2,783 views

Tự Do Tâm Linh Là Thế Nào

Công Bố Phúc Âm

Đề tài.

Tự Do Tâm Linh Là Thế nào

Quý vị Tín hữu Thân mến.

Khi đề cập đến vấn đề tâm linh, thì niềm tin là vấn đề tối quan trọng đối với mỗi người trong chúng ta. Chính vì lẽ đó mà trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 24: 14 Lời Chúa Jesus đã phán: “ Khi nào Tin-lành được truyền ra khắp đất thì sự cuối cùng sẽ đến.” Có nghĩa là Tin-lành phải được đến tai từng người, để không ai bị thiệt thòi, lúc đó tận thế mới đến. Dựa vào lời phán của Chúa Jesus chúng ta có thể kết luận. Quyết định về phương diện tâm linh của từng người,  sẽ đem đến cho người đó sự phước hạnh hay bất hạnh ngay trong đời này và đời-đời nơi đời sau, là tùy thuộc vào quyết định của người nghe Tin-Lành. Vì Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời đã bày tỏ một cách qúa rõ ràng và mạch lạc, mà bất kỳ trình độ kiến thức nào cũng có thể hiểu được. Vậy mỗi người trong chúng ta phải cẩn thận với một tấm lòng khao khát về thiên đàng sau khi chết, để  có quyết định phước hạnh cuối cùng về cho mình.

Có nhiều người thường cho rằng: Đạo nào cũng tốt! Vậy thì phải có một câu hỏi được đặt ra cho chúng ta suy nghĩ đó là: Nếu đã cho là đạo nào cũng tốt, vậy thì theo đạo nào cũng được phải không? Nhưng nói đến đây thì chắc chắn chúng ta đã thấy có cái gì đó gây bất ổn trong sự nhận thức của mình.  Bởi vì nếu nói tôn giáo nào cũng tốt, thì khi nghe xong mình có thể chấp nhận để suy nghĩ. Nhưng nếu nói đạo nào cũng tốt thì không đúng, không thể chấp nhận. Vì khi đã nói đến đạo một cách đúng nghĩa, thì không có tốt hay là xấu mà chỉ có sống hay là chết mà thôi.

 Trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 6 Chúa Jesus phán rằng : “ Ta là đường đi lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.” Lời phán này chỉ về Chúa Jesus là Đạo . Ngài là Con dường sống  độc nhất vô nhị, chứ có ai là giáo chủ trong tất cả mọi tôn giáo là loài người mà dám quả quyết điều này đâu? Khi tôi chứng minh cho bạn về lời phán của Chúa Jesus, sau đó bạn hãy nhìn vào trong thực tế của các tôn giáo, thì tôi nghĩ rằng bạn cũng phải lấy sự công bằng từ quyền dân chủ của mình mà tình nguyện để thừa nhận điều đó chứ?

Nhưng nếu sau khi bạn đã thừa nhận thì tôi nghĩ rằng có thể bạn sẽ tiếp tục thắc mắc  để đặt ra câu hỏi: “ Vậy thì còn tôn giáo tôi đang đặt niềm tin vào thì sao? Chẳng lẽ không phải là đạo thật à?

Bạn nên hiểu cho rằng: Chữ“ đạo” từ trước đến nay đã bị sử dụng một cách vô tội vạ. Cho nên bất kỳ tôn giáo nào hiện diện trên đất thì người ta đều cho là đạo cả.

Nếu bây giờ bạn lấy bản đồ ra, và đếm những con đường có hiện diện trên bản đồ đó thì thật là vô số. Nhưng bạn không thể dùng bất cứ con đường nào cũng cho là được để trở về  nhà mình. Về phương diện tâm linh cũng vậy. Tôn giáo trên thực tế là vô số. Nhưng muốn lên thiên đàng sau khi chết không phải là theo bất cứ tôn giáo nào. Mà phải theo Chúa Jesus vị Ngài là “ Đạo”  Vì Ngài là Đ0a61ng sống đời-đời không giống như các giáo chủ của các tôn giáo. Nên bạn phải cẩn thận ở điểm quan trọng này. Chính vì lẽ đó trong Thánh Kinh sách Châm Ngôn 14:12 ^ Lời Chúa phán rằng:  một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.”

