2,731 views

Cơn Sốt Tà Giáo

Công Bố Phúc Âm

Đề-Tài

Cơn Sốt Tà Giáo

Quý vị thân mến.

Gần đây, trên mạng xã hội đã loan truyền một cách chóng mặt về một tà giáo xuất hiện lấy tên là “Hội Thánh Đức Chúa Trời.” Nhưng đây là một tên gọi không đầy đủ mà phải gọi “ Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” mới đúng. Cho nên khi quí vị mở  trên mạng lưới truyền thông, quí vị thấy hình như hiện nay, có một số người dùng cơ hội này để cố ý gây ảnh hưởng xấu ít nhiều đến Hội Thánh Tin-Lành thì phải! Nhưng  nếu chúng ta đặt câu hỏi: Đây có phải là cơ hội cho một số người không ưa Tin-lành, muốn Tin-lành bị ảnh hưởng không tốt, cho nên nắm lấy cơ hội có tà giáo này xuất hiện chăng?”. Giả sử nếu cho là có, thì cũng  đừng ai dại mà làm như thế . “Vì  Đức Chúa Trời không chịu khi dể đâu.” Cho nên đừng  ai lợi dụng cách này hay cách kia để làm ảnh hưởng tới Hội Thánh Tin-Lành.  Chúng ta nên biết rằng: Đức Thánh Linh là Đấng đang cầm quyền trên Hội Thánh Tin-Lành của Ngài? Mọi người muốn được phước, hãy nói đúng những gì mình hiểu về Hội Thánh Tin-Lành. Vì đây là Hội Thánh do Đức Thánh Linh từ trời đến trái đất này để thành lập. Chứ không phải do tên tà đạo Ahnsahnghong, hay bất cứ con người bất toàn trên đất đâu!

Nhưng xem ra thì  đây cũng là lúc cần thiết nhất của những tín hữu Tin-Lành, vì hình như Đạo Đức Chúa Trời đang bị xâm phạm một cách giám tiếp, cố tình gây sự hiểu lầm cho những người ngoại đạo, để họ nghĩ xấu về Tin-lành, tránh xa Tin-lành, hầu dễ bề ngăn chận những người muốn tìm sự sống đời-đời nơi Chúa Jesus trong tương lai. Cho nên sự hiểu biết về Chúa của những người tin Chúa Jesus như thế nào, hãy giải thích họ biết sự khác biệt của Hội Thánh Tin-lành, khác với Tà giáo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” như thế nào chứ? Để giúp họ hiểu đúng, đừng hiểu sai về Đạo Chúa, rồi lại phạm tội với Chúa!

Khi đã đề cập đến Đạo, thì đây là một vấn đề tối quan trọng. Vì chỉ có Đức Chúa Trời là Đạo thôi. Ai không thờ Đức Chúa Trời, và không làm đúng những gì mà Đức Chúa Trời dạy trong Thánh Kinh thì được gọi là tà đạo hết. Vì trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 44 : 6 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Đức Giê-hô-va là Vua, là Đấng Cứu chuộc Y-sơ-ra-ên. Là Đức Giê-Hô-va vạn quân phán như vầy: Ta là đầu tiên và là cuối cùng; ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác.” Đây là Lời Đức Chúa Trời Chân Thần phán, chứ không phải loài người trên đất dạy. Cho nên người tin Chúa Jesus phải tỉnh thức cao độ trong những hoàn cảnh tối tăm trên thế giới hiện nay.

