2,441 views

Ơn Trên Ban Xuống Hay Dưới Ban Lên

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Ơn Trên Ban Xuống Hay Dưới Ban Lên

         Khi nói về loạn sắc, thì hình như người bị loại bệnh này không thể nhận diện được một số màu thực của một vật. Cũng vậy, có một loại bệnh thuộc về phương diện tâm linh, không biết phải gọi như thế nào cho đúng. Có thể nào; đây là loại bệnh được tạm gọi là loạn ơn không?

     Vì người mắc loại bệnh này vô cùng nguy hiểm cho chính họ, và còn ảnh hưởng xấu đến vô số người khác nữa. Vì họ không thể nào phân biệt được: Đấng nào ban ơn cho mình! Đấng ấy là Đấng sống hay chết? Đấng ấy ngự ở đâu? Và người đã chết rồi sẽ đi vào tình trạng như thế nào? Đang ở trên hay ở dưới? Người chết có thể nào ban ơn cho người sống được không? Vì người mắc loại bệnh này, cho cả người bất toàn đã chết; không thuộc về Chúa, hay đã thuộc về Chúa có tiếng tăm mà chết, cũng đang ở trên trời. Quyền năng thì ngang hàng với Đức Chúa Trời.  Có quyền ban cho loài người mọi điều ước muốn trong lời cầu khẩn giống như Đức Chúa Trời vậy!

      Cũng vì sự hiểu biết sai trật như thế, cho nên, khi họ nói lên lời cảm tạ Đức Chúa Trời, nhiều người cảm tạ luôn người đã chết, vì họ cho người chết cũng ở nơi ngự của Đức Chúa Trời ban xuống, cho nên gọi chung là ơn trên ban cho! Chứ họ không phân biệt được: ơn trên là do ai ở trên trời ban.  Còn những người đã chết, chôn ở dưới đất thì có gì để ban cho loài người đang sống? Ở trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 21: 2 Lời Chúa đã khẳng định: “  Chúa đã ban cho điều lòng người ước ao. Không từ chối điều gì môi người cầu xin.” Vậy thì ngoài Chúa làm sao người đã chết lại có thể ban cho loài người? Chúng ta hãy nghe ông Gióp được Thánh Linh Chúa cảm động để ông thốt lên được Thánh Kinh ghi lại trong sách Gióp 1: 21 : “ Tôi trần truồng lọt lòng mẹ , và tôi cũng sẽ trần truồng mà về ; Đức Giê-hô-va ban cho, Đức Giê-hô-va cất đi đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va.”

           Trong thời đại hiện nay, người ta thường nói đến trình độ kiến thức về thần học. Và người ta cũng muốn biết người lãnh đạo tâm linh được đào tạo từ trường thần học nào, bằng cấp ra sao. Hình như cái sự kính nể người lãnh đạo tinh thần trong thời đại bây giờ không còn mấy người để ý đến vấn đề- người ấy có trình độ hiểu biết về Chân lý hằng sống đúng với Thánh Kinh như thế nào nữa! Mà chỉ tin vào bằng cấp thôi.

       Chính vì lẽ đó, cho nên có một số vấn đề liên quan đến đời sống tâm linh, chúng ta có thể lướt sơ qua để xem hậu quả từ một số việc làm sai trái  nổi lên đang phá vỡ sự hiểu biết về phương diện tâm linh như thế nào.

1/  Thành phần lãnh đạo sai đường.

      Nếu bạn là người lãnh đạo tinh thần thờ Chúa và đang hướng dẫn, hay dạy dỗ những người tin theo Chúa, bất luận bạn thuộc giáo hội, hay giáo phái nào, thì bạn cũng phải có một sự hiểu biết rõ ràng về Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? Khi nói Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào, thì không có nghĩa là bạn tự nói về sự hiểu biết của chính bạn về Đức Chúa Trời ở trên trời, qua sự tự nghiên cứu hay tìm kiếm từ kinh nghiệm của tâm trí, sách vở của nhân gian, hoặc dựa vào ngành thiên văn học.  Mà điều đó có nghĩa là: bạn đã thấu hiểu được Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào, theo như chính Lời Ngài đã khải thị cho bạn được hiểu ở trong Thánh Kinh!