Để giúp quí vị thân hữu hiểu rõ Lời Đức Chúa Trời phán, cho nên chúng ta nên đặt ra một câu hỏi tiếp theo đó là : Khi chọn niềm tin cho mình, thì mỗi  người trong chúng ta  chọn với mục đích gì? Chắc có lẽ sẽ có  nhiều câu trả lời khác hẳn nhau. Nhưng theo Lời Đức Chúa Trời, thì đây là câu trả lời đúng nhất đó là: 1/ Con người đặt niềm tin vào Chúa Jesus để nhận sự sống đời sau ngay trong đời này. 2/ Con người từ chối đặt niềm tin vào Chúa Jesus có nghĩa là người đó chấp nhận sự chết đời-đời nơi đời sau ngay trong đời này có thể thôi.

Vì Chúa Jesus là con đường sự sống duy nhất. Ngài chính là Đức Chúa Trời thành người giáng thế, chịu chết thay vô điều kiện cho con người, nếu ai đặt niềm tin vào Ngài thì tội sẽ được tha llinh hồn được cứu, tên được ghi vào sách sự sống ở thiên đàng.

Giả sử có ai đó cảm thấy không vui hỏi rằng: Tại sao chỉ có những người theo đạo Chúa mới được lên thiên đàng nghĩa là sao? Có gì khó hiểu đâu: 1/ Vì Chúa Jesus là Đức Chúa Trời Đấng từ trời xuống, chứ có giáo chủ nào từ trời xuống đâu, mà chỉ từ trần thế này ra thôi mà. Vậy cho nên chỉ có một mình Chúa là Đấng Chân thần, còn mọi giáo chủ chỉ là con người. Cho nên Chúa Jesus phán” Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” Vậy thì Chúa Jesus là Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng, thì người tin Chúa cũng về thiên đàng chứ đi đâu bây giờ. Còn người không tin Chúa Jesus, thì quyết định tin ai, sẽ ở với người mình tin chứ còn chỗ nào đi nữa đâu.

2/ Chỉ có duy nhất Chúa Jesus từ trời giáng thế làm người chịu chết thay cho tội lỗi của con người, sau  ba ngày Ngài phục sinh, sau đó  ở lại thế gian 40 ngày giảng dạy về Nước trời, rồi thăng thiên về trời trước sự chứng kiến của vô số người. Vậy thì ngoài Chúa Jesus  có giáo chủ nào từ trời đến giống như Chúa Jesus không? Có giáo chủ nào phục sinh không? 3/ Sự chết của các giáo chủ trong mọi tôn giáo đều cho thấy đó là bằng chứng của  tội nhân đối với Đức Chúa Trời giống như mọi người khác trên đất. Nhưng còn Chúa Jesus thì Ngài không hề chết giống như các giáo chủ. Vì  Ngài không phải chết vì già, vì bệnh, mà Ngài chết thay  cho mọi người là tội nhân của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới. Rồi sau ba ngày Ngài đã phục sinh chiến thắng tử thần, để ban sự sống đời-đời cho những ai tin đến sự sự chết thay của Ngài cho chính mình. Cho nên sự chết và sự phục sinh của Chúa Jesus nằm trong kế hoạch cứu rỗi cho toàn thể nhân loại là thế đó.  Như vậy. Con đường ngoài Chúa Jesus đã bị đóng lại vì các giáo chủ đã chết. Chỉ có Chúa Jesus là con đường sự sống duy nhất mở ra cho bất kỳ người nào tin Ngài, thì được tương giao, cầu nguyện trực tiếp giữa người đó với  Đức Chúa Trời, sau khi đã đặt  niềm tin vào sự chết của Chúa Jesus. Vấn đề độc nhất vô nhị này chỉ có ở Chúa Jesus chứ không có từ nơi bất kỳ giáo chủ nào, hay tôn giáo nào dưới trần thế này. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 16 Lời Chúa cho biết : “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Chúa jesus xuống trần hầu cho hễ ai tin Chúa Jesus không bị hư mất mà được sự sống đời-đời.