Theo như một số tài liệu cho chúng ta biết rằng: “ Hội Thánh Đức Chúa Trời ” là một giáo phái có nguồn gốc từ Hàn quốc. Tổ chức này hoạt động dưới danh xưng World Mission Society Church Of God( Hội Thánh Của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Thế Giới). Họ tin “ God  the Morther” cho nên còn có tên “ Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

Ở Việt-nam chúng ta cũng có nhiều giáo phái Tin-Lành. Nhưng họ có một điểm giống nhau đó là: Họ tin Hội Thánh là do Đức Thánh Linh thành lập. Và họ thực hành theo Lời Đức Chúa Trời dạy trong Thánh Kinh và không hề sửa đổi Lời Chúa, hay giải thích đi ra ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời, như giáo phái tà đạo này. Nhưng nhìn một cách chung-chung là như thế. Còn đi sâu vào tình hình thực tế hiện nay, thì cũng đã có một vài người đứng ra thành lập giáo phái và giải nghĩa sai Chân Lý , họ muốn hiểu Thánh Kinh theo cách hiểu của họ về một vài phương diện. Họ cũng được xếp vào loại tà giáo đó, nhưng chưa đến nỗi kinh khủng như “ Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” của Ahnsahnghong

Chúng ta biết rằng: Đối với một thế giới tội lỗi, thì sự phát triển của tôn giáo và giáo phái là chuyện bình thường. Vì chẳng phải chỉ về phương diện chính trị mới tranh dành ảnh hưởng lẫn nhau. Mà tôn giáo, giáo phái luôn là một đề tài nóng bỏng. Vì tôn giáo ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của từng con người, bất kỳ những tôn giáo đó hiện diện ở quốc gia dân tộc nào! Cho nên xét ra trên thực tế. Vấn đề chạy đua vũ trang giữa các quốc gia trên thế giới, không nguy hiểm bằng chạy đua tôn giáo trong từng quốc gia, rồi vươn ra khắp thế giới. Bây giờ bạn có thể hiểu, trên thế giới này đâu có bao nhiêu nước có Bom  nguyên tử đâu. Nhưng tất cả mọi quốc gia đều có vô số các tôn giáo. Khi nói đến tôn giáo thì chúng ta phải thấy sự nguy hiểm vô cùng của nó. Vì nó gắn liền với đời sống tâm linh của mỗi con người. Cho nên nếu chọn sai thì chết đời-đời. Còn nếu chọn đúng thì phước đời-đời. Bởi thế, con người trước khi chấp nhận niềm tin phải xem xét thật kỹ lưỡng bằng sự soi sáng của Lời Đức Chúa Trời. Và sau khi chấp nhận niềm tin nơi Chúa Jesus xong, phải làm theo Lời dạy của Đức Chúa Trời cho đến khi gặp Chúa. Chứ không phải loài người dạy cái gì cũng gật đầu chấp nhận là không được.

Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 16: 26 Lời Chúa dạy: “  Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người ấy lấy chi mà đổi linh hồn mình lại.”Chính vì sự quan trọng đó, khiến cho giá trị của linh hồn không có đơn vị tính, cho nên Sa-tan đã dựng nên một số người, giả danh hầu việc Chúa, lấy tâm lý để thay cho Chân lý, lấy ý mình thay cho ý Chúa, khiến cho vô số người điên đảo trước những sự cám dỗ của Sa-tan mà lọt vào âm mưu của nó. Nếu bạn nói, bạn là một người tín đồ vững vàng trong đức tin, mà tà giáo không thể thuyết phục bạn được. Vậy bây giờ tôi hỏi bạn. Sa-tan dụ dỗ ông A-đam và bà E-va bằng cách nào? Chắc bạn biết là: nó chỉ sửa Lời Chúa một chút thôi, thế mà ông bà đã sa vào cạm bẫy của nó, khiến hậu qủa nghiệm trọng hết đời này qua đời kia. Tôi đã có dịp tiếp xúc với một số tín hữu, và tôi có một câu hỏi để trắc nghiệm họ cho vui đó là: Thỉnh thoảng mình có thể đi nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm được không? Hay là mình có thể đi nhà thờ Mạc-môn được không? Thì trong số mười người, chín người trả lời là: chắc được chứ, vì họ cũng thờ Chúa mà, có sao đâu! Những người tín đồ này phải gọi là những người tín đồ đặc biệt. Vì sở hữu loại “đức tin đa dạng” rất đáng sợ! Cho nên cầm quyển Thánh Kinh trong tay mà không hiểu gì cả thì cầm làm gì cho nặng tay! Hơn nữa, Hội Thánh bây giờ hầu hết là kém về huấn luyện. Không huấn luyện cho tín đồ, để hiểu biết về một số tà giáo hay tôn giáo khác để biệt mà phân biệt, thì chẳng khác nào có con gà con, mà đem cột chỗ có chồn cáo vậy! Tôi có khuyên một mục sư là: Thỉnh thoảng ông nên huấn luyện tín hữu, để trang bị cho họ biết tà giáo và các tôn giáo, khác với Đạo Chúa thế nào? Ông trả lời: Cứ để họ đi nhóm bình thường thì không sao, còn nếu kêu gọi học cái này, học cái kia thì chẳng còn bao nhiêu đi nhà thờ! Nếu vậy thì giả sử Chúa tái lâm ngay bây giờ thì được mấy người lên thiên đàng?

