Chúa Jesus Là Chân Lý

1,241 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề Tài

Chúa Jesus Là Chân Lý

 

 

     Hiện nay, nhìn vào trong thế giới, chúng ta thấy có vô số tôn giáo. Có tôn giáo đông người, có tôn giáo ít người. Nhưng tôn giáo nào cũng có người đặt niềm tin vào và siêng năng thực hành niềm tin một cách cẩn thận. Giả sử, nếu bạn là một người khó tính, không muốn đặt niềm tin vào một tôn giáo nào đó, chỉ vì tôn giáo đó có những lời dạy mà bạn cảm thấy hay, hoặc cách hành đạo phù hợp với sở thích cũng như tâm lý của bạn. Cho nên bạn đã lên tiếng: Con người có nhu cầu về niềm tin là không thể phủ nhận. Nhưng niềm tin không phải là để giải quyết nhu cầu về sở thích  tôn giáo, hay tâm lý, hoặc huyền bí. Mà niềm tin bắt buộc phải trả lời được một số câu hỏi liên quan đến linh hồn của người tin. Vì sự chết đời này và sự sống lại đời sau của một người, có liên quan đến niềm tin của chính người đó.

    Cho nên, những câu hỏi được đặt ra sau đây sẽ xuất phát từ phía con người hữu hạn. Nhưng câu trả lời sẽ do ai? Chẳng lẽ con người hữu hạn hỏi con người hữu hạn về sự vô hạn? Rồi con người hữu hạn lại tự trả lời cho con người hữu hạn về sự vô hạn? Thế thì lấy nền tảng nào để tin. Chúng ta nên hiểu: Con người bất toàn hữu hạn không thể tự dùng sự khôn ngoan riêng của mình để trả lời cho bất cứ ai về phương diện tâm linh. Cũng không nên hợp thức hóa lời nói của một tổ chức tâm linh nào từ phía con người mà cho là chân lý để đánh lừa người khác! Vì con người thuộc thế giới đời tạm không thể tự hiểu về thế giới đời-đời. Con người hữu hạn cũng không thể tự nói những điều thuộc về Đấng vô hạn ở trên trời. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 12 Lời Chúa Jesus phán: “ Ví bằng Ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất các ngươi còn chẳng tin thay, huống chi Ta nói với các ngươi những việc thuộc về trời thì các ngươi tin sao được.” Cho nên; con người  có thể nói về tâm lý, hay triết lý đông tây kim cổ. Nhưng con người lại không thể tự nói Chân lý từ cổ đến kim. Vì khi đã đề cập đến phương diện tâm linh; thì phải nhờ đến sự soi sáng của Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời Toàn Tri, Đấng vô hạn và vô lượng, chứ không phải loài người hữu hạn nay còn mai mất. Bây giờ, chúng ta bắt đầu đề ra một số câu hỏi để xem Lời Đức Chúa Trời là Đấng vô hạn trả lời cho con người hữu hạn như thế nào.

1/ Ai là chân lý?

       Trước khi Lời Đức Chúa Trời trả lời bạn câu hỏi này, thì tôi muốn hỏi tiếp bạn một số câu hỏi để nhẹ nhàng cho sự suy nghĩ của bạn hơn: Theo bạn thì về phương diện tâm linh, đã có lần nào trong đời; bạn khẳng định con người, hay thần tượng nào đó là Chân lý của niềm tin bạn chưa? Nếu có, thì dựa vào đâu mà bạn lại dám khẳng định như thế?  Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời đã được chép trong sách Giăng 14 : 6 trả lời bạn rằng: Chúa Jesus là Đấng Chân Lý độc nhất để mọi người đặt niềm tin vào Ngài.“ Chúa Jesus đáp rằng: Ta là Đường điChân LýSự sống, không bởi Ta, thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.” Nếu bạn là người đã quyết định đặt niềm tin vào Chúa Jesus, thì tôi thành thật chúc mừng bạn. Bạn hãy đến với Hội Thánh Tin-Lành gần nhất để được hướng dẫn. Vì Chúa Jesus là Đức Chúa Trời, Đấng Tự hữu Hằng hữu ở trên trời, chứ không phải là loài người, giống như mọi người trên đất, từ đất mà ra; rồi lại trở về đất. Cho nên Chúa Jesus là Chân Lý. Chúa Jesus cũng đã dặn dò những người đặt niềm tin vào Ngài một cách hết sức cẩn thận được chép trong Thánh Kinh sách Lu-ca 21: 8 “Các ngươi hãy giữ kẻo bị cám dỗ, vì có nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người.”

2/Con người do ai dựng nên?

       Trên thế giới, có nhiều người muốn chống nghịch với Đấng dựng nên mình, cho nên phủ nhận mình do Đức Chúa Trời dựng nên. Họ truyền bá rằng: Con người tự nhiên mà có. Nhưng trong số những người tự công nhận mình tự nhiên mà có, lại không thể  biết tại sao mình lại có bằng cách tự nhiên! Nhưng lại biết rất rõ là khi mình chết thì không tự nhiên, đây mới là điều đáng ghi nhận. Trong Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký 1:27 Lời Đức Chúa Trời dạy rằng: “ Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” Bạn nghĩ gì, khi trong một gia đình nào đó, có đứa con nó phủ nhận sự ra đời từ cha mẹ nó, nhưng nó vẫn đón nhận sự nuôi dưỡng của cha mẹ hàng ngày, vậy thì bạn nghĩ thế nào về đứa trẻ này? Thật đau buồn, vì trong một thế giới hiện tại cũng giống như vậy.

3/Ai có quyền trên linh hồn con người?

        Tôi muốn hỏi bạn hai câu hỏi trước khi trả lời: Bạn có thấy bất kỳ nhà lãnh đạo tinh thần nào nổi tiếng trên thế giới mà không cần đến linh hồn do Đức Chúa Trời ban không? Bạn có thấy linh hồn của người bất toàn này, cứu linh hồn của người bất toàn khác không? Nếu trong các nhà tù trên thế giới, chưa từng xảy ra tình trạng tù nhân này thay mặt quan tòa đọc lệnh tha bổng cho tù nhân khác. Thì làm sao về phương diện tâm linh mà lại có thể tin là tội nhân đối với Đức Chúa Trời mà lại có quyền thay Đức Chúa Trời để tha tội cho vô số tội nhân khác? Đây là một điều vô lý dễ hiểu. Nhưng lại có lý khó hiểu đối với hàng tỷ người không biết gì về Chân lý của Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách Sáng thế Ký 2:7 Lời Đức Chúa Trời dạy rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn lên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh.” Như vậy, mọi người trên đất, bất cứ thuộc tôn giáo hay dân tộc nào cũng đều do Đức Chúa Trời tạo dựng và ban linh hồn cho mỗi người. Cho nên chỉ có Ngài mới có quyền trên linh hồn con người.

4 / Ai có quyền tha tội cho con người?

     Có bao giờ bạn thắc mắc, là tại sao mỗi lần xử một tội phạm, thì phải ra tòa; để quan tòa xử tội, chứ không phải người nào đó không phải là quan tòa? Vì quan tòa là những người “cầm” luật pháp. Họ sẽ xem xét hành vi của kẻ phạm tội với tang chứng, vật chứng để xử tội, chiếu theo khung hình phạt mà luật pháp đã ấn định. Người không “cầm” luật pháp, không thể xử tội hoặc tha tội kẻ phạm pháp được. Khi nói về sự tha tội giữa thuộc thể và thuộc linh thì hoàn toàn khác nhau ở chỗ: a/ Về thuộc thể. Một tội phạm khi ra tòa luôn mong muốn mình được quan tòa tha bổng. Nhưng không bao giờ quan tòa lại đáp ứng mong ước của tội phạm. Mà phải ở tù cho xứng đáng với tội của mình, sau đó mới được tha. Rồi mang sự xấu xa trong lý lịch suốt đời. b/ Về thuộc linh: Khi đề cập đến vấn đề tâm linh thì khác. Vì trong Thánh Kinh sách Rô-ma 3:23 Lời Chúa cho biết: “ Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”Cho nên tất cả mọi người đều là tội nhân đối với Đức Chúa Trời. Dấu hiệu để biết con người là tội nhân, đó là sẽ có ngày con người phải nằm xuống trong đời này. Nhưng nếu không muốn chết đời-đời nơi đời sau, có nghĩa là xa cách Chúa phải ở nơi tối tăm đau khổ. Vậy thì phải tin Chúa Jesus ngay khi còn sống, để tội được Chúa tha, linh hồn được Chúa cứu, tên có trên thiên đàng. Chúa là Quan án Công bình luôn-luôn muốn tha cho bạn, nhưng bạn có muốn được Chúa tha hay là không thì quyết định đó ở chính bạn chứ không phải Chúa. Trong Thánh Kinh sách Mác 3: 28 Lời Chúa Jesus phán: “ Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, mọi tội lỗi sẽ tha cho con cái loài người. Và hết thảy những lời phạm thượng họ nói ra cũng vậy.” Nhưng sau khi Chúa đã tha thì Ngài sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của bạn nữa.

     Giả sử, bạn quyết định không tin nhận Chúa Jesus mà nhờ vào phương pháp này phương pháp nọ từ sự quảng bá của con người. Bạn ơi, sự đau buồn đã đến với bạn. Vì trên đời tạm này, sẽ không có một nguyên tắc hay phương pháp nào của con người, lại có thể thay thế niềm tin của bạn nơi Chúa Jesus để mong hết tội. Bạn có muốn được Chúa Jesus tha tội cho bạn không? Hãy đến với một Hội Thánh gần nhất để được hướng dẫn, vì đây là sự phước hạnh lớn nhất, thuộc quyền sở hữu của bạn, hãy đón nhận đừng bỏ lỡ cơ hội mà Đức Chúa Trời đã đem đến cho cuộc đời bạn.

5/Sau khi chết thân xác trở về bụi đất còn linh hồn về đâu?

        Sống chết là chuyện xảy ra hàng ngày trên thế giới. Nếu không dựa vào Lời Đức Chúa Trời, chẳng ai biết linh hồn người chết đi đâu. Chính vì lẽ đó, cho nên đây là cơ hội cho vô số người chống Đức Chúa Trời tung tin thất thiệt qua mọi hình thức để lường gạt con người, khiến hàng tỷ người như con thiêu thân tự nguyện lao vào chốn hủy diệt. Chúng ta hãy nghe Lời Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên con người và ban linh hồn cho được chép trong sách Truyền Đạo 12:7 “ Bụi tro trở vào đất y như cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban  cho nó.” Như vậy có nghĩa là, linh hồn của bất cứ ai, thuộc sắc tộc hay tôn giáo nào mặc dầu, sau khi tắt hơi cũng phải trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho con người. Như vậy tại sao bạn lại không đặt niềm tin vào Chúa Jesus để được bình an hạnh phúc trong đời này và đời-đời nơi đời sau? Hãy đến với Chúa, Ngài đang chờ đợi bạn.

6/Thiên đàng có thật không?