Bây giờ dựa vào lời phán của Chúa chúng ta đã hiểu rằng: Trên thế giới này chỉ có Chúa Jesus là con đường Chân lý của sự sống, còn các tôn giáo nói chung thuộc về con đường  không có sự sống đời-đời nơi đời sau-khi còn sống ngay trong đời này.

Nếu nhìn vào thực tế trong thế giới, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng. Vì thế giới càng văn minh bao nhiêu để nâng cao về đời sống thuộc thể, thì con người lại càng sa sút bấy nhiêu về phương diện tâm linh. Trình độ kiến thức và hiểu biết của con người về mọi phương diện càng cao, thì về phương diện tâm linh càng thấp kém. Những sáng chết về phương diện điện tử hiện nay đã vượt bậc, nhiều hệ thống phục vụ đời sống đã được dùng qua mạng lưới không dây. Trong khi đó hàng tỷ người không hề cải thiện sự suy nghĩ của mình cao hơn để nghe được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời.

Xét về phương diện thực tế, con người luôn có khunh hướng suy nghĩ tích cực, cho nên mỗi ngày có hàng ngàn sáng chết được công nhận, để giúp cho sự phục vụ con người càng ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng tâm linh thì ít nghười quan tâm đến vấn đề thay đổi đời sống mình  vì càng ngày lại càng  có nhiều người từ chối thiên đàng nhưng lại dễ dàng chấp nhận hỏa ngục hơn.

Trên thế giới  mỗi ngày có cả hàng ngàn người chết một cách đều đặn, nhưng vô số người cũng chẳng nhìn thấy sự chết đời-đời nơi người khác để tìm lại sự sống đời-đời từ nơi Chúa Jesus cho chính mình. Trong Thánh Kinh sách Giăng 6: 44 Lời Chúa phán “ Đây là ý muốn của Cha Ta , ai nhìn Chúa Jesus và tin Chúa Jesus thì được sự sống đời-đời. còn ta, ta sẽ làm cho người ấy sống lại nơi ngày sau rốt.”

Qua câu Thánh Kinh này là Lời phán của Đức Chúa Trời.  Tôi hy vọng  quí vị đã hiểu, đó là đằng sau cánh cửa của sự chết , mọi người đều phải bước vào  thế giới đời-đời rồi chứ. Bắt đầy từ đây, sức mạnh của tôn giáo có thể hiện đến đâu, bằng hình thức nào cho người chết, thì đó cũng chỉ là sự hư không đối với quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Người chết bây giờ đã nhìn thấy sự sai lầm trầm trọng của mình, muốn ăn năn nhưng đã muộn, đã hoàn toàn mất cơ hội ở thiên đàng, mà chỉ còn con đường duy nhất là đin về nơi đau khổ. Giả sử, nếu có ai đó đặt với bạn một câu hỏi khi còn đang sống đó là: Sau khi bước vào thế giới đời-đời bạn có muốn đi vào chốn  khổ đau không? Chắc-chắn là không chứ. Nhưng bạn có biết rằng đâu phải chỉ có bạn hay là ai đó muốn tránh sự đau khổ đời sau. Mà tất cả mọi người đều muốn tránh nó. Nhưng thực tế thì không phải như thế. Chính Chúa Jesus đã từng phán trong Thánh Kinh sách I Phi-e-rơ 3: 9 “ Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài nhục đối với anh em, không muốn người nào chết mất , mà muốn mọi người ăn năn.” Cho nên mọi người phải tin nhận Chúa Jesus là Đấng dựng nên mình.

Quí vị thân hữu quí mến.

Khi ai đó được khuyên nên đặt niềm tin vào Chúa Jseus , thì có nhiều người phản ứng, mà phản ứng mỗi người đều khác nhau: người thì viện cớ gia đình tôi phật giáo hết, tôi không thể theo Tin Lành. Khi nói đến sự chết đời sau thì có người nói: Ờ hỏa ngục cả gia đình dòng họ đâu có gì mà sợ, dòng họ tôi đông lắm. Có người thì lại nói: tin Chúa Jesus là người Do thái, vậy tại sao mình phải tin người ngoại quốc, mà mình không đặt niềm tin vào những người trong nước. Việt nam mình cũng có đạo vậy, sao không theo đạo mình mà lại theo đạo người.v…v.