    Và thêm một phương diện nữa, đó là bạn phải hiểu được con người bất toàn nay còn mai mất; sau khi nhắm mắt trở về cát bụi thì sẽ ra sao, như chính Lời Ngài đã bày tỏ cũng ở trong quyển Thánh Kinh đó. Chứ bạn học Lời Đức Chúa Trời bằng cách như thế nào, mà bạn lại có thể tung hô người bất toàn đã chết, cho là họ được ngang hàng với Đức Chúa Trời hằng sống ở trên trời, hiện đang ban ơn ban phước cho loài người dưới đất?

     Khi nói đến tình yêu thương, thì không bao giờ có biên giới. Nhưng cũng từ chỗ không biên giới, mà nhiều người đã bỏ cái ranh giới hữu hạn của con người bất toàn đã chết, mà đưa họ lên ngang hàng với Đức Chúa Trời hằng sống! Cho nên họ đăng báo hay ngỏ lời cảm tạ ơn trên, thì họ vừa cảm  tạ Đức Chúa Trời hằng sống, với con người đã chết chung với nhau!

      Nếu bàn tay bạn đã từng cầm quyển Thánh Kinh, và bạn đã từng đi mòn vài đôi dép trong suốt thời gian ở thần học viện nổi tiếng nào đó, bạn có thấy chỗ nào trong Thánh Kinh mà Chúa dạy là: người lãnh đạo tinh thần các tôn giáo đã chết, hay người chết ngoài Chúa, hoặc trong Chúa có tiếng tăm trên đất, cũng đang ở trên trời với Đức Chúa Trời để cùng với Ngài mà ban ơn, ban phước cho loài người đang cầu xin ở dưới đất không? Chắc-chắn bạn sẽ trả lời không chứ? Hình như có vô số người hiện nay đức tin đang ở trong vòng lẩn quẩn, ú-ớ, không thể giải thích để xác định là hiện nay  mình đang thực sự tin ai, đang nhận sự ban cho của ai, và đang thờ ai là chính!

      Giả sử, bạn là người thông suốt về Chân lý của Đức Chúa Trời, đến nỗi vô số người hiện nay không thể theo đuổi kịp sự hiểu biết của bạn. Vậy bạn có thể giúp họ: là có chỗ nào trong Thánh Kinh- Đức Chúa Trời dạy bạn nên cảm tạ người chết, và phải quy những gì tốt lành trong cuộc sống; mà người sống đang có được; là do “ơn trên” có nghĩa là gồm cả Đức Chúa Trời và người chết mà bạn cho là hiện đang ở trên trời ban cho không? Nếu bạn cố tình khẳng định, thì bạn vẫn có cái quyền đó. Vì chẳng ai dám dành cái quyền mất phước, thiếu thông minh và khôn ngoan  đó đâu. Nhưng bạn là người đã phạm vào tội hạ thấp quyền uy cao cả của Ngài bằng cách “phong ” cho loài người bất toàn lên ngang hàng với Đức Chúa Trời quyền năng, thánh khiết! Lời Thánh kinh sẽ xếp bạn vào loại người hai lòng đối với Đức Chúa Trời, bạn biết điều đó chứ? Trong Thánh Kinh sách Gia-cơ 3: 17 Lời Chúa dạy: “ Nhưng sự khôn ngoan từ trên trời mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hoà thuận, tiết độ, nhu mì đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành , không có sự hai lòng và giả hình.”

       Nếu tôi đặt với bạn một câu hỏi: Bạn có biết rõ về người bất toàn đã chết, thân xác đi đâu và linh hồn về đâu không? Giả sử bạn trả lời biết, thì điều đó hoàn toàn sai với thực tế được chứng minh qua chính lời cảm tạ  của bạn. Bạn cảm tạ ơn trên bằng cách cảm ơn Đức Chúa Trời chung với một số giáo của đã chết thì bạn nghĩ sự hiểu biết của bạn nằm trong giới hạn nào? Vì nếu bạn nhận mình là người hiểu biết về Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ không bao giờ sa vào cái lỗi lầm tối tăm như vậy. Nếu bạn trả lời không biết, thì bạn hãy xem lại quyển Thánh Kinh mà bạn cầm trong tay; đó có phải là Lời Đức Chúa Trời không? Nếu bạn trả lời: đúng là Lời Đức Chúa Trời, vậy bạn có thường đọc để xem Đức Chúa Trời là ai? Và Ngài nói gì về người đã chết không? Hay là bạn luôn đọc Thánh Kinh nhưng lại sốt sắng làm theo tổ chức giáo hội, giáo phái hay ý riêng mình? Bạn có biết là Đức Chúa Trời không bao giờ nhường sự vinh hiển Ngài cho bất kỳ ai không? Cuộc đời bạn sống được bao lâu trên đất, mà bạn cố tình muốn làm vừa lòng thế gian, mà coi thường tình yêu thương vô hạn lượng của Đức Chúa Trời đã dành cho bạn? Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 42: 8 “ Lời Đức Chúa Trời phán: “ Ta là Đức Giê-hô-va: Ấy là danh Ta Ta chẳng nhường sự vinh hiển Ta cho Đấng nào khác., cũng không nhường sự vinh hiển Ta cho những tượng chạm.” Trong Ê-sai 48: 11” Ấy là vì Ta, vì một mình Ta, mà Ta sẽ làm điều đó; vì Ta há để nhục danh ta sao?Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển Ta cho thần nào khác.” Trong Công vụ 12: 23 “ Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời; và vua bị trùng đục chết.”