      Có khi nào bạn nhìn lên bầu trời rồi tự hỏi: Bầu trời có thật không? Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao có thật không …v..v..”Những Lời Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh, nhiều người cho là không thật! Vô số lời con người nói về phương diện tâm linh không thật, nhiều người lại cho là thật mới nguy hiểm. Cho nên thế giới ngày nay; con người bước qua hết khổ nạn này đến khổ nạn khác, chỉ vì tin lời con người nói, hơn là tin Lời Đức Chúa Trời phán. Còn đối với riêng bạn, bạn nghĩ gì khi Chúa Jesus đã nhiều lần phán trong Thánh Kinh là Lời Chân Lý Hằng sống của Đức Chúa Trời được chép trong sách Lu-ca 12: 32 “ Hỡi bầy nhỏ đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng.”

7/Bây giờ tôi phải làm gì để tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng?

       Bạn sẽ không phải làm gì cả, bạn chỉ cần chuẩn bị tấm lòng của bạn. Vì Chúa Jesus đã đền tội thay cho bạn trên thập tự giá rồi. Việc còn lại của bạn là thành tâm đặt niềm tin vào Chúa Jesus để đón nhận sự tha thứ và sự sống đời-đời cho linh hồn. Trong Thánh Kinh sách Công Vụ Các Sứ Đồ 16:31 Chúa Jesus trả lời bạn rằng: “ Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu rỗi.” Khi loài người phạm tội với Đức Chúa Trời, thì phải có một người xứng đáng, vô tội để đền tội thay cho loài người. Nhưng loài người bất toàn thì đều là tội nhân, có ai là người xứng đáng! Có thể bạn nêu tên một số người nổi bật trên thế giới. Nhưng họ xứng đáng với bạn, vì đời sống và kiến thức của bạn không bằng họ, nên bạn tôn vinh họ. Còn khi đề cập đến tội được tha, linh hồn được cứu, thì họ với bạn cùng là tội nhân phải cần Chúa Jesus. Chính vì Lẽ thật quan trọng này mà Chúa Cứu Thế Jesus đã từ trời giáng thế, trở thành con người thật, tự nguyện treo thân trên cây thập tự để trả giá cho bạn và tôi. Sự hy sinh cao cả của Chúa Jesus đã đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên con người muốn tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trong sách sự sống đời-đời trên thiên đàng thì phải đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Jesus là Chân Lý và thờ phương Đức Chúa Trời một cách trung tín và chân thật.

Servant    Elijah  Nghiem

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Đấng Cứu Thế Của Bạn

1,295 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề Tài

Đấng Cứu Thế Của Bạn

 

www. congbophucam.net –—www.truyengiangphucam.com

Hàng năm, vào những tháng cuối, Hoa kỳ có một số ngày lễ nổi bật nhất- mà người dân của quốc gia này khó có thể quên hay bỏ qua. Trước hết phải kể đến ngày Halloween, là ngày mà ma quỉ được thế gian tôn vinh, cho nên thể hiện  toàn hình ảnh tang tóc, chết chóc; mang mùi âm phủ! Nhưng nhiều người lại thích dự phần vào ngày lễ này. Có một số tôn giáo tại Hoa Kỳ cũng bị ảnh hưởng. Vì những nhà lãnh đạo tôn giáo này không có tấm lòng hướng “Thiên” mà lại hướng “Âm” mới đáng tiếc. Trong số đó, cũng có thể có nhiều người  thiên về yếu tố tâm lý một cách thiếu hiểu biết, cho nên khi nhìn những những hình ảnh trơ xương được bày bán khắp nơi, có thể người ta hình dung ngay đến người thân đã qua đời hiện ở âm phủ với hình hài giống như thế, nên thấy đau lòng; liền mua về nhà  coi như người thân, để chứng tỏ mối quam tâm sâu sắc từ cõi dương đến cõi âm, hầu phần nào chia sẻ sự đau khổ với người thân đang ở trong tình trạng dễ sợ  giống như những hình ảnh ấy! Rất tiếc. Nếu bạn là người đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Jesus , thì Lời Ngài sẽ dạy bạn về sự gian ác của ma qủi, hầu bạn không bao giờ sa vào mưu chước của nó.

Sau những ngày đen tối của quyền lực âm phủ đã qua. Niềm vui của ngày Lễ Tạ Ơn lại đến. Nhưng rất tiếc; vì có nhiều người không nhớ đến sự ban cho của  Đức Chúa Trời để tỏ lòng biết ơn Ngài. Mà lại nhớ con gà tây; và vô số  nhu cầu mua sắm đã được ghi vào danh sách của từng cá nhân trong gia đình, với loại ưu tiên số một. Vì nhiều người cho rằng, đây là đất nước của người Mỹ, cho nên khi nói đến ngày Lễ Tạ Ơn, thì đó không phải là việc của những dân tộc khác trên đất nước này! Cho nên trên thế gian hiện đang có vô số người vô tâm và vô ơn trước sự ban cho của Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên vũ trụ, muôn loài vạn vật, và ban lương thực hàng ngày cho con người.

Sau ngày Lễ Tạ Ơn; kế đến là Lễ Giáng Sinh. Ngày Lễ Giáng Sinh đúng ra phải là ngày lễ vui mừng nhất đối với mọi dân tộc trên toàn thế giới. Nhưng trên thực tế, mỗi lần Mùa Giáng Sinh đến thì lại có hàng tỷ người trên thế- giới -không quan tâm đến Đấng Cứu Thế giáng trần vì chính mình, để cứu mình. Mà nhiều người lại nghĩ ngược, cho đây là ngày lễ của người theo Đạo Tin-Lành, còn mình đâu phải là người thờ Chúa! Cho nên sẵn Tết Tây gần đến cũng nên trang trí nhà cửa bằng cây Noel hay đèn điện cho vui thôi. Thật là buồn cho những ai có sự suy nghĩ sai lạc này. Trong Thánh Kinh sách Tin-Lành Giăng 8: 24 Lời Chúa Jesus phán: “ Nên Ta đã bảo rằng: “ Các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi chẳng tin Ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi”. Qua Lời Chúa. Câu hỏi được đặt ra ở đây đó là: Bạn có sợ chết không? Nếu bạn trả lời có: Vậy thì bạn sợ chết về thể xác hay linh hồn? Có thể bạn sẽ sợ chết về thể xác hơn, vì bạn đã thấy nhiều người đang nằm trong nhà xác được xây dựng khắp các bệnh viện trên thế giới. Nhưng bạn có biết tại sao con người phải chết và rồi chính bạn cũng sẽ chết không? Vì tổ phụ loài người đã cãi lời Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên con người. Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 5: 12 Lời Chúa phán: “ Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua hết thảy mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội.” Còn về phần linh hồn thì bạn chưa thấy ai chết nên chẳng cần lo chứ? Nhưng bạn có biết rằng; muốn nhìn thấy linh hồn của một người đã chết hay đang sống thì nên nhìn vào chính mình. Vì linh hồn chết không giống như thể xác chết. Linh hồn là bất diệt, chết có nghĩa là xa cách Đức Chúa Trời, không có tên trên thiên đàng đời sau. Vì từ chối niềm tin nơi Chúa Jesus; để tin vào thần do con người tạo ra. Có người thắc mắc hỏi: Tại sao phải thờ phượng Đức Chúa Trời? Xin trả lời: Vì  loài người trên đất là do chính Đức Chúa Trời dựng nên và ban linh hồn cho mỗi người. Cho nên sự thờ phượng Đức Chúa Trời đối với con người không phải là sự bắt buộc trái lẽ, mà đó là một đặc ân cao quí mà người khôn ngoan thật-phải trả bất cứ giá nào để đón nhận được điều đại phước đó về cho mình. Cũng giống như có hiếu với cha mẹ, đâu phải là sự bắt buộc vô cớ. Mà đó là cơ hội để thể hiện bổn phận và lòng biết ơn của người con.

   Trong Thánh kinh sách Giăng 3: 16 Lời Chúa phán: “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thể gian, đến nỗi đã ban Đức Chúa Jesus Christ xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Jesus không bị hư mất mà được sự sống đời-đời.” Qua Lời Đức Chúa Trời bạn đã hiểu rằng: Bạn là người do chính Đức Chúa Trời dựng nên.  Vậy nếu được hỏi: Bạn có muốn sau khi từ giã đời tạm này, sẽ được vào  thiên đàng ở với Chúa để trách hỏa ngục đời sau không? Nếu trả lời có. Vậy thì bạn hãy tin Chúa Jesus, là Đấng đã từ trời giáng thế làm người, đã đền tội thay cho chính bạn trên thập tự giá. Một người khi quyết định tin Chúa Jesus thì tội được tha, linh hồn được cứu, tên được ghi vào trong sách sự sống đời-đời trên thiên đàng.” Nếu giả sử bạn hỏi: Có con đường nào vào thiên đàng mà không phải tin Chúa Jesus không? Đức Chúa Jesus sẽ trả lời bạn trong Thánh Kinh sách Giăng 14: 6 “ Vậy, Đức Chúa Jesus đáp rằng: Ta là Đường đi- Lẽ thật- và Sự sống, không bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha”.Tin Chúa Jesus không phải là sở thích mang tính tâm linh được quyết định từ quyền dân chủ của mỗi cá nhân. Mà là đón nhận sự hy sinh vô điều kiện của Chúa Jesus cho chính mình. Đặt niềm tin vào Chúa Jesus là sở hữu sự phước hạnh ngay trong đời này, và có quyền hy vọng tuyệt đối vào sự sống đời-đời nơi thiên đàng đời sau.

Servant   Elijah  Nghiem

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Vạn Sự Khởi Từ Đâu

1,134 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề Tài

Vạn Sự Khởi Từ Đâu

                                                                                                                                       Servant  Elijah  Nghiem

Tết Nguyên Đán được coi như ngày hội lớn của dân tộc. Nhiều người đã bắt tay vào việc sửa sang nhà cửa. Trang hoàng phòng khách, sắp sếp lại bàn ghế, tủ thờ. Chuẩn bị lễ vật để thờ cúng. Tất cả đều có sự tính toán về kiêng kỵ một cách rất cẩn thận, hầu sẵn sàng chào đón một năm mới sắp đến với vô số hy vọng mới.

    Nhưng giả sử nếu được hỏi: Năm mới sắp đến, niềm mơ ước của bạn sẽ là những gì? Chắc có lẽ bạn sẽ trả lời: làm sao có thể kể hết được! Vâng, đó là quyền của bạn. Không ai có thể ngăn cản niềm mơ ước của bất cứ ai. Nhưng theo sự hiểu biết của bạn, thì bạn có nghĩ là bạn có quyền điều khiển những mơ ước đó để trở thành kết qủa thật sự cho chính bạn không? Tôi tin rằng, không thể nào mà bạn lại không hiểu: là bạn có quyền ước mơ, nhưng bạn không có quyền điều khiển nó chứ? Một điều đáng buồn hơn nữa; là bạn lại không biết ai có quyền ban cho con người qua lời cầu xin hay cầu nguyện. Cho nên mê tín dị đoan mới có cơ hội phát triển, để bắt phục bạn  đặt niềm tin vào nó!                    Bạn có biết, trên thế giới, mỗi phút trôi qua; có hàng ngàn người bị lừa gạt về đủ mọi phương diện. Nhưng xem ra, chẳng có sự lừa gạt nào nổi bật và đau khổ cho bằng- chính mình lừa gạt mình- suốt cả đời mình; mà mình lại không nhận ra mới buồn chứ! Số người ở trong tình trạng này lên đến hàng tỷ chứ không phải ít! Để bạn có cơ hội xác định,  bạn có phải là người rơi vào tình trạng bất hạnh này không, thì tôi xin giúp bạn một câu Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời Hằng Sống được chép trong Thánh Kinh sách  Giê-rê-mi 33:3 ^Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” Vậy, qua câu Thánh Kinh trên, chính bạn có phải là “thủ phạm” đã từng gạt bạn trong suốt mấy chục năm qua về mê tín dị đoan không? Nếu phải, thì thật đáng tiếc! Nhưng bạn vẫn còn cơ hội để thoát ra mà quay về với Đức Chúa Trời và kêu cầu với Ngài, hầu bạn không còn tiếp-tục rơi vào tình trạng sai lầm đó nữa.

