4,126 views

Tận Thế Phải Có-Cuối Đời Phải Đến

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

 Tận Thế Phải Có-Cuối Đời Phải Đến

Giả sử nếu chúng ta cùng nhau đặt ra một câu hỏi:  Tận thế có thật hay không?  Đây là một vấn đề tối quan trọng, vậy muốn biết tận thế có thật hay không thì chúng ta hỏi ai bây giờ? Tôi đề nghị bạn mở Thánh Kinh ra xem thế nào. Vì Thánh kinh là Lời của Đức Chúa Trời Đấng dựng nên trời đất. Nếu tôi nói vậy thì có ai trong các tôn giáo phản đối không? Bây giờ tôi đặt một câu hỏi: Nếu bạn muốn biết về một vấn đề thuộc gia đình nào đó, thì bạn sẽ hỏi ai? Chắc-chắn là phải hỏi chủ nhà đó chứ hỏi ai bây giờ. Bạn cũng có thể hỏi hàng xóm, nhưng những gì hàng xóm nói cho bạn biết, mà họ không phải là chủ nhà thì chắc-chắn bạn không thể tin được họ! Cho nên, khi bàn đến chuyện tận thế, thì đây không phải là việc của tôn giáo, hay khoa học, mà việc thuộc về Đức Chúa Trời. Vì không giáo chủ thuộc tôn giáo nào là người dựng nên thế giới cả. Mà chỉ một mình Đức Chúa Trời. Nếu có ai thắc mắc hỏi: Tại sao không tôn giáo nào dự phần với Đức Chúa Trời, mà chỉ có một mình Đức Chúa Trời là sao? Xin trả lời: Vì tôn giáo thuộc loài người hữu hạn và bất năng. Chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng tự hữu và hằng hữu là Đấng toàn năng, nên chỉ có một mình Ngài tạo dựng vũ trụ, thế giới và loài người. Cho nên khi nói đến tận thế,  trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 24: 14 Lời Chúa phán: “ Tin-lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đết để làm chứng cho muôn dân rồi sự cuối cùng sẽ đến.”

Đã có người đặt ra một câu hỏi: Tận thế là gì mà sao thấy khó hiểu quá? Câu trả lời đơn giản nhất để cho bạn dễ hiểu : Đó là thời điểm mà Tin-lành đã truyền ra khắp đất. Chúa Cứu Thế Jesus trở lại thế gian này để cất Hội Thánh Chúa về Trời. Sự việc này không phải chỉ xảy ra ở những nơi có nhà thờ Tin-lành như nhiều người lầm tưởng, mà đó là một biến động rất kinh khủng cho những người chưa tin Chúa bao trùm cả thế giới. Trong Thánh Kinh sách I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 16 Lời Chúa cho biết : “ Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính Chúa ở trên trời giáng xuống, bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết.” Đây là một bức tranh vô cùng ngoạn mục, mà không ai có đủ lời lẽ để diễn tả được. Cho nên đã có người hỏi: Chỉ có Hội Thánh Tin-lành được cất lên, vậy nếu tôn giáo tôi từ nay cũng lấy tên hội thánh này hội thánh nọ, thì ngày đó có được cất lên trời luôn với Hội Thánh Tin-Lành không?

Để trả lời cho bạn hiểu câu hỏi này, bạn phải hiểu Hội Thánh do ai thành lập. Và Hội thánh khác với nhà thờ hay Chùa miếu là thế nào. Trong Thánh kinh sách Giăng 16:7 Chúa Jesus trước khi thăng thiên Ngài hứa rằng : “ Ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu ta không đi thì Đấng Yên ủi không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.” Bạn có biết, khi nói đến Đấng Yên ủi tức là Đức Thánh Linh Đấng quyền năng, quyền phép trọn vẹn. Cho nên khi Chúa Jesus thăng thiên Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh đến, và ở trong mỗi người tin Ngài. Trong Thánh Kinh sách Công vụ 2: 1 Lời Chúa cho chúng ta biết khởi đầu của Hội Thánh được thành lập như thế nào: “  Đến ngày Lễ Ngũ tuần, môn đồ nhóm họp lại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến, như tiếng gió thổi ào ào khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Chúa Trời cho mình nói.”