Bây giờ chúng ta sơ lược  qua một số nét về tà giáo” Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” xem thế nào nhé. Theo tài liệu cho biết: Ahnsahnghong sinh năm ( 1918-1985)tại  Nam-Hàn trong một gia đình có truyền thống Phật giáo.

Năm 1947 ( 30 tuổi) Ahnsahnghong theo Cơ Đốc Phục Lâm, năm 1948 Ahnsahnghong chịu Báp-tem của giáo phái này. Vào năm 1953 ( năm 36 tuổi), ông chủ trương rằng, mình nhận được sự mặc khải của Đức Chúa Trời, rồi ông sinh hoạt trong một nhóm nhỏ, nhấn mạnh việc  trước ngày  giờ Chúa tái lâm.

Tháng 3/ 1962 ( ông 45 tuổi) Ahnsahnghong ra khỏi Cơ Đốc Phục Lâm bởi tranh cãi về ý nghĩa tôn giáo của Thánh Giá, ông cùng 23 người rời bỏ giáo hội, và bắt đầu giảng dạy những giáo lý lạ.

Ahnsahnghong tự nhận mình là Đấng Cứu Thế đến thế gian hai lần và trở nên Giáo chủ của Giáo Hội mới do ông thiết lập: “ Hội Thánh Đức Chúa Trời ”, tại thành phố Busan ( bấy giờ Hội Thánh đổi tên thành “ Hội Thánh Đức Chúa Trời –Lễ Vượt Qua – Giao Ước Mới.)

Ngày 28/4/1964 Ahnsahnghong thành lập “ Hội Thánh Đức Chúa Trời”Nhân Chứng Jesus.

Ahnsahnghong mất ngày 25/2/1985, được chôn trong nghĩa trang công cộng tỉnh Nam Gyeonsang, gần Oeseok-ri Hàn quốc. Hội Thánh của Đức Chúa Trời Nhân Chứng Jesus phân thành hai Hội Thánh mới: Hội Thánh của Đức Chúa Trời Giao Ước Mới Lễ Vượt Qua ( ở lại tổng hội tại Busan). Và Hội Thánh của Đức Chúa Trời Nhân Chứng Ahnsahnghong ( chuyển tới Seoul).

Năm 1997, đổi tên thành “ Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Thế Giới”( World Mission Society Church Of God)

Ahnsahnghong qua đời vào năm 1985 để lại quyền giáo hội cho vợ tâm linh của mình Zahng Gil-jah( được biết đến như là “ Mẹ Thiên Thượng”và Mục sư hội Trưởng là Kim-joo-cheol.

Tà giáo này đã tuyên bố lập 400 nhà thờ tại Hàn Quốc và 2200 nhà thờ tại 175 quốc gia. Với hơn 1,75 triệu tín hữu( tính đến tháng 4/2012).

Nhưng sai trật của tà Giáo Đức Chúa Trời Mẹ.