    Nhưng qua Lời Đức Chúa Trời, cũng có thể có ai đó sẽ phản ứng cho rằng: Hàng tỷ người trên thế-giới; người ta không tin Đức Chúa Trời, mà người ta vẫn có tất cả thì giải thích thế nào? Nếu bạn nghĩ như thế thì tôi xin phép được hỏi: Trên thế giới này đang có hơn sáu tỷ người. Vậy từ trước đến nay, những gì con người đang sở hữu, có ai mua từ sa mạc hoang-vu mang về nhà không? Hay là phải vào những cửa hàng có bán những vật dụng mà con người đang có? Bạn nghĩ thế nào? Vậy thì đối với phương diện tâm linh cũng vậy. Bạn phải kêu cầu Đấng có để ban cho. Vì mọi sự bạn đã có, đang có và sẽ có trong những ước muốn “phải lẽ” của bạn sẽ không có ai khác ban cho bạn ngoài Đức Chúa Trời. Vì con người do Đức Chúa Trời dựng nên, chứ không phải từ mê tín dị đoan mà ra. Cho nên bạn không thể đặt mọi sự hy vọng trong năm mới, hay trong cuộc sống hàng ngày vào mê tín dị đoan, hoặc bất cứ thần tượng nào khác. Mà bạn phải cầu xin với Đấng dựng nên mình là Đức Chúa Trời Chân Thần Hằng Sống. Bạn có biết Đức Chúa Trời Chân Thần là Đấng đang cầm quyền sự sống, sự chết, và tương lai của mỗi người trong bàn tay quyền năng vô hạn và vô lượng của Ngài không? Trong số đó có cả bạn nữa. Chính vì lẽ đó mà Ngài vừa ban cho bạn, Ngài vừa chờ đợi bạn quay về đặt niềm tin nơi Ngài. Vì con người chẳng phải chỉ sống bằng thân thể vật chất qua một thời gian ngắn ngủi rồi thôi đâu. Nhưng con người còn có linh hồn đời-đời nằm trong thân thể tạm bợ này. Cho nên Chúa Jesus hỏi bạn một câu trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 16:26 “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại”? Bạn có sự suy nghĩ gì qua Lời day của Đức Chúa Trời?

   Bạn có biết người nông dân việt nam cũng thường ngửa mặt lên trời kêu cầu rằng: “Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, xới đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp.” Nhưng qua mùa gặt thì lại trả ơn thần khác! Vậy thì đến khi nào tình trạng“ mình gạt chính mình” mới chấm dứt, để sự ban phước của Đức Chúa Trời mới có chỗ đứng trong cuộc sống của con người? Chúng ta hãy nghe Lời Đức Chúa Trời phán trong sách Phục Truyền Luật Lệ 11:12 ^Ấy là một xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi săn sóc, mắt Ngài hằng đoái xem nó từ đầu năm đến cuối.” Thế giới này càng ngày càng đi đến chỗ mất phước. Chỉ vì con người quên Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình, không bày tỏ lòng biết ơn Ngài. Thay vào đó, lấy mình làm trung tâm của mọi sự thay đổi. Cho nên thế giới loài người đã và đang thật sự bước qua hết khổ nạn này đến khổ nạn khác mà không hề ngưng nghỉ. Chết về thể xác đã đành, nhưng chết về linh hồn, có nghĩa là xa cách Đức Chúa Trời vĩnh viễn, ở trong sự tăm tối đời-đời nơi đời sau mới là điều đáng sợ! Tết đến, nhiều người chuẩn bị những hình thức mê tín, và kiêng cữ thật triệt để. Vì người ta bảo rằng: “Vạn Sự Khởi Đầu Nan”. Nhưng lại không hề biết “Vạn Sự Khởi Từ Đâu” mới buồn chứ! Trong Thánh Kinh sách Giăng 16:24 Chúa Jesus phán với những người tin Ngài rằng:Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhơn danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.”

Posted in Mục Lục | Leave a comment

Cơn Sốt Tà Giáo

1,916 views

Công Bố Phúc Âm

Đề-Tài

Cơn Sốt Tà Giáo

Quý vị thân mến.

Gần đây, trên mạng xã hội đã loan truyền một cách chóng mặt về một tà giáo xuất hiện lấy tên là “Hội Thánh Đức Chúa Trời.” Nhưng đây là một tên gọi không đầy đủ mà phải gọi “ Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” mới đúng. Cho nên khi quí vị mở  trên mạng lưới truyền thông, quí vị thấy hình như hiện nay, có một số người dùng cơ hội này để cố ý gây ảnh hưởng xấu ít nhiều đến Hội Thánh Tin-Lành thì phải! Nhưng  nếu chúng ta đặt câu hỏi: Đây có phải là cơ hội cho một số người không ưa Tin-lành, muốn Tin-lành bị ảnh hưởng không tốt, cho nên nắm lấy cơ hội có tà giáo này xuất hiện chăng?”. Giả sử nếu cho là có, thì cũng  đừng ai dại mà làm như thế . “Vì  Đức Chúa Trời không chịu khi dể đâu.” Cho nên đừng  ai lợi dụng cách này hay cách kia để làm ảnh hưởng tới Hội Thánh Tin-Lành.  Chúng ta nên biết rằng: Đức Thánh Linh là Đấng đang cầm quyền trên Hội Thánh Tin-Lành của Ngài? Mọi người muốn được phước, hãy nói đúng những gì mình hiểu về Hội Thánh Tin-Lành. Vì đây là Hội Thánh do Đức Thánh Linh từ trời đến trái đất này để thành lập. Chứ không phải do tên tà đạo Ahnsahnghong, hay bất cứ con người bất toàn trên đất đâu!

Nhưng xem ra thì  đây cũng là lúc cần thiết nhất của những tín hữu Tin-Lành, vì hình như Đạo Đức Chúa Trời đang bị xâm phạm một cách giám tiếp, cố tình gây sự hiểu lầm cho những người ngoại đạo, để họ nghĩ xấu về Tin-lành, tránh xa Tin-lành, hầu dễ bề ngăn chận những người muốn tìm sự sống đời-đời nơi Chúa Jesus trong tương lai. Cho nên sự hiểu biết về Chúa của những người tin Chúa Jesus như thế nào, hãy giải thích họ biết sự khác biệt của Hội Thánh Tin-lành, khác với Tà giáo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” như thế nào chứ? Để giúp họ hiểu đúng, đừng hiểu sai về Đạo Chúa, rồi lại phạm tội với Chúa!

Khi đã đề cập đến Đạo, thì đây là một vấn đề tối quan trọng. Vì chỉ có Đức Chúa Trời là Đạo thôi. Ai không thờ Đức Chúa Trời, và không làm đúng những gì mà Đức Chúa Trời dạy trong Thánh Kinh thì được gọi là tà đạo hết. Vì trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 44 : 6 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Đức Giê-hô-va là Vua, là Đấng Cứu chuộc Y-sơ-ra-ên. Là Đức Giê-Hô-va vạn quân phán như vầy: Ta là đầu tiên và là cuối cùng; ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác.” Đây là Lời Đức Chúa Trời Chân Thần phán, chứ không phải loài người trên đất dạy. Cho nên người tin Chúa Jesus phải tỉnh thức cao độ trong những hoàn cảnh tối tăm trên thế giới hiện nay.

Theo như một số tài liệu cho chúng ta biết rằng: “ Hội Thánh Đức Chúa Trời ” là một giáo phái có nguồn gốc từ Hàn quốc. Tổ chức này hoạt động dưới danh xưng World Mission Society Church Of God( Hội Thánh Của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Thế Giới). Họ tin “ God  the Morther” cho nên còn có tên “ Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

Ở Việt-nam chúng ta cũng có nhiều giáo phái Tin-Lành. Nhưng họ có một điểm giống nhau đó là: Họ tin Hội Thánh là do Đức Thánh Linh thành lập. Và họ thực hành theo Lời Đức Chúa Trời dạy trong Thánh Kinh và không hề sửa đổi Lời Chúa, hay giải thích đi ra ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời, như giáo phái tà đạo này. Nhưng nhìn một cách chung-chung là như thế. Còn đi sâu vào tình hình thực tế hiện nay, thì cũng đã có một vài người đứng ra thành lập giáo phái và giải nghĩa sai Chân Lý , họ muốn hiểu Thánh Kinh theo cách hiểu của họ về một vài phương diện. Họ cũng được xếp vào loại tà giáo đó, nhưng chưa đến nỗi kinh khủng như “ Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” của Ahnsahnghong

Chúng ta biết rằng: Đối với một thế giới tội lỗi, thì sự phát triển của tôn giáo và giáo phái là chuyện bình thường. Vì chẳng phải chỉ về phương diện chính trị mới tranh dành ảnh hưởng lẫn nhau. Mà tôn giáo, giáo phái luôn là một đề tài nóng bỏng. Vì tôn giáo ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của từng con người, bất kỳ những tôn giáo đó hiện diện ở quốc gia dân tộc nào! Cho nên xét ra trên thực tế. Vấn đề chạy đua vũ trang giữa các quốc gia trên thế giới, không nguy hiểm bằng chạy đua tôn giáo trong từng quốc gia, rồi vươn ra khắp thế giới. Bây giờ bạn có thể hiểu, trên thế giới này đâu có bao nhiêu nước có Bom  nguyên tử đâu. Nhưng tất cả mọi quốc gia đều có vô số các tôn giáo. Khi nói đến tôn giáo thì chúng ta phải thấy sự nguy hiểm vô cùng của nó. Vì nó gắn liền với đời sống tâm linh của mỗi con người. Cho nên nếu chọn sai thì chết đời-đời. Còn nếu chọn đúng thì phước đời-đời. Bởi thế, con người trước khi chấp nhận niềm tin phải xem xét thật kỹ lưỡng bằng sự soi sáng của Lời Đức Chúa Trời. Và sau khi chấp nhận niềm tin nơi Chúa Jesus xong, phải làm theo Lời dạy của Đức Chúa Trời cho đến khi gặp Chúa. Chứ không phải loài người dạy cái gì cũng gật đầu chấp nhận là không được.

Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 16: 26 Lời Chúa dạy: “  Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người ấy lấy chi mà đổi linh hồn mình lại.”Chính vì sự quan trọng đó, khiến cho giá trị của linh hồn không có đơn vị tính, cho nên Sa-tan đã dựng nên một số người, giả danh hầu việc Chúa, lấy tâm lý để thay cho Chân lý, lấy ý mình thay cho ý Chúa, khiến cho vô số người điên đảo trước những sự cám dỗ của Sa-tan mà lọt vào âm mưu của nó. Nếu bạn nói, bạn là một người tín đồ vững vàng trong đức tin, mà tà giáo không thể thuyết phục bạn được. Vậy bây giờ tôi hỏi bạn. Sa-tan dụ dỗ ông A-đam và bà E-va bằng cách nào? Chắc bạn biết là: nó chỉ sửa Lời Chúa một chút thôi, thế mà ông bà đã sa vào cạm bẫy của nó, khiến hậu qủa nghiệm trọng hết đời này qua đời kia. Tôi đã có dịp tiếp xúc với một số tín hữu, và tôi có một câu hỏi để trắc nghiệm họ cho vui đó là: Thỉnh thoảng mình có thể đi nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm được không? Hay là mình có thể đi nhà thờ Mạc-môn được không? Thì trong số mười người, chín người trả lời là: chắc được chứ, vì họ cũng thờ Chúa mà, có sao đâu! Những người tín đồ này phải gọi là những người tín đồ đặc biệt. Vì sở hữu loại “đức tin đa dạng” rất đáng sợ! Cho nên cầm quyển Thánh Kinh trong tay mà không hiểu gì cả thì cầm làm gì cho nặng tay! Hơn nữa, Hội Thánh bây giờ hầu hết là kém về huấn luyện. Không huấn luyện cho tín đồ, để hiểu biết về một số tà giáo hay tôn giáo khác để biệt mà phân biệt, thì chẳng khác nào có con gà con, mà đem cột chỗ có chồn cáo vậy! Tôi có khuyên một mục sư là: Thỉnh thoảng ông nên huấn luyện tín hữu, để trang bị cho họ biết tà giáo và các tôn giáo, khác với Đạo Chúa thế nào? Ông trả lời: Cứ để họ đi nhóm bình thường thì không sao, còn nếu kêu gọi học cái này, học cái kia thì chẳng còn bao nhiêu đi nhà thờ! Nếu vậy thì giả sử Chúa tái lâm ngay bây giờ thì được mấy người lên thiên đàng?

Bây giờ chúng ta sơ lược  qua một số nét về tà giáo” Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” xem thế nào nhé. Theo tài liệu cho biết: Ahnsahnghong sinh năm ( 1918-1985)tại  Nam-Hàn trong một gia đình có truyền thống Phật giáo.

Năm 1947 ( 30 tuổi) Ahnsahnghong theo Cơ Đốc Phục Lâm, năm 1948 Ahnsahnghong chịu Báp-tem của giáo phái này. Vào năm 1953 ( năm 36 tuổi), ông chủ trương rằng, mình nhận được sự mặc khải của Đức Chúa Trời, rồi ông sinh hoạt trong một nhóm nhỏ, nhấn mạnh việc  trước ngày  giờ Chúa tái lâm.

Tháng 3/ 1962 ( ông 45 tuổi) Ahnsahnghong ra khỏi Cơ Đốc Phục Lâm bởi tranh cãi về ý nghĩa tôn giáo của Thánh Giá, ông cùng 23 người rời bỏ giáo hội, và bắt đầu giảng dạy những giáo lý lạ.

Ahnsahnghong tự nhận mình là Đấng Cứu Thế đến thế gian hai lần và trở nên Giáo chủ của Giáo Hội mới do ông thiết lập: “ Hội Thánh Đức Chúa Trời ”, tại thành phố Busan ( bấy giờ Hội Thánh đổi tên thành “ Hội Thánh Đức Chúa Trời –Lễ Vượt Qua – Giao Ước Mới.)

Ngày 28/4/1964 Ahnsahnghong thành lập “ Hội Thánh Đức Chúa Trời”Nhân Chứng Jesus.

Ahnsahnghong mất ngày 25/2/1985, được chôn trong nghĩa trang công cộng tỉnh Nam Gyeonsang, gần Oeseok-ri Hàn quốc. Hội Thánh của Đức Chúa Trời Nhân Chứng Jesus phân thành hai Hội Thánh mới: Hội Thánh của Đức Chúa Trời Giao Ước Mới Lễ Vượt Qua ( ở lại tổng hội tại Busan). Và Hội Thánh của Đức Chúa Trời Nhân Chứng Ahnsahnghong ( chuyển tới Seoul).

Năm 1997, đổi tên thành “ Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Thế Giới”( World Mission Society Church Of God)

Ahnsahnghong qua đời vào năm 1985 để lại quyền giáo hội cho vợ tâm linh của mình Zahng Gil-jah( được biết đến như là “ Mẹ Thiên Thượng”và Mục sư hội Trưởng là Kim-joo-cheol.

Tà giáo này đã tuyên bố lập 400 nhà thờ tại Hàn Quốc và 2200 nhà thờ tại 175 quốc gia. Với hơn 1,75 triệu tín hữu( tính đến tháng 4/2012).

Nhưng sai trật của tà Giáo Đức Chúa Trời Mẹ.

Chúng ta biết, nếu một khi tà  giáo đã có dính líu đến Thánh Kinh, thì tà giáo luôn-luôn bám lấy Thánh kinh là Lời Chúa, để thêm bớt, sau đó  xem kẽ vào những gì do chính họ đặt ra để đánh lừa những người yếu kém về Lời Đức Chúa Trời. Cái vấn đề quan trọng của tà giáo, là họ chỉ lấy một câu, hay một đoạn Thánh Kinh; sau đó  giải nghĩa cho phù hợp với những sự sai trật của họ. Rồi họ hướng người nghe đến chỗ nghe lời họ mà cứ tưởng là Lời Đức Chúa Trời. Cho nên khi tà giáo giải nghĩa theo ý họ ở phần Thánh Kinh thuộc sách nào đó, nếu bạn đem so sánh với các sách khác sẽ không bao giờ phù hợp. Bây giờ chúng ta lướt sơ qua một số điểm của giáo phái tà giáo này.

1/ Ahnsahnghong đã tự nhận mình là “ Chúa tái lâm” “ Thánh Linh Đấng Yên Ủi.” “Đức Chúa Trời tam vị nhất Thể”và “Đức Chúa Trời đến thế gian qua việc mặc lấy xác thịt”.

2/ Họ dựa vào II sa-mu-ên 5:4 “ Khi Đa-vít trị vì tuổi được 30; người cai tri 40 năm”. Câu này tà giáo .  “ xem như lời tiên tri cho Ahnsahnghong “ Vì “ Đấng Cứu Thế “ giả Ahnsahnghong lý luận như sau: Chúa Giê-xu đã đến thế gian để nhận “ngôi Đa-vít.”( Lu-ca 1: 32). Đa-vít cai tri 40 năm, nhưng Chúa Jesus chỉ thi hành chức vụ có 3 năm…. Vậy còn thiếu 37 năm. Và Ahnsahnghong  hầu việc Chúa 37 năm ( chịu Bap-tem năm 30 tuổi/ qua đời 67 tuổi)… Cho nên họ cho rằng Ahnsahnghong là Chúa Jesus!!! Những kẻ như Ahnsahnghong là kẻ hầu việc Sa-tan, là đầy tớ Sa-tan.  Chứ chẳng có đầy tớ nào của Đức Chúa Trời mà lại đi đội lốt Sa-tan để đem vinh quang về cho ma quỉ và chính mình bao giờ.

3/ Họ tuyên bố có Đức Chúa Trời là Cha! Và Đức Chúa Trời là Mẹ ! Họ cho rằng Ahnsahnghong chỉ định Jang Gil-ja vừa là cô dâu, vừa là chiên con trong sách Khải Huyền 21: 9 và 22:7 : họ cũng cho rằng Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời ( khải huyền 21) là Gil ja. Vậy Gil ja chính là Đức Chúa Trời mẹ!!!( Ga-la-ti 4: 26). Jang Gil ja sinh ngày 29/10/1943, kết hôn với Kim Je Hun sanh nhiều con, hai vợ chồng làm chấp sự cho Hội Thánh Đức Chúa Trời Nhân Chứng Jesus . Sau đó Jang Gil ja ly dị chồng, và hoại động với chức vụ cô dâu của Ahnsahnghong, nhưng các con họ đều là người vô tín!!

Họ suy diễn Ga-la-ti 4: 26 “ Nhưng thành Giê-ru-sa-lem ở trên cao là tự do và ấy là mẹ chúng ta”. Tà giáo của Ahnsahnghong đã hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa, bởi vì đã loại bỏ câu Thánh Kinh này khỏi mạch văn của đoạn mà Sứ-đồ  Phao-lô đang nói đến.. Sứ-đồ Phao-lô chẳng có ý gì liên quan đến Đức Chúa Trời mẹ ở đây cả.

Họ dùng Khải-huyền 22:7 một cách sai trật” Thánh Linh và vợ mới….” họ dùng câu này với lời giải thích xuyên tạc, họ nói vợ mới là Đức Chúa Trời mẹ.

4/ Họ mang ảnh hưởng tà giáo của Cơ Đốc phục lâm khi nhấn mạnh vào việc tuân giữ ngày Sa-bát.

5/ Họ tin rằng:” Tất cả mọi người đều là những thiên thần bị đày xuống trái đất, sau khi phạm tội ở trên trời.” và xem cơ thể là nhà tù tạm thời của linh hồn. ( Truyền Đạo 12:7)

6/ Họ lừa dối rằng: phải chịu lễ báp-tem nhân danh “ Thánh Linh Ahnsahnghong’ thì tên mới được ghi vào sách sự sống và mới được cứu.”

7/ Ahnsahnghong đã định năm 1988 là thời điểm Chúa Jesus tái lâm! Và khi các tín hữu của Ahnsahnghong chờ đợi mà không thấy điều gì xảy ra, thì Ahnsahnghong nói “ Chúa- chàng rể đến trễ”!

8/ Họ dạy rằng: “ các giáo dân khi cầu nguyện phải nhân danh Đấng Christ Ahnsahnghong!

Đây chỉ là những điểm tóm tắt trong tài liệu. Quí vị nào muốn biết chi tiết hơn thì nên tiếp tục tìm hiểu.

Một điều quan trọng hiện nay đối với bất cứ người tín đồ nào tin Chúa Jesus thì cũng phải tìm cách học và hiểu Lời Chúa. Chúng ta nghĩ gì: Khi hàng tỷ người đang bị sa vào cạm bẫy của Sa-tan mà họ không biết linh hồn họ đã chết, nhưng họ cũng nỗ lực hết sức để học hỏi, hầu đem sự hiểu biết của một chân lý chết rao truyền cho những người đã chết tâm linh trong thế giới này. Cho nên chúng ta phải đặt ra một câu hỏi: Về phương diện tâm linh, người tin Chúa Jesus phải làm gì cho đến khi Chúa Jesus trở lại? Chứ còn Hội Thánh trong thời điểm hiện tại xem ra thực hành chưa hết lòng theo lời dạy của Chúa Jesus. Trong Thánh Kinh sách Cô-lô-se 3: 23 Chúa Jesus dạy “ Làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta.” Vậy thì đối với gia đình và xã hội bạn đã và đang làm gì? Còn đối với Hội Thánh Chúa bạn có làm gì không? Muốn hầu việc Chúa, hay muốn làm công việc Chúa thì mọi người đều phải có tinh thần hiếu học. Không học Lời Chúa, thì làm sao biết ý Chúa như thế nào mà làm?