Đây là khởi điểm mà Đức Thánh Linh thành lập Hội Thánh Ngài. Hội Thánh không phải là ngôi nhà thờ. Hội Thánh là những người tin Chúa Jesus một cách chân thành. Và khi những người tin Chúa nhóm họp thờ phượng Chúa ở đâu, thì tập thể đó được gọi là Hội Thánh. Vì người tin vào sự chết thay của Chúa Jesus thì không còn là tội nhân đối với Chúa, mà trở thành Thánh nhân. Cho nên khi nói: Chúa Jesus tái lâm để cất Hội Thánh Ngài, có nghĩa là cất những người tin Chúa Jesus là Hội Thánh chứ không phải cất ngôi nhà thờ Tin-Lành.

Nếu bạn thắc mắc hỏi: Giả sử bây giờ tôn giáo bạn cũng gọi là hội thánh, chẳng hạn như hội thánh phật giáo, vậy thì Chúa Jesus tái lâm có rước hội thánh Phật giáo về trời không? Để trả lời câu hỏi này của bạn, thì câu trả lời sẽ gồm những phần sau đây:

1/ Khi nói đến Hội Thánh được Chúa rước về Trời là Hội Thánh do chính Đức Thánh Linh thành lập trong ngày lễ Ngũ tuần, chứ không phải ai đó, tự ý lập ra một tổ chức tôn giáo nào đó rồi lấy tên là hội thánh này, hay hội thánh nọ mà được. Vì Hội Thánh là do chính Đức Thánh Linh thành lập, chứ không phải do con người lập ra. Ngài từ trời đến và cầm quyền trọn vẹn trên Hội Thánh chứ không phải bất kỳ con người nào ở trần thế này.

2/ Khi nói đến Hội Thánh thì hoàn toàn khác hẳn với nhà thờ. Vì nhà thờ thuộc thể vật chất, cho nên  bị hư hay cũ, có thể sập, có thể bị phá hủy, có thể bị chính quyền tước đoạt. Nhưng Hội Thánh là tấm lòng người tin Chúa Jesus. Đức Thánh Linh là Thần Lẽ thật ngự trong tấm lòng họ. Con người có thể cướp được vật chất, có thể giết phần xác họ, chứ không ai có thể cướp được tấm lòng họ là nơi Chúa đang ngự trị và làm chủ.

3/ Hội Thánh thuộc thể thiêng liêng. Không thể đánh giá bằng vật chất, cho nên không Hội Thánh Tin-lành nào có giá trị cao hơn Hội Thánh Tin Lành nào. Giả sử bạn nói: Nếu nói là Hội Thánh không có giá trị cao thấp, vậy tại sao tôi thấy chỗ này treo bảng Hội Tin Lành ở địa phương này có nhà thờ quá lớn, rồi Hội Thánh Tin-lành địa phương nọ nhỏ xíu thì giải thích tế nào? Vâng, họ để bảng hiệu như thế có ý ám chỉ đến những người nhóm lại trong nhà thờ đó là Hội Thánh, chứ không phải Hội Thánh là ngôi nhà thờ sừng sững mà bạn đã thấy. Để tránh sự hiểu lầm về vấn đề này, thì cũng có nơi để bảng với dòng chữ: Nhà thờ Tin-lành….. vậy thì bạn sẽ dễ hiểu hơn.

4/ Có người hỏi: Khi nói đến Hội Thánh Tin-lành. Vậy thì khác với những tôn giáo khác như thế nào?