Chúng ta biết, nếu một khi tà  giáo đã có dính líu đến Thánh Kinh, thì tà giáo luôn-luôn bám lấy Thánh kinh là Lời Chúa, để thêm bớt, sau đó  xem kẽ vào những gì do chính họ đặt ra để đánh lừa những người yếu kém về Lời Đức Chúa Trời. Cái vấn đề quan trọng của tà giáo, là họ chỉ lấy một câu, hay một đoạn Thánh Kinh; sau đó  giải nghĩa cho phù hợp với những sự sai trật của họ. Rồi họ hướng người nghe đến chỗ nghe lời họ mà cứ tưởng là Lời Đức Chúa Trời. Cho nên khi tà giáo giải nghĩa theo ý họ ở phần Thánh Kinh thuộc sách nào đó, nếu bạn đem so sánh với các sách khác sẽ không bao giờ phù hợp. Bây giờ chúng ta lướt sơ qua một số điểm của giáo phái tà giáo này.

1/ Ahnsahnghong đã tự nhận mình là “ Chúa tái lâm” “ Thánh Linh Đấng Yên Ủi.” “Đức Chúa Trời tam vị nhất Thể”và “Đức Chúa Trời đến thế gian qua việc mặc lấy xác thịt”.

2/ Họ dựa vào II sa-mu-ên 5:4 “ Khi Đa-vít trị vì tuổi được 30; người cai tri 40 năm”. Câu này tà giáo .  “ xem như lời tiên tri cho Ahnsahnghong “ Vì “ Đấng Cứu Thế “ giả Ahnsahnghong lý luận như sau: Chúa Giê-xu đã đến thế gian để nhận “ngôi Đa-vít.”( Lu-ca 1: 32). Đa-vít cai tri 40 năm, nhưng Chúa Jesus chỉ thi hành chức vụ có 3 năm…. Vậy còn thiếu 37 năm. Và Ahnsahnghong  hầu việc Chúa 37 năm ( chịu Bap-tem năm 30 tuổi/ qua đời 67 tuổi)… Cho nên họ cho rằng Ahnsahnghong là Chúa Jesus!!! Những kẻ như Ahnsahnghong là kẻ hầu việc Sa-tan, là đầy tớ Sa-tan.  Chứ chẳng có đầy tớ nào của Đức Chúa Trời mà lại đi đội lốt Sa-tan để đem vinh quang về cho ma quỉ và chính mình bao giờ.

3/ Họ tuyên bố có Đức Chúa Trời là Cha! Và Đức Chúa Trời là Mẹ ! Họ cho rằng Ahnsahnghong chỉ định Jang Gil-ja vừa là cô dâu, vừa là chiên con trong sách Khải Huyền 21: 9 và 22:7 : họ cũng cho rằng Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời ( khải huyền 21) là Gil ja. Vậy Gil ja chính là Đức Chúa Trời mẹ!!!( Ga-la-ti 4: 26). Jang Gil ja sinh ngày 29/10/1943, kết hôn với Kim Je Hun sanh nhiều con, hai vợ chồng làm chấp sự cho Hội Thánh Đức Chúa Trời Nhân Chứng Jesus . Sau đó Jang Gil ja ly dị chồng, và hoại động với chức vụ cô dâu của Ahnsahnghong, nhưng các con họ đều là người vô tín!!

Họ suy diễn Ga-la-ti 4: 26 “ Nhưng thành Giê-ru-sa-lem ở trên cao là tự do và ấy là mẹ chúng ta”. Tà giáo của Ahnsahnghong đã hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa, bởi vì đã loại bỏ câu Thánh Kinh này khỏi mạch văn của đoạn mà Sứ-đồ  Phao-lô đang nói đến.. Sứ-đồ Phao-lô chẳng có ý gì liên quan đến Đức Chúa Trời mẹ ở đây cả.

Họ dùng Khải-huyền 22:7 một cách sai trật” Thánh Linh và vợ mới….” họ dùng câu này với lời giải thích xuyên tạc, họ nói vợ mới là Đức Chúa Trời mẹ.

4/ Họ mang ảnh hưởng tà giáo của Cơ Đốc phục lâm khi nhấn mạnh vào việc tuân giữ ngày Sa-bát.

5/ Họ tin rằng:” Tất cả mọi người đều là những thiên thần bị đày xuống trái đất, sau khi phạm tội ở trên trời.” và xem cơ thể là nhà tù tạm thời của linh hồn. ( Truyền Đạo 12:7)

6/ Họ lừa dối rằng: phải chịu lễ báp-tem nhân danh “ Thánh Linh Ahnsahnghong’ thì tên mới được ghi vào sách sự sống và mới được cứu.”