Chúng ta đừng sợ tà giáo xâm nhập vào trong quốc gia chúng ta đang ở. Mà chúng ta chỉ sợ tà giáo ở trong trí và trong tấm lòng chúng ta thôi. Chúng ta cũng đừng qúa lo cho Hội Thánh bạn của chúng ta là “Tà hay Chánh”. Mà hãy để ý Hội Thánh mình xem là “Chánh hay Tà”! Mình đừng mong đem Lời Chúa để cứu người khác, khi mà mình chưa thật sự hiểu là mình đã được cứu hay chưa! Trong Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 9: 27 “ Thánh Phao-lô đã được cảm bởi Thánh Linh ông nói: “ Song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng, sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.”

Nếu quý vị có thời gian vào trong mạng truyền thông, mà nghe một số tôn giáo họ huấn luyện và đào tạo tín đồ họ, mình thấy rất là tức cười. Cứ lòng vòng không đâu với đâu cả. Nhưng mà tín đồ họ nghe một cách rất tích cực, rồi sau đó họ lại đi truyền những sự hiểu biết mang tính lòng vòng cho người khác nghe. Cho nên, khi nhìn vào trong thế giới, chúng ta thấy có mấy tỷ người đang theo đạo lòng vòng không ra được! Còn Đạo Chúa, chúng ta thấy gì ? Chúa dạy rất rõ ràng, mạch lạc, thật đúng là Chân Lý Hằng Sống có khác. Cho nên chúng ta phải am tường Chân Lý là Lời Chúa, để Đức Thánh Linh là Đấng Quyền Năng hành động trong cuộc sống của chúng ta, hầu chúng ta xứng đáng là con của Đức Chúa Trời, sống trung thành, trung thực với Lời Chúa, và sẵn sàng giúp đỡ tà giáo nhận ra Chân Lý của Đức Chúa Trời để quay về với Ngài.

Servant  Elijah  Nghiem

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Hội Thánh Quyền Năng Hay Quyền Thế

1,802 views

Công Bố Phúc Âm

Đề -Tài

Hội Thánh Quyền Năng Hay Quyền Thế

Giả sử có ai hỏi ai đó một câu hỏi: Hội Thánh cần gì? Chắc có lẽ người nào đó sẽ trả lời: Hội Thánh cần tiền. Vậy thì Hội Thánh cần tiền để làm gì? Chắc có lẽ câu trả lời sẽ là: Nếu có tiền thì Hội Thánh có thiếu gì việc làm. Nếu nói vậy cũng có nghĩa là nếu Hội Thánh nào mà quỹ không có một số tiền dự trữ kha khá theo như nhu cầu đòi hỏi của Hội Thánh cần, thì coi như Hội Thánh nghèo không làm được gì phải không? Nếu suy nghĩ như vậy thì Hội Thánh nào không có tiền thì trở nên Hội Thánh chết chứ gì? Hèn gì có nhiều Hội Thánh chẳng thấy làm gì hết, vậy chắc là Hội Thánh đó không có tiền, nghèo lắm, sao tội nghiệp quá vậy! Vậy thì chẳng lẽ Hội Thánh Sống vì tiền, mà Hội Thánh Chết cũng vì tiền sao? Vậy thì bây giờ Hội Thánh phải làm gì để có tiền, mà duy trì sự sống của Hội Thánh cho đến khi Chúa tái lâm? Sao khi nghe vấn đề này giống như chính phủ đã đóng cửa nhiều lần vì hết tiền hoạt động. Cho đến khi ngân sách được thông qua  chính phủ Liên bang mới mở cửa. Vậy không biết Hội Thánh hiện nay có giống như chính phủ Liên bang không?

Nhưng nếu ai nghĩ như thế thì mình cũng phải nên xem lại. Vì trong sách Khải Huyền Chúa Jesus đã khải thị cho Thánh Giăng chép về Bảy Hội Thánh, nhưng đâu có thấy Chúa Jesus nói những Hội Thánh giàu có là Hội Thánh sống đâu.  Nếu nói rằng Hội Thánh có tiền là Hội Thánh sống. Vậy chẳng khác nào Hội Thánh sống vì tiền sao? Đành rằng, trong bất cứ thời nào, thì Hội Thánh cũng phải cần tiền để giải quyết mọi chi phí có liên quan, điều đó là đương nhiên, thế thì đâu có dính dáng gì đến chuyện Hội Thánh sống hay chết? Nhưng giả sử Hội Thánh có tiền đi nữa, thì đồng tiền đâu phải là xương sống của Hội Thánh! Vì Hội Thánh thuộc về thể thuộc linh, cho nên đồng tiền không thể nào đặt lên hàng đầu để khiến Hội Thánh trở nên mạnh hay yếu, sống hay chết như một số người thường suy nghĩ. Vậy thì lòng tin của con người đối với Đức Chúa Trời để ở đâu? Nếu thật sự Chúa muốn bạn làm gì, thì bạn cứ cầu nguyện Chúa; rồi làm theo sự hướng dẫn của Chúa, Chúa sẽ đổ nhu cầu xuống cho bạn. Đừng để đồng tiền đi trước đức tin thì không còn gì là đức tin nữa. Muốn biết Hội Thánh cần gì? Chúng ta phải xem Thánh Kinh, căn bản là Bảy Hội Thánh để chúng ta biết Chúa Jesus nhận định về từng Hội Thánh như thế nào. Và nhiều sự dạy dỗ quan trọng khác nữa được thể hiện khắp Thánh Kinh. Chỉ có học Lời Chúa thì chúng ta mới có thể nhận diện được, Hội Thánh chúng ta hiện nay thuộc về Hội Thánh nào trong bảy Hội Thánh đó. Và Hội Thánh mình đang nhóm hiện nay có phải là Hội Thánh thật thuộc về Đức Chúa Trời không!

Trong Thánh Kinh sách Khải Huyền 2: 2 Thư  gởi cho Hội Thánh Ê-phê-sô Chúa Jesus nói gì?: Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi; ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải sứ đồ, ngươi đã rõ ràng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu.”

Thư gởi cho Hội Thánh Si-miệc-nơ 2: 9  Lời Chúa Jesus “ Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, dầu ngươi giàu có mặc lòng, và những lời gièm pha của những kẻ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc hội quỉ sa-tan. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ………….Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều của sự sống.”

Thư gởi cho Hội Thánh Bẹt-găm 2: 14 Chúa Jesus quở trách: “Nhưng ta có điều quở trách ngươi: vì tại đó, ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, người ấy dạy Ba-lác đặt hòn đó ngăn trở trước mặt con cái Y-sơ-ra-ên, đặng dỗ chúng ta ăn thịt cúng thần tượng, và rủ ren làm điều dâm loạn.”

Thư gởi cho Hội Thánh Thi-a-ti-rơ 2: 20 Chúa Jesus quở trách “Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm, và ăn thịt cúng thần tượng.”

Thư gởi cho Hội Thánh Sạt-đe 3:1 Chúa Jesus cảnh cáo “ Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống, nhưng là chết. Hãy tỉnh thức và làm vững chí sự còn lại; là sự hầu chết; vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta.”

Thư gởi cho Hội Thánh Phi-la-đen-phi-a  3: 8 “ Ta biết công việc ngươi; nầy, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng lực, mà đã giữ đạo ta, chẳng chối danh ta.”

Thư gởi cho Hội Thánh Lao-đi-xê 3: 15 : Lời Chúa Jesus “ Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hay nóng thì hay. Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.”

Khi đọc thoáng qua Bảy Hội Thánh, có thể ai đó nói rằng: Không biết Hội Thánh tôi bây giờ giống Hội Thánh nào trong bảy Hội Thánh này. Đây là vấn đề thực tế mà chúng ta  không thể chối cãi. Chỉ có một điều mà đa số các Hội Thánh ngày nay có thể giống nhau đó là: Tín đồ giống Hội Thánh Lao-đi-xê. Bây giờ tôi muốn hỏI: Bạn nghĩ gì khi bạn có bệnh mà bác sĩ đã tìm ra bệnh của bạn? Bạn vui và mừng chứ? Vì bạn đã có nền tảng để hy vọng. Thì đối với phương diện tâm linh cũng vậy. Khi Lời Chúa đụng đến mình, đúng vào cái khuyết điểm của mình với Chúa thì mình phải vui mừng đón nhận để sửa đổi, đó là điều phước hạnh quá rồi. Vì mình tin rằng: Chúa là Đức Chúa Trời Toàn tri đã biết tận nơi sâu thẳm của tấm lòng mình. Chứ tại sao nhiều người  lại tự ái rồi tỏ ra không vui, bất mãn, hăm he mục sư qua một vài người để bắn tiếng là mình sẽ rời khỏi Hội Thánh thế là thế nào? Chúng ta nên nhớ rằng: Chúa thương chúng ta, cho nên Chúa mới dạy dỗ chúng ta bằng Lời Chúa, qua những người hầu việc Chúa. Vì trong Thánh Kinh sách II Phi-e-rơ 3: 9 Lời Chúa dạy “ Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho người nào chết mất, nhưng muốn mọi người đều ăn năn.”

Bây giờ tôi muốn làm chứng cho quý vị một sự việc xảy ra đối với chính bản thân tôi.

Vào năm 2015 khi tôi đang ở Georgia, thì có một cô bên Tiểu bang Alabama gọi điện thoại cho tôi, với nhã ý mời tôi qua Tiểu bang Alabama để phụ trách giảng dạy cho một Hội Thánh Việt-Nam sắp mở, do Hội Thánh Hoa-Kỳ  Restoration giúp đỡ. Vì họ muốn có một Hội Thánh Việt-nam tại đây. Trước khi nhận lời mời, tôi đã cầu nguyện rất nhiều. Vì sau khi hoàn cảnh gia đình của tôi gãy đổ, tôi xin Chúa cho tôi không mở mang, hay phụ trách giảng dạy trên Hội Thánh nữa, mà chỉ lo về công việc viết bài và giảng trên CD gởi về truyền giáo tại Việt-Nam cũng như Hoa-Kỳ mà tôi đã phụ trách khoảng 20 năm qua và vẫn còn tiếp tục đến này nay thôi.

Cho nên khoảng hơn một tháng sau đó từ lần gọi đầu tiên, tôi không liên lạc, tôi nghĩ sự việc này chắc sẽ không còn tiếp tục, không biết ý Chúa thế nào. Nhưng rồi điện thoại từ Alabama gọi qua, sau sự trình bày của cô phụ trách, tôi có sự thúc dục của Chúa trong lòng, Chúa cho tôi biết là tôi nên nhận lời, và Chúa còn cho tôi biết rõ là tôi chỉ phụ trách ở đó chỉ khoảng hai năm thôi. Vậy là chúng tôi có một cái hẹn qua Alabama để họp.

Sau hơn một năm hầu việc Chúa tại Madison Alabama, tôi muốn trang bị cho Hội Thánh, và muốn truyền đạt kinh nghiệm hầu việc Chúa trong bổn phận của mình. Vì tôi là một người hầu việc Chúa về phương diện Truyền giáo. Thì bây giờ, tôi đã nhận ra mình đang gặp một sự trở ngại lớn! Ngày qua ngày, khi tôi sực nhớ lại thời gian Chúa cảm động tôi trước khi nhận Hội Thánh, là tôi chỉ ở đây có hai năm, vậy thì chỉ còn hơn một tháng nữa là đúng hai năm. Thế là không bao lâu sau, có một sự việc xảy ra khiến tôi phải quyết định xin nghỉ chức vụ mình.

