chúa Jesus, nhưng đa số họ có “loại máu” mê tín dị đoan trong người. Người theo giáo phái Ngũ Tuần, thì chống con rồng con rắn, nhưng vô số người vẫn thích con giáp. Chính vì lẽ đó mà Đức Thánh Linh không thể hành động được- trong Hội Thánh của Ngài, dù bất cứ giáo phái nào. Cũng có vô số người lý luận rằng: Nếu mà khó khăn qúa thì đâu có ai dám tin Chúa Jesus! Nhưng mà hơn một trăm năm nay, các giáo phái đâu có khó khăn đâu, đến bây giờ mà họ vẫn còn muốn đạo-đời lẫn lộn mà!  Họ luôn đưa đời vào Đạo chứ có khó khăn hồi nào? Vậy mà có thấy đông người vào Hội thánh đâu? Vô số người nghĩ rằng: Đức Thánh Linh luôn bằng lòng về những gì họ chấp nhận! Như vậy, thì bạn hiểu về Đức Thánh Linh là Đấng như thế nào? Bạn đừng hãnh diện, là giáo hội bạn có cả mấy trăm hội thánh. Bạn cũng đừng hãnh diện là giáo phái bạn mua được cả trăm ngôi nhà thờ. Nếu thực tế được như thế cũng là điều đáng khích lệ. Nhưng bạn đừng quên rằng: Ngôi nhà thờ không lên thiên đàng, mà là người tin Chúa Jesus. Bây giờ cả Nước Việt-Nam gần một trăm triệu dân rồi, vậy thì cộng hết các giáo phái và giáo hội thờ Chúa thì được bao nhiêu phần tram tin Chúa Jesus? Khi nào tà giáo và quyền lực âm phủ còn ngấm ngầm trong Hội Thánh Chúa, thì hãy nhìn đi: Chỉ có tôn giáo của người ngoại đạo phát triển về hướng địa ngục thôi. Vì Đức Thánh Linh không thể hành động trong những giáo hội và giáo phái nửa đời, nửa Đạo như hiện nay!

Khi nhắc đến con rồng, thì có lẽ bạn nghĩ ngay; tôi là người theo Ngũ Tuần chứ? Không, tôi chỉ là người truyền giáo, không thuộc giáo phái nào. Nhưng tại sao, khi bạn nghe ai chống con rồng bạn cũng cho họ thuộc giáo phái Ngũ Tuần là thế nào? Vậy thì sách KHải Huyền 20: 2 Lời Chúa cho biết: “ Người bắt con rồng là con rắn đời xưa, là ma quỉ là Sa-tan mà xiềng nó lại đến ngàn năm.” Vậy sách Khải Huyền Đức Thánh Linh dành riêng cho Ngũ Tuần, chứ không phải của các giáo hội; giáo phái khác sao? Nếu bạn không thích những người chống con rồng, có nghĩa là bạn bênh vực con rồng chứ? Có thật là bạn không hề biết con rồng là thần của các tôn giáo đang thờ chứ? Vậy, bạn hãy dành ra một khoảng thời gian, đi đến các Chùa – Đình – Miếu của người ngoại đạo thì bạn sẽ thấy nó là kẻ, mà theo bạn, người tin Chúa Jesus có đáng chống không?

Nếu suy nghĩ về con rồng, thì bạn đừng có mặc cảm với giáo phái Ngũ Tuần. Bạn cũng đừng vội mở Thánh Kinh để đọc về nó là hình ảnh của kẻ nào. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi bạn: Những biểu tượng về Sa-tan và ma quỉ mà người ngoại đạo đang thờ, thì nó có mang tính thánh khiết để đặt để trong gia đình có Đức Chúa Trời Thánh Khiết làm chủ cũng như đời sống tâm linh của bạn không? Con rồng là hình ảnh mang tính biểu tượng của Sa-tan, được người ngoại đạo tôn thờ. Vậy nếu bạn có tinh thần bênh vực Sa-tan thì bạn đang thuộc về Sa-tan hay thuộc về Đức Chúa Trời? Bạn đừng vì một hành động mang tính xác thịt, cố tình làm sai trật lời dạy của Chúa. Nếu vậy, bạn đang hiện rõ là người thiếu sự khôn ngoan. Con đường của người thiếu sự khôn ngoan, không kính sợ Đức Chúa Trời, sẽ dẫn đến hậu quả từ một người “có Đạo giống như người vô Đạo vậy”. Trong Thánh Kinh sách Tin-lành Ma-thi-ơ 7 : 21 Lời Chúa Jesus phán: “ Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.”

 Servant Elijah Nghiem ( Nghiêm-Hà-Lộc)