2,636 views

Bí Quyết Sống Bình An

Công Bố Phúc Âm

Chứng- Đạo

Đề – Tài

 

Bí Quyết Sống Bình An

       Trong Thánh Kinh sách Tin-Lành Giăng 3: 12 Lời Thiên Chúa phán: “ Ví bằng Ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay. Huống chi Ta nói với các ngươi những việc thuộc về trời thì các ngươi tin sao được!” Đây là Chân-lý. Thế mà trên thế giới hiện nay, không ít người đang làm ngơ trước Lời phán của Thiên Chúa. Cho nên người khước từ Thiên Chúa; linh hồn sa vào sự hư mất đời-đời không phải là ít.

     

 Chúng ta nên biết rằng: Trên thế giới, hầu hết các quốc gia đang khao khát hòa-bình. Mọi dân tộc đang ước mong no cơm ấm áo. Nhưng hòa bình không còn nữa! Thay vào đó thì giặc giã và nạn đói đang hoành hành dữ dội! Có người nói rằng: “Muốn hòa-bình thì phải chuẩn bị chiến tranh.” Nếu như thế thì hòa bình sao có được? Vì nếu đã chuẩn bị chiến tranh thì đừng hy vọng có  hòa-bình, nhưng hãy sẵn sàng chờ ngày chiến tranh bùng nổ.

    Nếu thế con người đừng hỏi: Làm sao để có hòa-bình nữa! Nhưng hãy hỏi: Tại sao lại có chiến tranh? Giả sử chiếc xe của bạn bị hư, thì bạn đừng hỏi: chừng nào thì xe được tốt? Nhưng bạn hãy hỏi: Nguyên nhân nào khiến xe hư hỏng” Vì nếu bạn tìm ra nguyên nhân hư hỏng thì bạn sẽ có hy vọng. Còn nếu không thì tình trạng sẽ xấu hơn.

     Khi Chúa Giê-su còn tại thế, Ngài đã phán Lời tiên tri về một thế giới giặc giã được Thánh Kinh ghi lại trong sách Mác 13:8 “ Vì dân này sẽ dấy lện nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Cũng sẽ có động đất nhiều nơi và đói kém. Đó chỉ là đầu sự khốn khổ mà thôi.” Lời Chúa Giê-xu phán đã ứng nghiệm. Vô số quốc gia hiện nay thiếu ăn, nhưng không thể thiếu vũ khí. Còn thiên tai thì đã nhập cuộc ở khắp mọi nơi, hãm áp đời sống con người. Thế chiến thứ nhất và thứ hai chưa phai mùi thuốc súng, thì thế chiến thứ ba chuẩn bị để lên ngôi!

   

 Con người đã ngán ngẫm chiến tranh. Mọi tôn giáo đang ra sức cầu nguyện cho hòa bình. Nhưng càng khao khát hòa bình, thì cường độ chiến tranh lại gia tăng. Vì hiện nay chiến tranh đang hiện diện trong cả tôn giáo! Có người hỏi: Khi nào thì hết chiến tranh? Xin trả lời: Khi nào đến ngày phán xét của Đức Chúa Trời thì chiến tranh không còn nữa. Có người thất vọng trong cuộc sống này, muốn tận thế đến để chết cho hết chuyện! Nhưng họ không hiểu rằng: Thể xác chết; nhưng linh hồn có chết đâu! Linh hồn phải sống đời-đời để chờ ngày phán xét của của Đức Chúa Trời. Trong Thánh kinh sách Khải Huyền 22: 12 Lời Chúa cho biết: “Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn cả nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.

     Thiết tưởng bạn đừng qúa lo cho sự hòa bình của thế giới. Vì thế giới đang chờ ngày qua đi! Nhưng linh hồn mỗi người  không qua, mà nó sẽ còn lại đời-đời. Cho nên; bạn đừng nắm níu thế giới. Nhưng hãy nắm lấy sự sống của linh hồn, bằng cách đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì chiến tranh và mọi sự đau khổ trên thế giới, đều xuất phát từ nguyên nhân: Con người khước từ tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

     Có một điều chắc-chắn đó là: Sẽ không ai có quyền thay đổi sự quyết định của Thiên Chúa về một thế giới tội lỗi này! Vì trong Thánh Kinh sách II Phi-e-rơ 3: 7 Lời Chúa phán: “ Nhưng trời đất thời bấy giờ cũng bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa. Lửa sẽ thiêu đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác.”Nhưng bạn  thay đổi được quyết định của Thiên Chúa về vấn đề linh hồn của bạn. Vì linh hồn sống hay là chết là do sự quyết định của chính bạn. Khi một người tin nhận Chúa Giê-xu, thì tội được tha, linh hồn được cứu, tên được ghi trong sách sự sống đời-đời nơi thiên đàng. Người tin Chúa Giê-xu là người thuộc về thiên Chúa. Ngài ngự trong lòng người tin và ban cho người sự bình an; để sống trong thế giới bất an này. Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Giăng14: 27 “ Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” Hãy tin Chúa Giê-xu để được sự bình an thật trong tâm hồn mình. Vì Ngài ngự trong linh hồn người tin Ngài.

 Servant  Elijah  Nghiem  ( Nghiêm Hà Lộc)