Ấy là vào một buổi chiều nọ, cô ấy và bà mẹ có đến nơi tôi ở, trình bày với tôi một sự việc: Đó là cô yêu cầu tôi làm đám cưới cho một cô người Việt sang đây với diện gì   thì không biết, mà cô chỉ cho biết là còn hai tuần nữa hết hạn Vi-sa muốn ở lại Hoa-Kỳ  Cô là người Phật giáo, mới đến Hội Thánh có hai tuần. Và một chàng trai Việt đã ở Hoa-kỳ lâu năm, không biết nói tiếng Việt. Không biết có tin Chúa hay không thì không ai biết, anh chỉ nói là có tin Chúa nhóm ở Hội Thánh Mỹ mà cũng chẳng ai biết  anh là ai, vì mới đến nhóm có ba tuần. Hai người này đến gặp cô, không biết ai giới thiệu mà người ta biết cô như là người có toàn quyền trên Hội Thánh. Họ xin cô làm lễ cưới cho họ để họ được ở lại Hoa-Kỳ. Vì ngày Vi-sa gần hết hạn, nên làm kết hôn trong nhà thờ thì chắc ăn hơn! Nhưng tôi thắc mắc là tại sao anh không nhờ Hội Thánh Mỹ nơi anh đã nhóm từ bao nhiêu năm nay làm lễ hôn phối cho anh!!! Cho nên tôi từ chối đứng ra làm chủ lễ trong việc kết hôn này.  Vì tôi là mục sư không có liên quan gì đến việc di trú của bất kỳ ai, tôi chỉ biết luật của Hội Thánh Chúa thôi, hơn nữa cô lại là người ngoại đạo mà lại không chịu tin Chúa trước khi nói về kết hôn mới lạ chứ? Vì kết hôn mà không phải người tin Chúa thì cứ ra luật sư hay là City Hall mà làm, chứ cần gì phải vô Hội Thánh! Cho nên tôi không thể lấy Hội Thánh Chúa để Nhân Danh Chúa mà làm bất kỳ việc gì trái với luật pháp của Đức Chúa Trời!

Vài ngày sau đó, thì cô nhờ mục sư nhà thờ Mỹ Restoration  làm lễ hôn phối, mà ông mục sư này rất dễ!  Không cần gặp tôi để hỏi han gì, cũng chẳng cần đòi hỏi gì cả, kể cả không cầu nguyện tin Chúa trước khi làm lễ cũng không sao. Chính vì lẽ đó mà sau khi mọi việc đã xong, thì cô đã tìm cách kiếm chuyện với tôi. Trong một buổi thờ phượng sau sự việc đó khoảng vài tuần, trong lúc đang chúc phước, thì cô chuẩn bị  tiến lên bục hướng dẫn, cầm Microphone bắt đầu phản ứng. Đối với tôi, tôi rất kỵ dùng Hội Thánh như là một đấu trường để đấu đá và tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau. Bây giờ tôi nhận thấy, đây không phải là người tín đồ thật của Đức Chúa Trời. Vì người tín đồ thật của Đức Chúa Trời thì phải hiểu là nơi thờ phượng có Đức Chúa Trời ngự chứ? Đâu phải Hội Thánh là nhà riêng mình! Tôi thấy cô làm vậy tôi có khuyên, nhưng cô làm tới, la lối um xùm trong Hội Thánh, tôi bỏ ra về và làm đơn sáng hôm sau là ngày thứ Hai, tôi đem đơn đến Hội Thánh Hoa-Kỳ xin chấm dứt chức vụ. Những anh chị em trong Hội Thánh mà họ hiểu Lời Chúa họ cũng ra đi không bao giờ trở lại. Nhiều người biết tôi, họ sẽ lo cho sự khó khăn của tôi sau khi rời khỏi nơi này. Nhưng Chúa đã lo tất cả mọi sự cho tôi rồi, tôi tạ ơn Chúa về tất cả mọi việc mà Chúa đã sắp xếp cho tôi thật kỳ diệu, vượt qúa điều mơ ước, mà đó là điều mà tôi không thể ngờ được.  Vậy là khi tôi chấm dứt chức vụ, thời gian đúng hai năm. Tạ ơn Chúa.

Quý vị tín hữu quí mến.

Khi nói đến Hội Thánh thì người tin Chúa Jesus rất là được yên ủi. Vì trong tương lai khi Chúa Jesus tái lâm, Ngài sẽ rước Hội Thánh Ngài lên không trung gặp Chúa. Nhưng những ngày còn trên đất, thì Hội Thánh là nơi chúng ta gặp gỡ, thăm hỏi, an ủi và khích lệ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Cầu nguyện, cầu thay và thông cảm hoàn cảnh của  nhau, chứ đâu phải dựa vào ảnh hưởng của mình để đè ép người khác, hầu bắt họ làm trái luật pháp Chúa. Chúng ta cũng không thể chối bỏ thực tế ngày nay. Bởi có rất nhiều Hội Thánh không giống như mình nghĩ đâu. Vì có một số ít  con cái Chúa trong Hội Thánh, thể hiện bản tính hiếu chiến, thích xung đột, khiến có những người tín đồ bỏ đi mà không bao giờ trở lại, nhất là những Tân tín hữu. Có nghĩa là họ nghĩ, có anh là không có tôi, có chị thì sẽ không có em. Vậy thì trong tương lai sau khi nhắm mắt thì ai lên thiên đàng, ai xuống hỏa ngục? Bản tính hiếu chiến này xuất phát từ một số người hầu việc Chúa có bản tính hiếu chiến “đẻ ra”! Phân chia ranh giới, chia rẽ Hội Thánh này với Hội Thánh khác, coi một số người hầu việc Chúa giống như cái gai nhọn trong mắt mình. Đây  chính là bệnh dịch được sinh sản và lây lan vô cùng kinh khủng giữa tín đồ Hội Thánh này và Hội Thánh kia. Tâm linh thì hướng đời nhiều hơn hướng Đạo. Vì Chúa dạy yêu thương, nhưng họ chỉ yêu được những người trong hội thánh họ, nhưng tình yêu đó cũng chẳng đúng nghĩa như Lời Chúa dạy! Hội Thánh ngày nay hình như mất hẳn đức tính cần có như Chúa Jesus đã dạy trong Thánh Kinh sách Phi-líp 2: 3 “ Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh, hoặc vì hư vinh, những hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.” Chính vì những lẽ trái ngược vẫn thường xảy ra trong Hội Thánh ngày nay, cho nên ai là người trung tín, yêu mến Chúa, yêu mến anh em mình, phải cẩn thận để sống vui, sống mạnh hầu duy trì đức tin bằng Lời Đức Chúa Trời,  giữa một thế giới bất ổn đầy dẫy những bất công mà không thể nào lường được, mà hiện nay nó đi vào trong Hội Thánh Chúa. Vậy bây giờ để làm sáng tỏ vấn đề hơn. Chúng ta nên đặt ra một câu hỏi: Theo bạn, thì Hội Thánh Chúa cần gì? Câu trả lời sẽ gồm những phần chính yếu sau đây:

 1/ Hội Thánh cần quyền năng, chứ Hội Thánh không cần quyền thế.

2/ Hội Thánh cần tình yêu thương, chứ Hội Thánh không cần bè phái.

3/ Hội Thánh cần hiệp một chứ Hội Thánh không cần chia rẽ.

4/ Hội Thánh cần Ân tứ là trước hết, chứ không phải tài năng đứng đầu.

5/ Hội Thánh cần những người hạ mình tha thứ, chứ không cần người luôn lên mình, kiêu ngạo, coi mình lúc nào cũng đáng tôn trọng hơn mọi người!

6/ Hội Thánh gồm những người tin Chúa Jesus có tấm lòng đơn sơ, yêu mến và tin kính Chúa. Hiểu nhau để mình tin rằng: Mọi người có giá trị bằng nhau về cả thuộc thể lẫn tâm linh, chứ không phải đặt nặng về dòng họ nhiều, bạn bè nhiều, hay trình độ cao thấp, mà gây ảnh hưởng không tốt trên Hội Thánh đối với bất cứ ai.

7/ Hội Thánh phải trung thành, trung tín với Lời Đức Chúa Trời, làm theo Lời Đức Chúa Trời dạy, chứ không phải quyền thế, hay quyền lực từ con người nào đó hầu lợi dụng làm tổn thương Hội Thánh Chúa.

8/ Hội Thánh không phải là một tập thể để gặp nhau hàng tuần nói xấu người này hay chê trách người kia, mà Hội Thánh Chúa mục đích là để Thờ Phượng Chúa, yêu thương lẫn nhau, tôn cao sự vinh quang của Chúa, và cứu người.

9/ Người hầu việc Chúa cũng không phải là chủ của Hội Thánh muốn làm gì thì làm. Mà Chúa là Chủ, phải làm theo ý muốn Chúa. Vì chính Đức Thánh Linh là Đấng thành lập Hội Thánh Ngài. Chứ không phải bất kỳ con người nào.

10/ Hội Thánh luôn cần những người tín đồ có đức tin thật nơi Đức Thánh Linh, có ân tứ, có sự hiểu biết. Kính sợ Chúa là chủ mình, để làm theo ý muốn Chúa, qua sự soi dẫn của Lời Chúa. Chứ không phải làm theo sự hướng dẫn của mục sư, mà không cần biết đúng hay là sai theo Lời dạy của Đức Chúa Trời.

Bạn đã có dịp nào thấy tín đồ của bất cứ tôn giáo nào họ thờ thần tượng chưa? Trước mặt họ chỉ là những hình tượng bằng đất, sơn phết đủ mọi loại màu sắc khác nhau, nhưng họ rất là nghiêm trang kèm theo tinh thần kính sợ, họ coi những hình tượng đó chẳng khác nào thần thật sự đang hiện diện trước mặt họ vậy. Nhưng còn người Tin lành thì thế nào? Lúc mà chúng ta thờ phượng Chúa mà không có hình tượng thì chúng ta có tin là Đức Chúa Trời đang hiện diện trong Hội Thánh Ngài không? Đặt lòng tin vào hình tượng thì dễ lắm. Vì mắt con người nhìn thấy đó. Nhưng thần tượng thì có quyền năng hay quyền phép gì đâu mà họ lại biết sợ vậy? Nhưng khi nói đến người Tin Chúa Jesus mà tin có sự hiện diện của Đức Chúa Trời nơi thờ phượng thì điều đó rất khó cho những ai không thật sự có đức tin để tin là có Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ 11: 6 Lời Chúa dạy “ Vả, không có đức tin, thì chẳng có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin là có Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ nào tìm kiếm Ngài.”