Có nhiều sự khác biệt: Chẳng hạn như khi có một số người nhóm lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Thì họ nhóm lại bất cứ nơi đâu cũng được gọi là Hội Thánh. Vì chính những người tin Chúa hiệp lại là Hội Thánh. Khi nói đến Hội Thánh thì không nhất thiết là bắt buộc phải cố định ở một nơi chốn nào. Nếu Chúa cho có điều kiện, thì họ có thể xây nhà thờ. Nếu chưa có điều kiện thì mướn, hoặc có thể nhóm thờ phượng tại tư gia.  Giả sử bạn không phải là Hội Thánh Tin-Lành, mà bạn là một tôn giáo nào đó, thì khi đi nhóm họp ở đâu đó, chỗ tập trung đó không thể gọi là nhà thờ, hay chùa. Mà bạn sẽ nói Phật tử thuộc Chùa nào? Hay là xứ đạo nào đang sinh hoạt. Nhưng khi nói đến Hội Thánh Tin-Lành thì hoàn toàn khác hẳn. Người Tin-lành có mặt bất cứ ở đâu để thờ phượng Đức Chúa Trời dù nhiều hay ít đều được gọi là Hội Thánh của Chúa cả.

5/ Khi nói đến Hội Thánh Tin-lành thì hoàn toàn khác với các tôn giáo ở chỗ. Họ quyết định thờ phượng Chúa ở đâu bất kỳ, Đức Chúa Trời cũng đều chấp nhận, miễn là tấm lòng họ thật sự trọn vẹn trước mặt Chúa.  Họ không cần thờ hình tượng. Vì họ vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời: “ Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác.” Cho nên trường hợp họ đang thờ phượng Chúa mà Chúa Jesus tái lâm thì Chúa sẽ biến hóa họ và rước họ lên không trung, có nghĩa là rước Hội Thánh. Hơn nữa,  sự thờ phượng Chúa của Hội Thánh Tin-Lành không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì có liên quan đến hình thức trang trí, hay kiểu cách mang tính phức tạp, hình tượng bằng đất, và mê tín. Vì Đức Chúa Trời dạy họ trong Thánh Kinh sách Giăng 4: 24 “ Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài phải lấy tâm thần, lẽ thật mà thờ phượng.” Cho nên người Tin-lành thờ phượng Chúa  ở bất cứ nơi đâu cũng giống nhau, vì người Tin_lành thờ phượng Chúa ở đâu, thì Ngài hiện diện ở đó. Không giống như những quí vị thờ hình tượng.

6/ Cũng có người hỏi: Nếu trong gia đình tôi có người theo Tin-Lành, mà gặp lúc Chúa tái lâm, mọi người có mặt đầy đủ vậy có được lên trời hết gia đình không? Tôi nghĩ câu hỏi này nếu không được trả lời thì bạn cũng vẫn hiểu. Nhưng tôi sẽ đặt ra một câu hỏi cho bạn, và để chính bạn trả lời thì tốt hơn: Giả sử tôi hỏi bạn: “ Nếu trong gia đình bạn chỉ có một thành viên được phái đoàn phỏng vấn chấp nhận cho vào Hoa-Kỳ. Và nếu người đó đến ngày lên máy bay mà có mặt tất cả mọi người trong gia đình tại chân cầu thang máy bay, vậy thì mọi người trong gia đình bạn có được bước vào trong máy bay cùng đi không? Nếu luật của thế gian mà còn không có những điều đó xảy ra, thì làm sao nói đến chuyện thiên đàng thưa bạn. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 16 Lời Chúa đã phán rất rõ: “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nên đã ban Đức Chúa Jesus Christ xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Jesus không bị hư mất mà được sự sống đời-đời.” Khi bạn nghe Lời Chúa xong, có thể bạn nghĩ : Sao Chúa Jesus khó hơn những vị giáo chủ của các tôn giáo khác! Thưa bạn, khi nói về phương diện tâm linh, thì chúng ta không bàn đến chuyện dễ hay khó. Mà chúng ta nên bàn đến chuyện sống hay chết. Bây giờ để bạn có cơ hội suy nghĩ tôi muốn hỏi bạn: Giáo chủ của bạn đâu rồi? Chắc bạn sẽ trả lời là chết rồi chứ? Nếu mà giáo chủ bạn đã chết, thì cũng có nghĩa là bạn đang đặt niềm tin vào người chết. Vậy bạn có muốn chết đời này mà chết cả đời-đời nơi đời sau không? Vấn đề này kinh khủng quá. Vậy bạn muốn tránh nó chứ? Hãy tin Chúa Jesus là Đấng hằng sống, để sau khi bạn nhắm mắt sẽ được lên thiên đàng. Vì chỉ có Chúa Jesus là Đấng ở trên thiên đàng thôi thưa bạn. Giả sử bạn được dạy là: Giáo chủ của bạn đã lên thiên đàng rồi. Vậy thì đây lại là một sự lừa dối mang tính nghiêm trọng, bạn phải tỉnh thức để thoát ra. Vì trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 13 Chúa Jesus là Đấng ở trên trời đã khẳng định: “ Chưa hề có ai lên trời. Trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Chúa Jesus vốn ở trên trời.”

