2,854 views

Đừng Nói Tôi Không Ngờ

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đừng Nói Tôi Không Ngờ

       Khủng hoảng kinh tế tại Hoa-Kỳ đã kéo theo vô số các quốc gia trên thế giới “tuột dốc.”  Thế mới biết là Hoa-kỳ có ảnh hưởng rất lớn về nhiều phương diện; trên vô số quốc gia hiện nay.

     Cho nên, khi Hoa-kỳ thấy mình đã rơi vào tình trạng ấy, liền tung ra kế hoạch cứu nguy, bằng những số tiền khổng lồ. Nhưng mà xem ra kinh tế vẫn còn nguy! Đây là một khúc quanh vô cùng nghiệt ngã của thế-giới. Có nhiều người nói: “tôi không ngờ sự suy thoái bị lún sâu như thế”! Đúng. Bạn cũng có thể nói như vậy. Vì việc điều hành quốc gia, là những việc nằm ngoài quyền hạn của mọi người dân thuộc quốc gia đó. Hơn nữa, sự ước muốn thành công về mọi kế hoạch quốc gia, lại nằm ngoài tầm tay với của mọi lãnh đạo quốc gia!

      Nhưng xét ra, khủng hoảng về kinh tế, không thể so sánh với tình trạng  khủng khoảng về niềm tin! Vì đến một thời điểm nhất định nào đó, Chúa Giê-xu sẽ tái lâm trên đất như lời Ngài đã phán. Lúc ấy, tất cả mọi người xa cách Chúa Giê-xu sẽ sững sờ, lo sợ. Vì có hằng hà sa số người bị bỏ lại và cơn đại nạn thình lình ập đến trên đất. Giả sử, nếu bạn là người phải đối diện trong ngày đó, thì bạn cũng sẽ không thể nói “ tôi không ngờ”! Tại sao? Vì Tin-lành đã và đang được nỗ lực truyền bá khắp đầu cùng đất. Cho nên, bạn có quyền quyết định, vì điều tốt lành đó luôn-luôn nằm trong tầm tay của chính bạn. Chúa Giê-xu phán trong Thánh Kinh sách II Phi-e-rơ 3: 10 “ Song le, ngày của Chúa đến thình lình như kẻ trộm. Bấy giờ từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất và mọi công trình trên nó đều bị đốt cháy cả.”

     Nhưng trước khi Chúa Giê-xu tái lâm, thì Sa-tan cũng đang dựng lên nhiều “đấng cứu thế giả ” ở rải rác khắp mọi nơi trên thế-giới, mà biết bao nhiêu người đã “nhẹ dạ cả tin”giao pháo cả hồn lẫn xác cho họ. Cách đây hơn hai ngàn năm, Chúa Giê-xu đã báo trước cho thế giới biết; được ghi lại trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ đoạn 24: 24 rằng: “ Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ”. Bạn nghĩ gì khi quyết định gởi gấm linh hồn mình cho những người “ giả”; mà tên của họ đang nằm ngoài sách sự sống ở thiên đàng. Trong khi Chúa Giê-xu là Đấng từ trời đến, Ngài là Đức Chúa Trời thành người, tự nguyện hy sinh, chịu chết, đền tội thay cho bạn trên thập tự giá thì bạn lại khước từ Ngài?

     Bạn có tin con người có linh hồn không? Chắc bạn tin; cho nên bạn mới tìm kiếm tương lai đời sau bằng đủ mọi hình thức mang tính tâm linh ở đời này. Nhưng theo bạn thì linh hồn từ đâu mà có? Và nếu niềm tin không đặt vào Chúa Giê-xu, thì ai bảo đảm linh hồn cho bạn lúc giã từ cõi đời? Thật đáng tiếc: Vì có người sống thọ cả trăm tuổi, mà đến khi gần trút hơi thở cuối cùng vẫn chưa hiểu, là tại sao mình phải chết, và sau khi chết, linh hồn sẽ về đâu! Nếu một người không biết mình do ai dựng nên, thì cũng chẳng hiểu về giá trị của linh hồn mình qúi đến mức độ như thế nào! Cho nên xem nhẹ; tưởng muốn đặt nó vào đâu, gởi cho ai cũng được. Vì lẽ đó mới phát sinh ra sự khước từ Chúa Giê-xu. Còn nếu người nào biết nguồn gốc cùng giá trị của thân thể và linh hồn, thì người đó đã tìm đến Đức ChúaTrời là Đấng dựng nên chính mình qua niềm tin nơi Chúa Giê-xu rồi. Bạn hãy nghe Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký đoạn 2:7 “ Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người , hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh”.

      Cho nên, sau khi con người tắt hơi thì phần bụi đất trở về bụi đất, còn phần linh hồn thì trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho con người. Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Truyền đạo 12: 7 “ Bụi tro trở vào đất y nguyên như cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho nó”.

      Bạn có biết rằng: Phúc Âm là Lời Đức Chúa Trời đang được truyền đi khẩn cấp trên mọi phương diện truyền thông của thế giới này không? Và bàn chân của những người Tin-lành đang ráo riết rao giảng lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Chúa Trời đến tận “hang cùng ngỏ hẻm” tại vô số quốc gia ở trên thế giới này không? Hồi chuông cáo chung thế-giới tội lỗi này sắp đến lúc vang tiếng. Hỡi qúy vị là những người đang xa cách sự sống của thiên đàng, hãy quay lại với lời kêu gọi tha thiết đầy dẫy tình yêu thương của Thiên Chúa đối với bạn. Trong Thánh Kinh sách Giăng 6: 37 Lời Chúa phán:“ Kẻ đến cùng Ta thì Ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu”.

     Hỡi bạn! Trong cơn đại nạn của thế giới rất kinh khiếp, chắc-chắn sẽ xảy ra trên đất này. Vậy bạn đến gần với Chúa hay tiếp tục khước từ Ngài? Bạn ơi! Bạn hãy quay lại với Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên thân thể lẫn linh hồn bạn. Và Ngài đang chờ bạn để cứu bạn. Nếu bạn không quay lại với Ngài- để tội được tha, linh hồn được cứu, hầu tên được ghi trong sự sống đời đời ở thiên đàng ngay bây giờ, thì bạn sẽ không còn cơ hội khước từ sự khổ đau khi đối diện với nó. Giả sử, nếu bạn cứ cố tình đi ra ngoài sự kêu gọi tha thiết từ tình yêu Thiên Chúa, thì đến lúc đó xin bạn đừng nói:“ Tôi không ngờ”.

Servant  Elijah  Nghiem