Thật là tội nghiệp, thế mới biết là người Việt-Nam của mình nói riêng, vô số người vẫn chưa hiểu thế nào là đạo, thế nào là tôn giáo. Ai là Đức Chúa Trời, ai là con người, cả tỷ người vẫn chưa phân biệt được! Hơn nữa, đại đa số người Việt-nam của chúng ta chưa hiểu tại sao con người lại phải chết. Con người do ai dựng nên. Rất tiếc là sự không hiểu càng ngày càng nhiều, cho nên mê tín dị đoan càng ngày càng phát triển khắp Nước, và cũng đang ảnh hưởng khắp thế giới, nhất là Hoa-Kỳ.

Có một điều quan trọng mà người Việt của mình không nhận ra đó là: Đáng lẽ quốc gia giàu có nhất thế giới phải là Việt-Nam, vì ngoài những người đặt niềm tin vào Chúa Jesus, thì hình như đa số còn lại, nhà nào cũng có ông thần tài, nhưng sao chẳng thấy giàu có gì cả, mà nghe tin tức cứ thấy xóa đói giảm nghèo. Phải chằng đem hết những người đói người nghèo ở Việt-nam qua hành tinh khác sống thì may ra nghèo đói mới hết trên đất nước này. Vậy thì ông thần tài làm gì mà để cho những người thờ ông ấy nghèo dữ vậy? Còn phần của ông ấy có nghèo không? Hay là ngày nào cũng được lo lắng như một cái nợ vậy! Trong Thánh Kinh sách  Giăng 8:12 ^Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.”

Trong cuộc sống hiện tại, chúng ta có qúa nhiều việc làm liên hệ đến tâm linh mang tính mê tín dị đoan, mà vô số  người trong chúng ta rất tiếc không thể nhìn thấy được. Cứ tiếp tục đi theo vết xe đổ từ đời này qua đời kia mà vẫn không thể nhận ra. Chúng ta đừng quên rằng: đơn vị lên thiên đàng không phải là tập thể tâm linh hay gia đình, mà là cá nhân. Chúa Jesus phán “ Ai tin Ta” cho nên mỗi người phải tự xét lấy mình. Vì Tin Chúa Jesus , hay khước từ Ngài, điều đó có sự liên quan đến sự sống đời-đời, hay sự chết đời-đời nơi đời sau đối với quyết định của mỗi người với Chúa. Tiếng chuông báo động về sự chết tâm linh hàng triệu người đang vang vọng trong cả nước Việt-nam. Thiết tưởng mọi người có tâm hồn mê tín dị đoan nên dừng lại. Những việc làm theo thói quen vô bổ của mình nên chấm dứt để lắng nghe Lời kêu gọi của Chúa Jesus được chép trong  Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 “ Ai tin Chúa jesus thì được sự sống đời-đời. Ai không chịu tin Chúa Jesus thì không được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người đó.

Quý Vị Tín Hữu Qui mến.