7/ Nếu giả sử bạn hỏi: Có khi nào nói tận thế đến là do chính các giáo chủ của các tôn giáo quyết định chứ không phải Chúa Jesus không? Xin trả lời: Không bao giờ việc này có thể xảy ra. Bởi vì bạn có thể kiểm chứng trên thực tế để bạn hiểu một cách chắc-chắn rằng: Mọi tôn giáo đều bất năng bất toàn về vấn đề chống lại sự chết, thì làm sao bạn có thể nghĩ đến việc toàn quyền và toàn năng lại không thuộc về Đức Chúa Trời Hằng Sống được! Có hai điều chúng ta nên để ý:

a/ Bạn thấy tất cả mọi giáo chủ đã không quyết định được sự sống của mình, phải nằm xuống để lãnh nhận cái chết như mọi người bình thường khác, theo như án phạt của Đức Chúa Trời kể từ thời tổ phụ đến nay. Hơn nữa họ không hề sống lại sau khi đã chết. Vậy thì bạn có thể nào hy vọng, để bạn nghĩ rằng họ sẽ làm những việc cao hơn như bạn nghĩ? Nói đến thời điểm hiện tại, thì tất cả những người đã nằm xuống, dù tên tuổi họ có vang dội đến đâu cũng không thể tiếp tục làm  những việc mà bạn đang làm, dù đó là những việc nhỏ thôi. Vì họ đã chết rồi. Sự chết của họ đã chứng tỏ họ vẫn là một tội nhân đối với Đức Chúa Trời. Cho nên, mọi con người được sinh ra trên đất đều giống nhau ở điểm này. Ngoại trừ khi mình đặt niềm tin vào Chúa Jesus, thì tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng.” Thì không gọi là tội nhân nữa, mà là thánh nhân trong Hội Thánh Chúa.

b/ Nếu bạn hy vọng là ngày tận thế do các giáo chủ quyết định. Vậy thì theo bạn hiểu: Có giáo chủ nào dựng nên trời đất không-mà có quyền kết thúc trời đất? Chẳng giáo chủ nào lo được cho bạn đâu mà bạn hy vọng vào họ. Bạn phải chịu trách nhiệm cho chính bạn. Bạn đừng quên rằng: Nếu bạn không quyết định tin Chúa Jesus ngay bây giờ, thì bạn sẽ không còn cơ hội. Vì chẳng ai biết ngày mai mình sẽ ra sao. Đến với Chúa Jesus, Ngài chỉ cần bạn có một lời cầu nguyện chân thành xuất phát từ tấm lòng bạn. Nếu bạn cảm thấy lời cầu nguyện của bạn chưa quen thuộc lắm, vậy thì bạn cứ đến với một ngôi nhà thờ Tin-Lành nào gần nhất để được hướng dẫn thêm. Vì trong Thánh Kinh II Cô-rinh-tô Lời Chúa phán : “ Vì Ngài phán rằng : Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện. Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa hiện nay là kỳ thuận tiện; Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi.”

8/ Có người đặt câu hỏi: Tôi ăn chay trường từ hồi còn trẻ, chẳng lẽ cả cuộc đời tôi chỉ biết tu thân tích đức mà khi Chúa Jesus tái lâm tôi không được Ngài cất lên sao?

