2,206 views

Đừng Nói Tôi Không Ngờ

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề-Tài

Đừng Nói Tôi Không Ngờ

       Khủng hoảng kinh tế tại Hoa-Kỳ đã kéo theo vô số các quốc gia trên thế giới “tuột dốc.”  Thế mới biết là Hoa-kỳ có ảnh hưởng rất lớn về nhiều phương diện- trên vô số quốc gia hiện nay. Có nhiều người nói: “tôi không ngờ sự suy thoái bị lún sâu như thế”! Đúng. Bạn cũng có thể nói như vậy.

      Nhưng xét ra, khủng hoảng về kinh tế, không thể so sánh với tình trạng  khủng khoảng về niềm tin! Vì đến một thời điểm nhất định nào đó, Chúa Giê-xu sẽ tái lâm trên đất như lời Ngài đã phán. Lúc ấy, tất cả mọi người “xa cách” Chúa Giê-xu sẽ sững sờ, lo sợ. Vì có hằng hà sa số người Tin Chúa Giê-xu đã được cất lên trên không trung gặp Chúa!

 Giả sử, nếu bạn là người không tin Chúa Giê-xu- mà phải đối diện trong ngày đại nạn đó, thì bạn không thể nói “ tôi không ngờ”! Tại sao? Vì Tin-lành đã và đang được nỗ lực truyền bá khắp đầu cùng đất. Cho nên, bạn có quyền quyết định ngay bây giờ. Vì thiên đàng luôn-luôn nằm trong tầm tay của chính bạn. Chúa Giê-xu phán trong Thánh Kinh sách II Phi-e-rơ 3: 10 “ Song le, ngày của Chúa đến thình lình như kẻ trộm. Bấy giờ từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất và mọi công trình trên nó đều bị đốt cháy cả.”

Nhưng trước khi Chúa Giê-xu tái lâm, thì Sa-tan cũng đang dựng lên nhiều “đấng cứu thế giả ” ở rải rác khắp mọi nơi trên thế-giới, mà biết bao nhiêu người đã “nhẹ dạ cả tin”giao phó cả hồn lẫn xác cho họ. Cách đây hơn hai ngàn năm, Chúa Giê-xu đã báo trước cho thế giới biết; được ghi lại trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ đoạn 24: 24 rằng: “ Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ”. Bạn nghĩ gì khi quyết định gởi gấm linh hồn mình cho những người “ giả”; mà tên của họ đang nằm ngoài sách sự sống ở thiên đàng. Trong khi Chúa Giê-xu là Đấng từ trời đến, Ngài là Đức Chúa Trời thành người, tự nguyện hy sinh, chịu chết, đền tội thay cho bạn trên thập tự giá thì bạn lại khước từ Ngài? Bạn nên xem lại vấn đề này.

     Bạn có tin con người có linh hồn không? Chắc bạn tin; cho nên bạn mới tìm kiếm tương lai đời sau bằng đủ mọi hình thức mang tính tâm linh ở đời này. Nhưng theo bạn thì linh hồn từ đâu mà có? Và nếu niềm tin không đặt vào Chúa Giê-xu, thì ai bảo đảm linh hồn cho bạn lúc giã từ cõi đời? Thật đáng tiếc: Vì có người sống thọ cả trăm tuổi, mà đến khi gần trút hơi thở cuối cùng vẫn chưa hiểu- là tại sao mình phải chết, và sau khi chết, linh hồn sẽ về đâu! Nếu một người không biết mình do ai dựng nên, thì cũng chẳng hiểu về giá trị của linh hồn mình qúi đến mức độ như thế nào! Còn  người nào biết nguồn gốc cùng giá trị của thân thể và linh hồn, thì người đó đã tin nhận Chúa Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Trời. Bạn hãy nghe Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký đoạn 2:7 “ Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh”.

    Chính vì lẽ đó, cho nên- sau khi con người tắt hơi thì phần bụi đất trở về bụi đất, còn phần linh hồn thì trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho con người. Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Truyền đạo 12: 7 “ Bụi tro trở vào đất y nguyên như cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho nó”.

      Bạn có biết rằng: Phúc Âm là Lời Đức Chúa Trời đang được truyền đi khẩn cấp trên mọi phương diện truyền thông của thế giới này không? Và bàn chân của những người Tin-lành đang ráo riết rao giảng lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Chúa Trời đến tận “hang cùng ngỏ hẻm” tại vô số quốc gia ở trên thế giới này không? Hồi chuông cáo chung thế-giới tội lỗi này sắp đến lúc vang tiếng. Hỡi qúy vị là những người đang xa cách sự sống của thiên đàng, hãy quay lại với lời kêu gọi tha thiết đầy dẫy tình yêu thương của Thiên Chúa đối với bạn. Trong Thánh Kinh sách Giăng 6: 37 Lời Chúa phán:“ Kẻ đến cùng Ta thì Ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu”.

Xin Bạn  Hãy Đến Với Chúa Giê-xu Ngay Hôm Nay!

 

 Servant Elijah Nghiem ( Nghiêm Hà Lộc)