Hội Thánh có sự hiện diện của Đức Chúa Trời là Hội Thánh thật của Đức Chúa Trời. Nơi đó gồm những con dân Chúa thật sự tăng trưởng đức tin. Họ làm bất cứ việc gì dù nhỏ hay lớn trong Hội Thánh cũng theo Lời Đức Chúa Trời dạy. Hội Thánh không thuộc về Đức Chúa Trời, là Hội Thánh làm theo thế gian. Họ bất chấp sự Thánh khiết của Đức Chúa Trời, dùng quyền hạn của mình, hay ảnh hưởng của mình, để làm bất kỳ điều gì trên Hội Thánh để đem vinh quang về cho họ. Nếu vậy thì theo Chúa cả đời được gì? Phải chăng chấp nhận câu nói” Dã tràng xe cár biển Đông”. Hãy tỉnh thức trước sự kêu gọi của Đức Chúa Trời và tôn cao sự vinh hiển Ngài trong mọi lúc ở mọi nơi, cho đến hết cuộc đời mình.

Servant  Elijah  Nghiem

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Cứ Nói Thật Đừng Nổ

1,920 views

Công Bố Phúc Âm

Đề-Tài

Cứ Nói Thật Đừng Nổ

Quý vị thân mến.

Tranh giành ảnh hưởng, không phải mới có ngày nay. Mà đã có ngay sau khi loài người phạm tội với Đức Chúa Trời. Những kẻ giết người, cũng chẳng phải giết người là tội mới có, nhưng đã xuất hiện ngay trong gia đình tổ phụ đầu tiên của loài người. Trong Thánh Kinh sách Sáng-Thế-Ký 4:8 Lời Chúa cho biết: “ Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả, khi hai người đương ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình và giết đi.”  Không những con người hơn thua nhau về mọi phương diện của đời sống thuộc thể. Nhưng kinh khủng hơn nữa, là con người tính toán và hành động đủ mọi cách để hơn thua nhau cả về phương diện tâm linh nữa! Có nghĩa là: Người đem Lời Chúa đến cho những người đang trong sự chết đời-đời, để nói thật với họ về tương lai đời sau thì ít người tin. Còn tập thể đông đảo là các tôn giáo, ở khắp cùng trên thế giới, đang đẩy hàng tỷ người vào hỏa ngục bằng những “lẽ giả dối” thì người tin lại vô số kể. Trong đó, có vô số những người lãnh đạo tinh thần ngoài Đạo Chúa, đã đứng ra giúp đỡ Sa-tan thì không ngoài cùng chung số phận!

Nếu bạn theo dõi tin tức, bạn sẽ thấy Việt-kiều ngày nay về Việt-Nam không còn được tôn trong như ngày xưa nữa. Vì người ta đã phát hiện ra vô số Việt-kiều về quê hương “nổ” còn hơn pháo nữa. Cho nên nhiều người trong nước, bây giờ thấy Việt kiều thì hơi nghi ngờ, chẳng biết thực hư đời sống của họ bên Hoa-kỳ như thế nào. Nhiều người đã rơi vào cạm bẫy Việt-kiều mang nhiều hậu qủa khác nhau, cho nên người Việt tại quê hương họ cũng hết sức là dè dặt mỗi khi gặp Việt kiều. Nếu chúng ta đặt ra câu hỏi: Nổ là gì? Thì đại khái “nổ” là nói quá đáng để tôn mình lên, để người khác tôn trọng mình, nể mình. Cho mình là người có kiến thức, có sự hiểu biết, có địa vị để họ tôn trọng khiến họ dễ tin. Cho nên, trên thực tế; những điều mà người “nổ” đã “nổ” rồi, là những điều không có thật! Nếu tôi đặt ra với bạn một câu hỏi: Trong đời sống vật chất của con người hiện nay có nhiều người “nổ” mà người nghe không biết là thật hay giả nữa, nhưng xem ra thì nó không đến nỗi. Vì đến một lúc nào đó, khi người ta biết người đó hay “nổ” thì người ta không tin nữa. Vậy thì xem ra cũng chẳng phải là nguy hiểm lắm đâu. Vậy thì theo bạn điều đó có đúng không?

Vì  vấn đề “nổ” mà nếu xếp vào hàng nguy hiểm nhất, đó là “nổ “về phương diện tâm linh. Bởi vì tâm linh, không thuộc về phương diện tự hiểu biết hay tự khám phá để con người có thể hiểu. Mà bắt buộc phải nhờ vào Lời Đức Chúa Trời. Vì trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ 4: 12 Lời Chúa dạy: “ Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào, đến nỗi chia hồn linh, cốt tủy xem xét tư tưởng và ý định ở trong lòng.” Cho nên trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 5: 37 Lời Chúa dạy tiếp: “ Song ngươi phải nói rằng: Phải, phải, không, không. Còn điều người ta nói thêm đó bởi quỉ dữ mà ra.” Về phương diện tâm linh mà nói thêm, nói bớt. Có nói không, không nói có; là một điều vô cùng kinh khủng. Hậu qủa của nó rất ghê gớm, không thể nào tưởng tượng được. Nhưng khổ nỗi, về tâm linh, nhiều người nghe người ta nói dối, vẫn thích hơn là nghe nói thật. Vì nói dối thì nói bằng nhiều cách, không cứ là cách nào mà người nói có thể nói để thuyết phục, hầu tung hỏa mù khiến đối phương rơi vào trong “mê hồn trận” là thắng thôi. Còn nói thật, thì có gì nói nấy, không thể sửa đổi, không thể nói sai, cho nên nhiều người cảm thấy khô khan, thiếu hấp dẫn, nên khó tin. Nhưng mà những người này chắc-chắn sẽ tin vào một thời điểm sau khi nhắm mắt, chứ không phải không tin. Nhưng rất tiếc là thời điểm đó không phải là thời điểm của người ngoan cố có cơ hội thay đổi niềm tin. Mà là thời điểm nhìn nhận hậu quả của niềm tin mình, mà Đức Chúa Trời đã ấn định khi người ấy còn đang sống trên đất. Trong Thánh kinh sách Giăng 3 : 36 Lời Chúa đã khẳng định: “ Ai tin Chúa Jesus thì nhận được sự sống đời-đời. Ai không chịu tin Chúa Jesus thì chẳng được sự sống đâu. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.”

Lời Chúa đã qúa rõ ràng, mạch lạc và dễ hiểu. Cho nên người Tin-lành, ra đi rao truyền Chân Lý là Lời của Đức Chúa Trời, họ chỉ biết nói thật, vì đó là “Lẽ Thật”. Cho nên cả đời họ cũng không biết “nổ”  là gì! Vì trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 28: 20 Chúa Jesus là Đấng sống Ngài đã truyền Đại Mạng Lệnh: “ Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-tem cho họ. Và dạy họ giữ tất cả mọi điều mà đã truyền cho các ngươi. Và này,  ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Lời Chúa đã dạy như thế, cho nên người Tin-Lành không bao giờ muốn “ nổ”. Vì là loài người thì đâu có lời nào cao siêu mầu nhiệm hơn Lời Chúa đâu mà “ nổ”! Vì Lời Chúa là Lời Quyền Năng. Còn lời con người có nói đến hết đời vẫn là lời bất toàn, bất năng chứ có giá trị gì cho người nghe đâu.  Hơn nữa Chúa còn hứa là sẽ ở với những người tin Ngài cho đến tận thế, thì có ngu dại gì mà nổ để đi hỏa ngục! Cho nên người Tin-Lành cứ một mực trung thành với Lời Chúa, rao truyền hết đời của mình cho đến khi gặp Chúa. Khi nói đến vấn đề gặp Chúa ở đời sau, thì chẳng phải đó là điều mơ ước độc nhất của người tin Chúa Jesus không thôi đâu. Mà bạn cứ nhìn vào trong tất cả tôn giáo, không một người nào mà không mơ ước sau khi chết được về trời! Nhưng làm sao về được mà mong. Vì không tin Đấng sống ở trên trời, mà tin người chết đang nằm dưới đất thì hy vọng thế nào được? Đến chừng nào thì những người chưa tin Chúa Jesus mới phát hiện được, là những điều mình đang hy vọng về trời nơi đời sau theo tôn giáo dạy là không có thật? Cho nên hàng tỷ người đang xếp hàng xuống hỏa ngục, vậy mà không biết khi nào thì những người còn ở trên đất mới mở mắt ra; mà quay về với Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách Mác 13: 31 Lời Chúa dạy: “ Trời đất sẽ qua, song lời ta phán không bao giờ qua đâu.” Chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi: Tại sao người Tin-Lành lại dám khẳng định là Lời Chúa không bao giờ thay đổi? Xin trả lời: Không phải người Tin-lành tự khẳng định, mà là Lời Đức Chúa Trời Hằng Sống đã phán như thế. Vì Ngài là Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Đức Chúa Trời Toàn Tri, và cũng là Đức Chúa Trời Toàn năng. Cho nên người Tin-Lành chỉ tin tuyệt đối vào Lời Đức Chúa Trời phán thôi. Còn ngoài lời phán của Đức Chúa Trời thì đó là lời của con người bất toàn, bất khiết, bất năng, ai cũng như ai. Vậy thì ai có thể tin được ai? Còn ai khẳng định là mình tin được thì đó là niềm tin mù quáng. Chứ dựa vào nền tảng nào để tin? Giả sử, tôi nói với bạn một câu như sau đây xem bạn có tin được không nha: Tối nay vào lúc 12 giờ đêm, tôi muốn mời bạn cùng đi với tôi đến nhà xác, để nghe những người chết thuộc loại chính trị gia nổi tiếng thế giới, họ sẽ chỉ cho Tổng thống Donald Trump cách bàn với Kim jong Un sắp tới, để phi nguyên tử hóa trên bán đảo Triều Tiên. Vậy bạn có đi không? Tôi tin rằng, bạn không bao giờ đi, mà bạn còn nghi ngờ bộ não của tôi không được bình thường nữa là khác phải không? Nếu bạn không chấp nhận ý kiến ở trên, thì về tâm linh, bạn cũng đâu có thể tin ở những người lãnh đạo tôn giáo đã chết, mà lại còn hứa hẹn điều này, điều kia cho người đang sống. Thế mà bạn tin được à. Vì những người đó đã chết rồi bạn à. Hơn nữa, người mà bạn đang tin vào họ, họ đang nằm dưới đất, mà bạn lại hy vọng là họ sẽ đưa bạn về trời thì tôi không thể nào tưởng tượng được niềm tin của bạn! Có một điều bạn có thể làm, bởi vì đã có hàng tỷ người làm được đó là: đưa hình ảnh của họ lên bàn thờ để xác nhận đó là người qúa cố. Còn họ không thể giúp bạn lên trời đâu, xin đừng hy vọng!

Bây giờ tôi hỏi bạn: Bạn có tin là: Nếu con người muốn điều gì đó, để nhận được về cho mình, thì con người phải trả giá không? Chắc-chắn bạn sẽ tin là như thế. Nhưng cái giá mà con người phải trả xem ra là vô giá, đó là trả giá cho phương diện tâm linh. Chẳng hạn như người tin Chúa Jesus thì phải trả giá về sự trung tín của mình cho đến cuối đời. Vì Chúa Jesus có dạy trong Thánh Kinh sách Khải Huyền 2: 10 như sau: “ Khá trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều của sự sống”. Đó là một thực tế phước hạnh, không thể nào phủ nhận được. Còn nếu bạn không tin Chua Jesus thì dù bạn có trả giá hết đời, bằng bất cứ cách nào, cũng đâu có gì có giá đâu. Ngược lại còn phải nhận  hình phạt vô  giá nữa! Vì người chết mà hứa cho người sống thì đây là điều phản khoa học, chứ chưa nói đến tâm linh. Vậy mà sao bạn dễ tin vậy?