Nhìn vào thực tế trong vòng người Việt, chúng ta thấy mê tín càng ngày càng phát triển một cách rộng rãi. Đáng lý ra người Cơ Đốc phải giúp họ bằng cách dùng Lời Chúa để khuyên  họ thoát ra vòng lẩn quẩn đó.  Bạn có biết rằng rất nhiều người theo Tin-lành chưa thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của mê tín, thì làm sao có thể giúp ai ngoài Tin lành thoát ra được! Nếu bạn là người Tin-Lành mà bạn nghe tôi đang nói về vấn đề quan trọng này, chắc là bạn cảm thấy không vui nếu bạn đang dính đến mê tín! Nhưng thưa bạn, người tin Chúa Jesus không phải để cho vui, mà để nhận sự sống đời-đời. Có một số anh em  lên án tôi. Cho tôi là người giảng đạo luôn mang tính đụng chạm, làm mất lòng những người theo tôn giáo khác. Khi tôi nghe được những điều xây dựng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp vừa kể trên, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên cho một số người đang giảng đạo: Vì nếu xét trên trình độ kiến thức về thần học, và kinh nghiệm về giảng đạo, thì tôi phải tự nhận tôi là người quá nhỏ bé đối với hàng vạn người Việt-nam đang giảng đạo trên khắp thế giới. Cho nên tôi nghĩ, tôi sẽ nhận được sự thông cảm chứ đâu phải là sự bắt lỗi. Tôi nói lên điều này không có nghĩa là tôi tự ái, hay mặc cảm, mà tôi muốn nói lên lời cảm ơn những người đã sửa sai tôi , và tôi rất biết ơn những quí vị này. Nhưng sở dĩ có những điều đó xảy ra đối với tôi, vì tôi nghe theo Lời dạy của Chúa, chứ tôi không nghe theo lời dạy của con người. Cho nên đối với ai mà có sự bất đồng với cách giảng dạy của tôi, thì tôi  xin nhận đây là khuyết điểm , mà tôi hứa là sẽ không bao giờ từ bỏ, tại sao vậy? 1/ Vì Chúa sai tôi đi giảng đạo ( chắc quý vị hiểu nghĩa của chữ Đạo trong Thánh Kinh rồi chứ, chẳng lẽ ai đó đi giảng đạo Chúa mà lại hiểu chữ đạo là tôn giáo?) Cho nên Chúa sai tôi đi giảng đạo, Chúa không hề sai tôi đi truyền tôn giáo. 2/ Chúa sai tôi đi giảng Chân lý của sự sống đời-đời, chứ Chúa không hề sai tôi đi giảng chân lý của con người.  Nếu được hỏi: Người Tin Lành nghĩ gì, khi bạn đứng trước một số người đang cầm bút  vẽ những  đường thẳng  nhưng lại cong queo  trên tờ giấy,  trong số này không ai chấp nhận là đường thẳng của họ không thẳng. Vậy, nếu bạn được sai cầm một cây thước gạch trên những đường thẳng đó để giúp họ nhận ra , thì bạn có lấy cây thước bẻ cong trước,  để vẽ một đường  cho giống như họ để đừng mất lòng không? Nếu thế thì đến bao giờ họ mới nhận ra sự sai trật của họ. Con về phần bạn, bạn cầm thước làm gì, hãy cứ gạch một đường cong cong giống như họ đi. Nếu Chúa sai tôi là người cầm thước, tôi không dám bẻ cong cây thước đó cho phù hợp ít nhiều với đường vẽ của họ. Còn bạn thì thế nào? Trong Thánh Kinh  II Ti-mô-thê 2: 15 “ Hãy chuyên tâm cho đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được. Lấy lòng ngay thẳng giảng lời của lẽ thật.”

Những người giảng Tin-lành ngày nay, hãy nhìn vào thực tế ở Việt nam, những anh chàng hề trên sân khấu, họ còn châm biếm một cách mạnh bạo về hình tượng, trong khi cả hàng ngàn khán giả phải sượng mặt ngồi để chấp nhận lắng nghe, mà không ai phê phán gì cả. Còn nhiều người giảng Tin-Lành ngày nay thì đa số lại sợ hãi không dám nói gì cho người nghe họ hiểu. Có một câu nói xem rất quen thuộc để dấu đi bản chất sợ hãi mỗi khi nói đến làm chứng cho người chưa tin, thì nhiều người viện cớ nói rằng: Đừng dùng lời Chúa như là một vũ khí tấn công người khác” . Chẳng có ai rảnh mà dùng Lời Chúa để tấn công ai. Tôi khuyên bạn nên vào bệnh viện xem bác sĩ họ điều trị cho bệnh nhân để bạn có kinnh nghiệm mà giảng đạo. Còn bạn giảng như thế nào để người nghe chấp nhận, thì đó là ân tứ và sự khôn ngoan của bạn do Đức Thánh Linh hướng dẫn.

Tôi nghĩ rằng bạn không cần phải nói nhiều đâu,  nhưng hãy nhìn vào trong Hội Thánh, bạn thấy có một số không nhỏ Hội Thánh ngày nay có xứng đáng là Hội Thánh của Đức Chúa Trời không? Bạn có thuộc Lời Đức Chúa Trời được chép trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 7: 21 không?” Chẳng phải những kẻ nói cùng Ta rằng , lạy Chúa , lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, mà chỉ những kẻ nào làm theo Lời của Cha Ta ở trên trời mà thôi” Tôi không biết là qua câu Thánh Kinh này: Ai sẽ chịu trách nhiệm với Chúa và ai sẽ chịu trách nhiệm với ai về những việc mà Lời Chúa đã cảnh cáo.