2/ Thành phần tín đồ trong  các Giáo Hội thiếu hiểu biết.

       Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 7: 21 Lời Chúa phán: “ Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: lạy Chúa, lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.”

        Ở trong Thánh Kinh, từ sách Sáng thế ký đến Khải huyền, vô số sự việc xảy ra ở trong các sách, những phép lạ, hay là sự ban cho về mọi phương diện, duy nhất chỉ có Đức Chúa Trời, mà đâu có con người nào khác được gọi là “linh thiêng” để ban quyền phép cho người này hay người kia ao ước trong sự cầu xin thay cho Đức Chúa Trời đâu. Hay là thời xa xưa ấy, người chết được gọi là linh thiêng chưa có, vì không có ai phong cho? Chúng ta không thể phủ nhận một điều quan trọng đó là: Hiện nay thế giới có hàng chục ngàn tôn giáo, mỗi tôn giáo lại có một giáo chủ tiếng tăm lừng lẫy trên đất. Nhưng ai có thể làm những việc như Môi-se- Ê-li hay Ê-li-sê khi còn sống đã làm đâu, nhưng những vị tiên tri này  làm  những phép lạ như vậy thì do ai ban cho?

      Chúng ta có thể để đặt ra một vài câu hỏi để suy gẫm một chút xem thế nào:

1/ Tại sao lại có  những  con người sau khi đã chết chôn sâu dưới ba tấc đất, thân xác trở về cát bụi rồi, mà bây giờ mới gọi là linh thiêng đem ra thờ là thế nào?. Chứ lúc còn đang sống nói leo lẻo thì không thấy linh thiêng chút nào nghĩa là sao? Ai có quyền nâng cấp những con người này vậy?

2/ Những con người ngày nay được xếp vào hàng linh thiêng. Vậy nguồn gốc của họ từ trời xuống hay từ thế gian mà ra vậy?

3/ Những người được gọi là linh thiêng lúc còn sống họ thờ Chúa, chống Chúa, hay là họ với Chúa là một?

4/ Từ bình thường như mọi người bất toàn – đến linh thiêng. Ai là người hoàn toàn đứng ra để “chuyển đổi giới tính” cho họ vậy?

      Ở trong Thánh Kinh sách Giô-suê 1: 8 Lời Chúa dạy: “ Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm. Hầu cho cẩn thận làm theo những điều đã chép ở trong. Vì vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước.

     Bạn không thể phủ nhận sự ban cho của Đức Chúa Trời, trong bất kỳ phương diện nào của đời sống bạn. Bạn cũng không thể công nhận sự ban cho của bất cứ con người nào đã chết, dù người ấy từng có tiếng tăm trên đất. Vì họ cũng chỉ là con người bất toàn hữu hạn giống như bạn. Những điều bạn đã và đang thực hành trái với sự dạy đỗ của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh, có nghĩa là bạn đã bị Sa-tan lừa dối, bạn đang là nô lệ của Sa-tan để bạn phủ nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà thờ lạy tôn kính con người đã chết. Ơn trên có nghĩa là sự ban cho từ trên trời. Là từ nơi Đức Chúa Trời mà đến. Ơn trên là do Đấng ở trên ban, chứ không phải người chết ở dưới ban. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 12 : 36-37 Lời Chúa dạy: “ Vả, Ta bảo ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình sẽ nói, vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.”

Servant  Elijah  Nghiem