7/ Ahnsahnghong đã định năm 1988 là thời điểm Chúa Jesus tái lâm! Và khi các tín hữu của Ahnsahnghong chờ đợi mà không thấy điều gì xảy ra, thì Ahnsahnghong nói “ Chúa- chàng rể đến trễ”!

8/ Họ dạy rằng: “ các giáo dân khi cầu nguyện phải nhân danh Đấng Christ Ahnsahnghong!

Đây chỉ là những điểm tóm tắt trong tài liệu. Quí vị nào muốn biết chi tiết hơn thì nên tiếp tục tìm hiểu.

Một điều quan trọng hiện nay đối với bất cứ người tín đồ nào tin Chúa Jesus thì cũng phải tìm cách học và hiểu Lời Chúa. Chúng ta nghĩ gì: Khi hàng tỷ người đang bị sa vào cạm bẫy của Sa-tan mà họ không biết linh hồn họ đã chết, nhưng họ cũng nỗ lực hết sức để học hỏi, hầu đem sự hiểu biết của một chân lý chết rao truyền cho những người đã chết tâm linh trong thế giới này. Cho nên chúng ta phải đặt ra một câu hỏi: Về phương diện tâm linh, người tin Chúa Jesus phải làm gì cho đến khi Chúa Jesus trở lại? Chứ còn Hội Thánh trong thời điểm hiện tại xem ra thực hành chưa hết lòng theo lời dạy của Chúa Jesus. Trong Thánh Kinh sách Cô-lô-se 3: 23 Chúa Jesus dạy “ Làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta.” Vậy thì đối với gia đình và xã hội bạn đã và đang làm gì? Còn đối với Hội Thánh Chúa bạn có làm gì không? Muốn hầu việc Chúa, hay muốn làm công việc Chúa thì mọi người đều phải có tinh thần hiếu học. Không học Lời Chúa, thì làm sao biết ý Chúa như thế nào mà làm?

Chúng ta đừng sợ tà giáo xâm nhập vào trong quốc gia chúng ta đang ở. Mà chúng ta chỉ sợ tà giáo ở trong trí và trong tấm lòng chúng ta thôi. Chúng ta cũng đừng qúa lo cho Hội Thánh bạn của chúng ta là “Tà hay Chánh”. Mà hãy để ý Hội Thánh mình xem là “Chánh hay Tà”! Mình đừng mong đem Lời Chúa để cứu người khác, khi mà mình chưa thật sự hiểu là mình đã được cứu hay chưa! Trong Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 9: 27 “ Thánh Phao-lô đã được cảm bởi Thánh Linh ông nói: “ Song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng, sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.”

Nếu quý vị có thời gian vào trong mạng truyền thông, mà nghe một số tôn giáo họ huấn luyện và đào tạo tín đồ họ, mình thấy rất là tức cười. Cứ lòng vòng không đâu với đâu cả. Nhưng mà tín đồ họ nghe một cách rất tích cực, rồi sau đó họ lại đi truyền những sự hiểu biết mang tính lòng vòng cho người khác nghe. Cho nên, khi nhìn vào trong thế giới, chúng ta thấy có mấy tỷ người đang theo đạo lòng vòng không ra được! Còn Đạo Chúa, chúng ta thấy gì ? Chúa dạy rất rõ ràng, mạch lạc, thật đúng là Chân Lý Hằng Sống có khác. Cho nên chúng ta phải am tường Chân Lý là Lời Chúa, để Đức Thánh Linh là Đấng Quyền Năng hành động trong cuộc sống của chúng ta, hầu chúng ta xứng đáng là con của Đức Chúa Trời, sống trung thành, trung thực với Lời Chúa, và sẵn sàng giúp đỡ tà giáo nhận ra Chân Lý của Đức Chúa Trời để quay về với Ngài.

Servant  Elijah  Nghiem