Tôi xin trả lời: Tôi tin rằng câu hỏi của bạn đang mang một nội dung lầm lẫn đáng tiếc, kéo dài suốt cả cuộc đời mà bạn vẫn không nhận ra được. Tôi muốn hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời dựng nên vật thực cho con người để ăn, hầu có sức khỏe, có chất dinh dưỡng mà bạn lại không ăn. Vậy bạn ăn chay trường với mục đích gì? Bạn nên nhớ rằng: Con người vào thiên đàng không phải do khi còn sống ăn chay hay ăn mặn, hoặc có đi tu hay là không, có sát sanh hay là không. Khi nói đến vấn đề có liên quan đến thiên đàng thì phải nói đến vấn đề quan trọng đó là: Bạn có tin Chúa Jesus là Đấng đã đền tội thay cho bạn trên thập giá hay là không. Vì bạn chẳng có nỗ lực nào thuộc cá nhân mình để hủy bỏ dấu vết tội nhân giữa bạn với Đấng dựng nên bạn cả. Nếu bạn khao khát đời sau bình an phước hạnh thì tại sao lại không đặt niềm tin vào Chúa Jesus ngay bây giờ, để bạn có cuộc sống hoàn toàn tự do về cả thuộc thể lẫn tâm linh những ngày Chúa còn cho sống trên đất? Mà phải ép cuộc đời của mình bằng cách này, cách khác, cuối cùng cũng phải vào hỏa ngục đời-đời nơi đời sau thì có nghĩa lý gì cho bạn! Cũng có thể qua cách sống của bạn, thì bạn trở thành một con người thiêng liêng trong cái nhìn của nhiều người, nhưng nó chẳng có chút ảnh hưởng gì đối với Đức Chúa Trời cả, cho nên bạn phải suy nghĩ cho kỹ để có quyết định cuối cùng trước khi nhắm mắt. Trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 13: 3  Lời Chúa dạy: “ Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì chẳng ích chi cho tôi.” Điều quan trọng là bạn phải yêu thương linh hồn của bạn trước. Vì linh hồn bạn thuộc về quyền sở hữu của chính bạn. Bạn nên nhớ cho rằng: Bạn có quyền dân chủ của bạn. Không ai có thể bắt buộc bạn làm ngược lại. Nhưng nếu bạn thực thi quyền dân chủ không đúng chỗ, không đúng nhu cầu, thì quyền dân chủ của bạn lại làm bạn sa vào những hậu quả đau khổ đời-đời mà bạn không thể thoát ra.

9/ Có người lại hỏi: Việt-Nam có truyền thống văn hóa thờ cúng ông bà tổ tiên. Vậy khi tin Chúa Jesus xong có được tiếp tục cúng ông bà tổ tiên nữa hay không? Để trả lời câu hỏi khá nhạy cảm này, thiết tưởng mỗi chúng ta phải hết sức bình tĩnh, để đón nhận sự thật mà có nhiều người trong chúng ta đã suy nghĩ một cách sai lầm đáng tiếc. Nếu bạn nhìn vào thực tế, trên một khu đất mà không có chủ, thì có nhiều người cắm bảng quảng cáo, hay còn làm nhiều việc tùy tiện khác nữa tùy theo ý họ muốn làm. Mà thời gian càng lâu dài, thì những việc làm đó trở thành thói quen, chẳng khác nào những người này là chủ đất vậy. Nhưng khi khu đất đó có quyền sở hữu, thì sự hiện diện của những người này phải chấm dứt. Nếu muốn điều gì đó tiếp tục phải có sự đồng ý của chủ đất. Trường hợp chủ đất không đồng ý cho bạn tiếp tục những việc làm tùy tiện, thì không phải chủ đất khó khăn hay ích kỷ. Mà do những người có tấm lòng ích kỷ không nhìn thấy được việc làm tùy tiện của mình trước đó là sai trái.

