2,363 views

Đừng Gần Ma Nên Xa Quỉ

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề-Tài

Đừng  Gần Ma Nên Xa Quỉ

Chúng ta thường nghe nhiều người thắc mắc đặt câu hỏi:  Có ma  thật không?

Vì mỗi lần có bất cứ  ai đó nằm xuống, và người sống chuẩn bị cho người chết nghi thức chôn cất, thì nhiều người gọi đó là đám ma! Vậy là phải chăng có ma chứ sao lại không có! Bởi nhiều người đã tin rằng, người chết thành ma mà! Nhưng tin thì tin thế thôi, còn ma thì chưa ai thấy. Vì chưa một người chết nào hiện về- xác nhận cho bất kỳ ai biết là mình đã thành ma, hay là qủi, để cho gia đình yên tâm.

 

 Chính vì thế, nên vẫn nửa tin nửa ngờ! Cho nên, để hiểu rõ vấn đề này, chúng ta không thể nghe từ người này truyền khẩu qua người khác. Mà phải đọc Lời Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên loài người, để xem ma qủi có phải từ người chết mà ra không. Vì nếu, không hiểu tận tường, thì không thể biết, mà đề phòng sự xâm nhập của ma quỉ- là kẻ luôn tìm cách cướp linh hồn con người. Trong Thánh Kinh sách I Phi-e-rơ 5: 8 Lời Chúa cho biết: “ Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” Như vậy, ma quỉ là thiên sứ phản loạn, bị Thiên Chúa phạt thành ma quỉ, chứ không phải từ người chết mà thành. Vì người là người, ma quỉ là ma quỉ.

Chắc có lẽ chúng ta không ngạc nhiên khi đề cập đến hình ảnh con trăn, hay con rắn tìm cách bắt mồi. Sau đó, nuốt con mồi vào bụng nó. Thì Sa-tan cũng có một số bước“độc chiêu” tương tự như vậy. Nhưng cực kỳ tinh vi và nham hiểm không thể tưởng! Vì trăn hay rắn bắt mồi để giải quyết nhu cầu sự sống hàng ngày của nó, và con vật nó bắt được, sau khi làm chết, thì nuốt vào bụng, và khi con mồi tan biến trong thân thể thì coi như xong; không còn gì để nói. Sau đó, nó cứ tiếp tục với cuộc sống bắt mồi là như thế. Vì bản năng sinh tồn của loài vật nói chung là như vậy.

   

   Đối với Sa-tan, thì không phải là bắt con người làm mồi vì đói như trăn hay rắn. Nhưng vì bản tính cực kỳ độc ác và nham hiểm của nó, cho nên nó bắt linh hồn con người làm cho chết, vì thế nó được nhiều người đặt cho cái tên là “ tử thần”. Còn đời sống thân thể những ngày còn lại trên đất thì làm “nô lệ” bằng cách thể hiện những hành động tâm linh, mang  tính cách đi ngược lại sự dạy dỗ của Thiên Chúa.  Người bị chết về phần linh hồn, là người không còn nhận biết Thiên Chúa là Đấng dựng nên mình. Cho nên không thể đặt niềm tin vào Thiên Chúa và thờ phượng Ngài. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 16: 26 Lời Chúa phán: “ Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người ấy lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” Có người hỏi: Linh hồn là gì? Linh hồn là sự sống thật, là con người thật, nằm trong con người tạm và sự sống tạm- mà mỗi người đang sống để chờ ngày hết hạn. Chính vì lẽ đó, khi mà Sa-tan “nuốt” một người, thì người đó không tan biến như con trăn-rắn nuốt con mồi. Mà có nghĩa là linh hồn người ấy đã thuộc về nó. Cho nên, tên người ấy không có trong sách sự sống của Thiên Chúa.  Mất sự hiện diện trong thiên đàng đời-đời nơi đời sau! Lời Thiên Chúa phán trong Thánh kinh sách Giăng 3: 16 “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Chúa Giê-xu xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu không bị hư mất mà được sự sống đời-đời.”

Có người lại hỏi: Tại sao ma quỉ lại thích bắt linh hổn người ta? Xin trả lời: Vì nó biết linh hồn con người Thiên Chúa ban cho là vô giá. Mà người không đọc Lời Thiên Chúa thì không hề biết giá trị của linh hồn, nên coi rẻ linh hồn! Cho nên khi nó cướp được linh hồn của ai, thì cũng  có nghĩa là nó đã cướp trọn vẹn  mọi phương diện của con người đó, từ thuộc thể đến tâm linh để nó điều khiển. Có người lại hỏi: Ma quỉ có tốt không? Con người  có thể làm bạn với nó không? Xin trả lời: Nếu ma quỉ tốt, thì đâu có ai từ chối những căn nhà giá trị đã có sự  xâm nhập của ma quỉ? Nếu con người có thể làm bạn với ma quỉ, thì những người bị ma quỉ nhập, người thân đâu có dại gì đi mời “thầy hay bà” về làm đủ mọi cách để đuổi nó ra! Lại có người hỏi: Tại sao “thầy-bà” lại có quyền trên ma quỉ? Xin trả lời: Ngoài Thiên Chúa, chẳng ai có quyền trên ma qủi hết. Vì con người thuộc thế giới vật chất, không thể cầm quyền trên thế giới thần linh! Nhưng hình thức ấy chẳng qua là mời quỉ lớn đến; đặt điều kiện để nó trị quỉ nhỏ có thế thôi. Có người lại thắc mắc: Thế thì Thánh kinh nói gì về ma quỉ? Thánh Kinh sách Giăng 8:44 Lời Chúa cho biết: “Vừa lúc ban đầu, nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối, và là cha của sự nói dối.”

 

Và câu hỏi cuối cùng trong bài này đó là: Làm sao để có thể tránh được sự xâm nhập của ma quỉ trong đời sống mình? Trong Thánh Kinh sách Gia-cơ 4:7 Lời Thiên Chúa dạy: “ Hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỉ thì nó sẽ lánh xa anh em.”

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiêm hà Lộc)