2,275 views

Đấng Cứu Thế Của Bạn

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề Tài

Đấng Cứu Thế Của Bạn

 

www. congbophucam.net –—www.truyengiangphucam.com

Hàng năm, vào những tháng cuối, Hoa kỳ có một số ngày lễ nổi bật nhất- mà người dân của quốc gia này khó có thể quên hay bỏ qua. Trước hết phải kể đến ngày Halloween, là ngày mà ma quỉ được thế gian tôn vinh, cho nên thể hiện  toàn hình ảnh tang tóc, chết chóc; mang mùi âm phủ! Nhưng nhiều người lại thích dự phần vào ngày lễ này. Có một số tôn giáo tại Hoa Kỳ cũng bị ảnh hưởng. Vì những nhà lãnh đạo tôn giáo này không có tấm lòng hướng “Thiên” mà lại hướng “Âm” mới đáng tiếc. Trong số đó, cũng có thể có nhiều người  thiên về yếu tố tâm lý một cách thiếu hiểu biết, cho nên khi nhìn những những hình ảnh trơ xương được bày bán khắp nơi, có thể người ta hình dung ngay đến người thân đã qua đời hiện ở âm phủ với hình hài giống như thế, nên thấy đau lòng; liền mua về nhà  coi như người thân, để chứng tỏ mối quam tâm sâu sắc từ cõi dương đến cõi âm, hầu phần nào chia sẻ sự đau khổ với người thân đang ở trong tình trạng dễ sợ  giống như những hình ảnh ấy! Rất tiếc. Nếu bạn là người đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Jesus , thì Lời Ngài sẽ dạy bạn về sự gian ác của ma qủi, hầu bạn không bao giờ sa vào mưu chước của nó.

Sau những ngày đen tối của quyền lực âm phủ đã qua. Niềm vui của ngày Lễ Tạ Ơn lại đến. Nhưng rất tiếc; vì có nhiều người không nhớ đến sự ban cho của  Đức Chúa Trời để tỏ lòng biết ơn Ngài. Mà lại nhớ con gà tây; và vô số  nhu cầu mua sắm đã được ghi vào danh sách của từng cá nhân trong gia đình, với loại ưu tiên số một. Vì nhiều người cho rằng, đây là đất nước của người Mỹ, cho nên khi nói đến ngày Lễ Tạ Ơn, thì đó không phải là việc của những dân tộc khác trên đất nước này! Cho nên trên thế gian hiện đang có vô số người vô tâm và vô ơn trước sự ban cho của Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên vũ trụ, muôn loài vạn vật, và ban lương thực hàng ngày cho con người.

Sau ngày Lễ Tạ Ơn; kế đến là Lễ Giáng Sinh. Ngày Lễ Giáng Sinh đúng ra phải là ngày lễ vui mừng nhất đối với mọi dân tộc trên toàn thế giới. Nhưng trên thực tế, mỗi lần Mùa Giáng Sinh đến thì lại có hàng tỷ người trên thế- giới -không quan tâm đến Đấng Cứu Thế giáng trần vì chính mình, để cứu mình. Mà nhiều người lại nghĩ ngược, cho đây là ngày lễ của người theo Đạo Tin-Lành, còn mình đâu phải là người thờ Chúa! Cho nên sẵn Tết Tây gần đến cũng nên trang trí nhà cửa bằng cây Noel hay đèn điện cho vui thôi. Thật là buồn cho những ai có sự suy nghĩ sai lạc này. Trong Thánh Kinh sách Tin-Lành Giăng 8: 24 Lời Chúa Jesus phán: “ Nên Ta đã bảo rằng: “ Các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi chẳng tin Ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi”. Qua Lời Chúa. Câu hỏi được đặt ra ở đây đó là: Bạn có sợ chết không? Nếu bạn trả lời có: Vậy thì bạn sợ chết về thể xác hay linh hồn? Có thể bạn sẽ sợ chết về thể xác hơn, vì bạn đã thấy nhiều người đang nằm trong nhà xác được xây dựng khắp các bệnh viện trên thế giới. Nhưng bạn có biết tại sao con người phải chết và rồi chính bạn cũng sẽ chết không? Vì tổ phụ loài người đã cãi lời Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên con người. Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 5: 12 Lời Chúa phán: “ Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua hết thảy mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội.” Còn về phần linh hồn thì bạn chưa thấy ai chết nên chẳng cần lo chứ? Nhưng bạn có biết rằng; muốn nhìn thấy linh hồn của một người đã chết hay đang sống thì nên nhìn vào chính mình. Vì linh hồn chết không giống như thể xác chết. Linh hồn là bất diệt, chết có nghĩa là xa cách Đức Chúa Trời, không có tên trên thiên đàng đời sau. Vì từ chối niềm tin nơi Chúa Jesus; để tin vào thần do con người tạo ra. Có người thắc mắc hỏi: Tại sao phải thờ phượng Đức Chúa Trời? Xin trả lời: Vì  loài người trên đất là do chính Đức Chúa Trời dựng nên và ban linh hồn cho mỗi người. Cho nên sự thờ phượng Đức Chúa Trời đối với con người không phải là sự bắt buộc trái lẽ, mà đó là một đặc ân cao quí mà người khôn ngoan thật-phải trả bất cứ giá nào để đón nhận được điều đại phước đó về cho mình. Cũng giống như có hiếu với cha mẹ, đâu phải là sự bắt buộc vô cớ. Mà đó là cơ hội để thể hiện bổn phận và lòng biết ơn của người con.

   Trong Thánh kinh sách Giăng 3: 16 Lời Chúa phán: “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thể gian, đến nỗi đã ban Đức Chúa Jesus Christ xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Jesus không bị hư mất mà được sự sống đời-đời.” Qua Lời Đức Chúa Trời bạn đã hiểu rằng: Bạn là người do chính Đức Chúa Trời dựng nên.  Vậy nếu được hỏi: Bạn có muốn sau khi từ giã đời tạm này, sẽ được vào  thiên đàng ở với Chúa để trách hỏa ngục đời sau không? Nếu trả lời có. Vậy thì bạn hãy tin Chúa Jesus, là Đấng đã từ trời giáng thế làm người, đã đền tội thay cho chính bạn trên thập tự giá. Một người khi quyết định tin Chúa Jesus thì tội được tha, linh hồn được cứu, tên được ghi vào trong sách sự sống đời-đời trên thiên đàng.” Nếu giả sử bạn hỏi: Có con đường nào vào thiên đàng mà không phải tin Chúa Jesus không? Đức Chúa Jesus sẽ trả lời bạn trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 6 “ Vậy, Đức Chúa Jesus đáp rằng: Ta là Đường đi- Lẽ thật- và Sự sống, không bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha”.Tin Chúa Jesus không phải là sở thích mang tính tâm linh được quyết định từ quyền dân chủ của mỗi cá nhân. Mà là đón nhận sự hy sinh vô điều kiện của Chúa Jesus cho chính mình. Đặt niềm tin vào Chúa Jesus là sở hữu sự phước hạnh ngay trong đời này, và có quyền hy vọng tuyệt đối vào sự sống đời-đời nơi thiên đàng đời sau.

Servant   Elijah  Nghiem