Cuộc sống của con người cũng vậy. Nếu nói về vấn đề thuộc thể, thì con người đều có quyền quyết định cho mình, nhưng phải tuân theo luật pháp ở bất cứ quốc gia nào mà mình cư ngụ. Về  tâm linh cũng thế, bạn có quyền quyết định cho chính tương lai đời-đời của mình, và bạn được hoàn toàn tự do làm bất cứ điều gì liên quan đến tâm linh nếu bạn không theo bất kỳ tôn giáo nào. Còn khi bạn quyết định theo tôn giáo nào đó, thì bạn cũng phải làm theo điều tôn giáo đã đặt ra cho bạn. Nhưng một người đặt niềm tin vào tôn giáo, hoàn toàn khác hẳn khi người đó đặt niềm tin vào Chúa Jesus. Vì tôn giáo là tổ chức tâm linh không có sự sống thuộc đời này. Còn Chúa Jesus là Đức Chúa Trời, là Đấng hằng sống, dựng nên vũ trụ và con người, Ngài đang cầm quyền cai quản vũ trụ và con người. Cho nên Đạo Ngài không phải là một tổ chức thuộc đời này giống như mọi tôn giáo. Vì Ngài là Đấng Cứu Thế, chính Ngài là Đạo, Ngài đã giáng trần chịu chết thay cho mọi người vô điều kiện trên cây thập tự. Cho nên khi một người tin Chúa Jesus thì tội họ được tha, linh hồn họ được cứu, tên họ có trên thiên đàng. Chính vì sự quan trọng đó thì người tin Chúa Jesus phải duy trì trì được sự tha thứ của Chúa, và giữ cho tên mình luôn có trên thiên đàng khi còn đang ở trong đời này.

Nhưng có bao nhiêu người biết rằng: Người tin Chúa Jesus lên thiên đàng bởi niềm tin vào Chúa chứ không phải lên thiên đàng bởi truyền thống văn hóa thuộc về đời. Cho nên những loại truyền thống văn hóa nào còn dính dáng đến tôn giáo và mê tín dị đoan thì người tin Chúa phải tránh. Vì Đức Chúa Trời là Đấng kỵ tà. Nhiều người cho Tin-lành là Đạo bỏ ông bỏ bà. Nhưng Thánh Kinh thì dạy con người đối với cha mẹ là phải thực tế chứ không phải nhờ hình thức tôn giáo mang tính hiếu thảo mà che đậy sự bất hiếu của mình trước đây. Trong Thánh Kinh sách Phục-truyền 5: 16 Lời Chúa dạy: “ Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi như Đức-Giê-hô-va đã phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.” Bạn thấy Lời Chúa dạy bạn có đúng không? Giả sử có ai đó nói với mẹ mình là: Cha mẹ cố gắng sống cực khổ đi, sau khi chết con sẽ cúng đều đặn cho! Nếu bạn nghe được câu này bạn nghĩ gì?  Ca dao tục ngữ cũng có câu: “ sống không cho ăn, chết làm văn tế ruồi.” Cách nói của một số người cho Tin-Lành bất hiếu với ông bà, đó là những người vừa thiếu hiểu biết, vừa thể hiện chữ hiếu mang tính giả hình. Chứ có ông bà nào ăn được đồ cúng đâu, mà nói như thiệt! Có nhiều việc làm của tôn giáo lạc vào trong vòng luẩn quẩn mà có vô số người học cao hiểu rậng cũng không nhìn ra được. Trong Thánh Kinh sách II Cô-rinh-tô 4: 4 Lời Chúa dạy “ Cho kẻ chẳng tin, mà chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không nhìn thấy sự chói lòa của Tin-Lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.”

Muốn được sự phước hạnh ngay trong đời này và sự-sống đời-đời nơi đời sau, khi bước qua cánh cửa của thế giới bên kia hãy tin Chúa Jesus là Đấng đã chết thay cho mình trên cây thập tự để có cuộc sống bình an và hạnh phúc. Vì tin Chúa Jesus là tin vào Đấng hằng sống, luôn-luôn có sự hy vọng tuyệt đối trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúa Jesus đã phán trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 13: 31 “ Trời đất sẽ qua đi, song lời ta phán không bao giờ qua đâu.”

Servant   Elijah  Nghiem