Giặc Giã Đã Leo Thang

1,744 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề tài

Giặc Giã Đã Leo Thang

       Do Thái và tổ chức khủng bố Hamas đã thoả thuận ngưng bắn, bắt đầu vào ngày 4 tháng 8 trong vòng 72 giờ. Con số thương vong về phía Palestine trong thời điểm này là hơn 1000 người, còn về phía Do-Thái, binh sĩ thiệt mạng khoảng 70. Phía Do thái đã rút quân ra khỏi Gaza, và tiếng bom đạn đã tạm thời lắng diụ. Khi nói đến vùng đất này, thì chúng ta không thể nào quên, vì đã từng có nhiều sứ giả hoà bình đến đây. Nhiều đời tổng thống Mỹ quan tâm, chưa kể Liên Hiệp Châu Âu, cùng Anh, Pháp, Mỹ, Liên-sô trước đây đứng ra để bảo trợ cho Lộ Trình Hoà Bình tại vùng này, nhưng tất cả đều đã hoàn toàn tất bại! Sự thất bại này không có gì là khó hiểu. Vì các quốc gia đứng ra để giúp cho Do-thái và Palestine sống trong hoà bình. Nhưng rất tiếc là trong số các quốc gia đứng ra bảo trợ, có quốc gia nào có thiện chí hoà bình với các quốc gia khác đâu!

   

Tôi không nói lên bản tính hiếu chiến của bất cứ quốc gia nào, nhưng nếu đứng trước một thế giới hiếu chiến, mà lại có quốc gia nào đó cúi đầu chấp nhận hiếu hoà, để được sống trong hòa bình giả tạo với một quốc gia hiếu chiến, thì chẳng khác nào bằng lòng làm nô lệ cho quốc gia ấy! Còn nếu muốn sống trong hòa bình, thì cả Nước phải chuẩn bị chiến tranh. Mà mọi quốc gia đã chuẩn bị chiến tranh, thì sẽ không bao giờ có hoà bình. Đức Chúa Giê-xu khi còn tại thế, Ngài đã cho thế giới biết về một tương lai vô cùng đen tối, được chép trong Thánh Kinh sách Mác 13: 8  “ Vì dân này sẽ dấy lên nghịcy cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, cũng sẽ có động đất nhiều nơi, và đói kém. Đó chỉ là đầu sự khốn khổ mà thôi.”

     Tính đến thời điểm này, bệnh dịch Ebola đã giết chết hơn một ngàn người chỉ trong vòng một thời gian ngắn tại Châu Phi. Và cứ tính trong thời đại chúng ta đang sống, một thời gian không lâu trước đây, thế giới đã phải đối đầu với không biết là bao nhiêu bệnh dịch, làm ảnh hưởng tới đời sống và sinh mạng con người. Giả sử, nếu đặt một câu hỏi: Trong thế-giới hỗn loạn và bất an này, con người cần gì là chính? Chắc có lẽ là bình an chứ? Nhiều tôn giáo đã liên tục tổ chức cầu nguyện cho thế-giới được hoà bình. Đây là một điều tốt, nhưng đến bao giờ thì hoà bình mới có được? Cho nên, điều tối quan trọng hiện nay, là con người đừng đòi hỏi hoà bình cho thế giới, vì nó nằm ngoài tầm tay mình. Điều mà mỗi người có thể đón nhận được, quan trọng hơn cả hoà bình thế-giới, đó là sự bình an trong lòng. Chúa Giê-xu hứa với những người tin Ngài được chép trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 27 như sau: “ Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” Ai muốn có sự bình an trong lòng, thì tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì chính Ngài sẽ chăm sóc chúng ta, bằng quyền năng vô hạn lượng của Ngài. Ngài cũng sẽ an ủi, và cùng đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Nếu để ý một chút, bạn sẽ thấy hiện nay, có nhiều loại vũ khí tối tân đã chào đời. Nhưng còn vô số những loại vũ khí tối tân hơn đang còn trong vòng bí mật. Các quốc gia đã công khai tăng cao ngân sách quốc phòng. Nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay thiếu ăn, nhưng tiền để dành mua vũ khí thì không thiếu. Cha mất con, vợ mất chồng, anh em mất nhau, gia đình ly tán, đó là một thảm kịch xót xa đầy nước mắt, tiếng kêu than, rên siết đã mỏi dần, nhưng  đau khổ cứ tiếp nối, chứ không hề ngừng nghỉ trên một thế giới tạm bợ này. Và câu hỏi đặt ra: Cuối cùng của thế giới sẽ thế nào? Trong Thánh Kinh sách II Phi-erơ 3: 12 Lời Chúa cho biết. “ Trong khi chờ đợi trông mong, cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời bị thiêu đốt mà tiêu tán, các thể chất bị thiêu hủy mà tan chảy đi.” Thân thể trong cõi đời tạm, sẽ có ngày nằm xuống, nhưng còn linh hồn đời-đời nằm ở trong thân thể mà Chúa ban cho thì thế nào? Thánh Kinh sách Giăng 3: 16 Lời Chúa Giê-xu kêu gọi: “ Ai tin Ta thì được sự sống đời-đời, ai chẳng chiụ tin Ta, thì không được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.” Không ai biết được ngày mai, tương lai mình sẽ ra thế nào, thấy đó rồi mất đó. Hãy quay về với niềm tin nơi Chúa Giê-xu để linh hồn nhận được sự sống đời-đời, có tên trên thiên đàng.                                                         

 

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiêm Hà Lộc)

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.