Bạn có biết là vào  những ngày Tết , năm nào cũng vậy, nhiều nhà thờ đã đặt nặng về con giáp,  nên đã in nó vào tờ Chương Trình thờ phượng Đức Chúa Trời. Bạn đừng biện minh đây là văn hóa của dân tộc. Vì chẳng ai lại không biết con giáp là văn hóa của dân tộc. Nhưng vô số người tin Chúa chẳng lẽ lại không hiểu đây không phải là Con giáp của Cơ Đốc Nhân? Vì khi nói đến con giáp là ẩn chứa vô số mê tín dị đoan trong đó mà nhiều người đưa nó vào trong chương trình thờ phượng Đức Chúa Trời. Phải chăng vô số người tin Chúa không biết Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết. Có người nào tin Chúa , hay là người nào hầu việc Chúa mà lại lầm lẫn đến nỗi cho 12 con giáp cũng giống như  12 chi phái của Y-sơ-ra-ên chăng? Và vô số người Cơ Đốc và mục sư vẫn còn giữ con giáp làm nền tảng của đời sống tâm linh mình, thế tin Chúa làm gì cho thêm bận rộn, cầu nguyện với Chúa làm gì cho mất thời gian, ngày nào cũng có vô số báo bán ngoài chợ, chỉ cần lật ra đằng sau là thấy cuộc đời của mình rồi, bám lấy Chúa làm chi nữa.

Bạn đừng nhìn vào những giáo phái Tin lành lớn, hay nhỏ, nhà thờ đông hay ít. Nhưng bạn hãy nhìn vào niềm tin của những người trong giáo phái lớn nhỏ đó, và những nhà thờ có số lượng đông hay ít đó , thì bạn sẽ thấy câu trả về tình trạng tâm linh của người tin Chúa Jesus hiện nay như thế nào, và ai là những người chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Ở Việt nam đạo Chúa kém phát triển, bởi vì có qúa  nhiều người theo đạo Chúa chưa thoát khỏi vòng mê tín dị đoan, nên Đức Thánh Linh chưa thể hành động nhiều trên vấn đề truyền giáo ở Việt-Nam. Bạn cứ nghĩ. Những cơ quan ấn phẩm Cơ Đốc như  Văn Phẩm Nguồn Sống  viết thư chúc xuân đầu năm vẫn còn phải để con giáp mang tính tử vi thì còn gì là ấn phẩm Cơ đốc nữa, hay là Tổng Hội Tin Lành ở Sài-gòn cũng có khác gì đâu!  Có một người hầu việc Chúa nói với tôi rằng: nếu mình không nói đến tên của con giáp năm đó thì làm sao người ta biết tết năm nào. Thế tại sao đi làm giấy tờ ở Việt-nam mỗi lần người ta hỏi bao nhiêu tuổi thì không trả lời bằng tên con giáp mà lại nói năm sanh? Tôi nghĩ vị này đã quá lậm con giáp đến nỗi mê tín đã ăn sâu vào trong  xương tủy rồi, chắc vị này tôn thờ Trung quốc  say đắm lắm đây, cho nên cứ phải giữ nó như là một dấu hiệu mang ơn 1000 năm đô hộ chăng? Vậy thì biết chừng nào mê tín mới thoát ra khỏi Đạo Tin lành từ tín đồ cho đến Lãnh đạo? Việc làm này của người Tin-Lành có đẹp lòng Chúa không? Thưa những quí vị Tin-Lành

Qúi vị nghĩ gì khi Lời Đức Chúa Trời chép trong Thánh Kinh sách I Tê-sa-lô-ni-ca : “ Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi” Nếu bạn còn duy trì con giáp trong đời sống mình, thì có nghĩa là bạn tự hủy hoại sự sống đời-đời của bạn. Còn nếu những người lãnh đạo Tin-Lành cứ tiếp tục mê tín dị đoan, tôn thờ con giáp thì những người này đang đưa mê tín vào trong Hội Thánh Đức Chúa Trời, đóng cửa thiên đàng.

Tự do tâm linh không có nghĩa là vào trong nơi thờ phượng Chúa- muốn làm gì thì làm. Hay là làm lãnh đạo tinh thần rồi muốn nói gì thì nói. Mà mình phải biết mình thờ phượng ai? Đấng mình thờ phượng như thế nào? Hơn hai ngàn năm trôi qua kể từ ngày Chúa Jesus xuống thế gian đến nay. Học Lời Chúa khá nhiều rồi, nhưng xem ra vô số người Tin-lành trình độ hiểu biết về Chúa tâm linh không đi lên mà lại đi xuống. Cho nên nhìn chung , đa số  người Tin lành chẳng khác các tôn giáo là bao nhiêu cả!

Người theo Chúa nên hiểu cho điều này. Khi bạn nằm xuống, về bên kia gặp Chúa, Chúa sẽ không hỏi bạn thuộc giáo phái hay giáo hội hoặc nhà thờ lớn nhỏ nào. Nhưng tấm lòng bạn tin Chúa và làm theo Lời Chúa ra sao sẽ ảnh hưởng đến sự sống đời-đời của chính bạn.  Cho nên bạn không cần phải tìm đến giáo hội lớn, hay nhà thờ đông, mà bạn phải tìm đến chỗ nào mà nơi đó mọi người đều khao khát làm theo lời Đức Chúa Trời và tuyệt đối với mê tín.

Bạn có biết đây là thời kỳ cuối cùng không? Có nhiều người đang ngủ mê. Cả đời nghe Lời Chúa cũng chẳng thấy điều gì động đến mình để ăn năn cả. Nhiều người nói thì nghe hay lắm đó là : Khi đọc Lời Chúa là lúc Chúa đang nói chuyện với mình, khi đang nghe giảng là Chúa phán với mình. Nhưng nếu giảng mà lời Chúa có đụng đến mình thì mình bỏ đi chỗ khác, đọc Lời Chúa thấy chỗ nào dính đến mình thì lật qua trang khác. Cho nên đa số người hầu việc Chúa ngày nay giảng theo tâm lý tín đồ, để duy trì con số cho chi thu êm xuôi thế là êm chuyện! Còn một điều quan trọng nữa. Ấy là hiện nay, nhiều người ít dám đề cập đến chứng đạo, nhưng ngược lại Hội Thánh nào cũng muốn Chúa cho đông. Nhưng nếu không chứng đạo thì chỉ có cách là tìn đồ chạy vòng vòng từ chỗ này qua chỗ khác để thay đổi số lượng tín đồ rồi sau đó đâu cũng vào đấy thôi, chứ hy vọng vào đâu bây giờ?

Khi đề cập đến Đại mạng lệnh thì ai cũng cho là sứ mạng, như sau đó thì người này coi truyền giáo là sứ mạng của người khác phải làm chứ không phải mình. Về công việc Chúa cũng thế , nếu mà cứ giao việc hoài thôi thì  ở nhà cho xong chuyện. Hội Thánh của Đức Chúa Trời chẳng lẽ lại là như vậy sao?  Con dân Chúa khắp nơi nên xem lại chính mình. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 3: 2 Lời Chúa dạy: “ Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.” Thiên đàng là nơi dành cho những người tin Chúa được hưởng sự tự do thật, vì làm theo Lời Đức Chúa Trời. Cho nên những ngày còn sống trên đất, người tin Chúa hãy sống thật với Chúa để được tự do thật ngay trong đời này là trước hết. Phải khước từ lối sống giả dối mê tín mà cứ biện minh cho được để tôn vinh Sa-tan và ma quỉ. Hãy dành sự vinh quang về một mình Đức Chúa Trời. Hãy có tấm lòng yêu mến Chúa cách chân  thật. Thờ phượng Chúa với tấm lòng trọn ven trong sự hướng dẫn của Lời Chúa. Đó cũng là sự chuẩn  bị liên tục cho chính mình , để có một đời sống  tái sanh phù hợp với thiên đàng hầu sẵn sàng bước vào ngưỡng cửa thế giới đời- đời nơi Chúa ngự ở thiên đàng đời sau Amen.

Servant  Elijah  Nghiem