Nhưng khi nói đến niềm tin nơi Chúa Jesus, thì giả sử có ai hỏi tôi: Ông nghĩ gì về thiên đàng? Ông có tin là sau khi nhắm mắt được vào thiên đàng thật sự như Chúa Jesus của ông đã hứa không? Tôi sẽ trả lời. Câu trả lời của tôi mang tính thực tế theo như Chân Lý Hằng Sống của Chúa đã hứa, chứ không phải tôi “ nổ” đâu. Vì khi nói đến thiên đàng, thì không ai dám nói là không có. Vì trong Thánh kinh sách Lu-ca 12: 32 lời Chúa đã hứa: “ Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng.” Tôi cũng muốn nói để bạn hiểu rằng: Khi một người đặt niềm tin nơi Chúa Jesus là chắc-chắn, không giống như các tôn giáo trên trần gian này! Tôi muốn chứng minh cho bạn bằng Lời Đức Chúa Trời được chép trong Thánh kinh sách Dân-số-ký 23: 19 như sau: “ Đức Chúa Trời chẳng phải loài người để nói dối. Cũng chẳng phải là con người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao?” Nếu Đức Chúa Trời chẳng phải là loài người để nói dối. Thì con người đâu phải là Đức Chúa Trời, cho nên biết gì đâu, bắt buộc phải nói dối thôi. Còn nếu những gì con người nói về phương diện tâm linh, thì làm sao đúng được, tự nói thì biết gì về căn bản đâu mà nói, cho nên cố tình nói. Vậy thì sự thật ở đâu để ứng nghiệm? Vậy nên bạn phải cẩn thận xem xét lại phương diện niềm tin của mình.

Nhưng có người lại hỏi: Theo tôn giáo tôi dạy: Người chết rồi sẽ đầu thai, vậy còn Đạo Chúa dạy người tin Chúa Jesus thế nào? Tôi xin trả lời về phương diện tôn giáo trước. Nếu nói người chết đầu thai, thì mình phải biết ai nói điều này mới được chứ? Giả sử bạn nói: Giáo chủ của tôi nói. Vậy thì bạn đã gặp lại giáo chủ của bạn sau khi đầu thai chưa, mà bạn biết ông ấy đã đầu thai rồi? Bạn có thể trả lời cho tôi biết là: Tất cả mọi người trên đất chết đi đều đầu thai, hay là chỉ có tôn giáo của bạn thôi? Giả sử, bạn trả lời tôi theo cách nào đi chăng nữa, thì bạn vẫn là người đang trong vòng lẩn quẩn khó thoát ra! Vì theo bạn, nếu người chết đã gọi là đầu thai rồi thì ở ngay trong trái đất này chứ gì? Vậy sao ngày Tết người theo tôn giáo nào cũng tuyên bố là rước ông bà về ăn Tết rồi lại tiễn đi là sao? Tôi nói với bạn là bạn đang “ nổ”đó! Vì khi nói đến chuyện tâm linh thì phải đâu ra đó, còn bạn nói toàn là những chuyện hoang đường, rồi thực hành trong hoang tưởng là sao?

Khi nói đến người đã chết rồi thì Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời dạy rất rõ được chép trong sách Truyền-Đạo 12: 7 “ Bụi trong trở về đất y nguyên như cũ, còn thần linh thì trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho nó.” Bạn thấy Lời Chúa dạy rất dễ hiểu. Bạn có thấy thân thể người chết sau một thời gian tan ra như đất không? Bạn đã thấy tận mắt, mà bạn vẫn bị sai lạc niềm tin thì đáng xấu hổ lắm bạn ạ. Con người Đức Chúa Trời dựng nên rất là khôn ngoan, cho nên con người không thể chấp nhận những điều vô lý về phương diện tâm linh từ nơi con người đặt ra mà gạt gẫm mình. Giả sử nếu tôi nói với bạn: Ngày mai tôi sẽ dẫn bạn lên trời chơi, đến tối về. Chắc bạn hỏi tôi có điên không chứ gì? Không, tôi không điên, mà tôi chỉ nói chơi thôi. Tôi nói chơi mà bạn phát hiện liền. Còn người khác lường gạt bạn quá rõ, thì bạn lại không nhận ra! Bạn có tin là bạn thiếu sự khôn ngoan không? Nếu bạn trả lời không. Vậy  thì đó là dấu chỉ cho bạn thấy, bạn chỉ tích lũy sự khôn ngoan từ con người thế gian này mà ra thôi, chứ bạn không có sự khôn ngoan từ nơi Đức Chúa Trời. Trong Thánh kinh sách Gia-cơ 1: 5 Lời Chúa dạy: “ Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.”

Khi nói đến phương diện tâm linh, thì tất cả mọi điều con người phải nhận và học nơi Đức Chúa Trời. Vì tâm linh vượt qúa sự hiểu biết của con người. Chính vì lẽ đó mà  các tôn giáo muốn nói gì nói, còn người nghe có biết gì đâu, chỉ biết gục đầu nhắm mắt  tình nguyện tin thôi! Có nghĩa là người tin theo các tôn giáo, chỉ được nghe bằng cách truyền đạt từ con người này, qua con người khác. Sau đó, dạy con người thực hành theo ý muốn của một số người lãnh đạo tôn giáo đã chết rồi!  Nhưng  chúng ta đừng quên rằng: Mọi người, nếu đã là con người, thì tất cả đều giống nhau, chẳng có ai là thần cả. Nếu ai là con người mà lại xưng mình là thần thì người đó đang “nổ” mọi người phải cẩn thận.

Servant  Elijah  Nghiem

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Đạo Đời Lẫn Lộn

2,228 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Đạo Đời Lẫn Lộn

Trong Thánh Kinh sách Giăng 8: 32 Lời Chúa Jesus phán: “ Các ngươi biết lẽ thật, thì lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.”

Khi nói đến lẽ thật thì khó hiểu thật đấy. Vì chính Phi-lát sau khi nghe Chúa Jesus phán ông đã thốt lên:  “Lẽ thật là cái gì”? Nếu nói về trình độ kiến thức của con người hiện nay, thì sự hiểu biết về“ Lẽ Thật”đâu phải là một điều gì cao xa đến nỗi con người không thể hiểu nổi. Vì con người có thể nhận xét, con người có thể so sánh, con người có thể chứng minh bằng mắt thấy, tai nghe. Vì có Lời Đức Chúa Trời giúp đỡ, chứ đâu phải không có cách nào để hiểu. Đành rằng có sự xa lạ đối với một số người. Nhưng không phải là xa lạ với tất cả mọi người.  Vì con người đang đứng trước hàng ngàn tôn giáo, tôn giáo nào cũng xác nhận mình là lẽ thật! Rồi những ai thích theo tôn giáo nào thì bênh vực cho lẽ thật của tôn giáo đó. Nếu ai nói  rằng: Tôi  không biết đây có phải lẽ thật không? Nếu không biết sao lại vội tin? Nếu không biết tại sao bênh vực. Nhưng nếu được hỏi:  Lẽ thật là gì? Thì có bao nhiêu người trả lời đúng câu hỏi này theo ý nghĩa của Thánh Kinh là Lời Hằng  Sống của Đức Chúa Trời? Chính vì lẽ đó mà Lẽ Thật vĩnh cửu đang bị hiểu lầm và chống đối, còn lẽ dối đang được tung hô khắp mọi nơi! Chẳng lẽ đến khi nhắm mắt xuôi tay; bước qua cánh cửa của sự chết rồi con người mới cần biết lẽ thật là cái gì hay sao?  

Nhìn vào trong thực tế của một thế giới tôn giáo. Tôn giáo nào cũng đang tìm cách trang bị cho tín đồ mình hiểu biết về niềm tin của chính tôn giáo mình đã đề ra. Nhưng tôn giáo đâu có ích lợi gì cho con người về đời này cũng như đời sau đâu mà cố tình gắn bó?  Mục đích của tôn giáo là không phải dạy cho tín đồ mình biết cách làm theo chân lý tôn giáo để được vào thiên đàng, hay miền cực lạc! Vì tôn giáo đâu có thiên đàng ở trên trời đâu mà hy vọng. Tôn giáo có cứu được ai đâu mà bám víu? Nhưng mục đích của tôn giáo là dạy để cho tín đồ có căn bản về giáo lý tôn giáo, hầu chống lại Đạo Chúa để giữ niềm tin, hầu duy trì tôn giáo, khi mà có người nào đó đến giảng đạo Tin-lành cho tín đồ mình!

Ngược lại, về phần người tin Chúa Jesus, thì có qúa nhiều người yếu kém về sự hiểu biết Thánh Kinh. Bởi tinh thần khao khát học hỏi lời Chúa thấp kém, con số này trên thực tế không phải là nhỏ. Có  nhiều người lại tránh xa sự huấn luyện và đào tạo, nên cũng không có khả năng giữ được niềm tin mình, hay hiểu rõ niềm tin của mình như thế nào, chứ chưa nói đến  việc rao truyền lẽ thật cho ai cả. Đây là một sự trở ngại lớn trong Hội Thánh Tin-lành ngày nay. Cho nên sự hiểu biết về Chúa Jesus chẳng có là bao, để có thể truyền đạt cho người khác! Trong tình hình hiện nay, phong trào tà giáo đang nổi lên khắp nơi. Đây là thời kỳ hoạt động cuối cùng của Sa-tan trên đất để cướp linh hồn con người. Trong Thánh Kinh sách Khải Huyền 12: 12 Lời Chúa cho biết: “ Bởi vậy, hỡi từng trời và các đấng ở đó sẽ vui mừng đi! Khốn nạn cho đất và biển. Vì ma quỉ biết thời giờ mình chẳng còn bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi.”

Trong tình hình thực tế hiện nay. Vô số người tín hữu Tin-lành không hiểu được sâu xa: “Lẽ thật là gì”? Tại sao được gọi là lẽ thật? Cũng chẳng hiểu tại sao được gọi là tà giáo?  Không phân biệt được Đạo Chúa khác với các tôn giáo như thế nào? Đạo Chúa khác với tà giáo ra sao? Cho nên một số người đã ngã gục dưới những ngọn gió độc của  phong trào tà giáo hiện nay. Chính vì lẽ đó mà tà giáo đã có cơ hội phát triển khắp nơi. Thu hút được một số khá đông người. Có một điều quan trọng mà chúng ta không thể phủ nhận, đó  là tinh thần của những người tà giáo họ can đảm, hăng say, và tích cực hơn vô số người theo Chúa đang ở trong Hội Thánh Tin-Lành ngày nay. Trong Thánh Kinh sách I Ti-mô-thê 4: 1 Lời Chúa phán: “ Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỉ dữ.”

Nhìn vào trong thực tế, chúng ta thấy Lời Chúa đang từng hồi từng lúc được ứng nghiệm. Có một số không nhỏ tín đồ ngày nay yếu đuối, đặt tiền bạc và thú vui cá nhân lên trên hết. Họ đã tự mình coi thường lời phán của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ 10 : 25 Lời Chúa dạy: “ Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.”

Nhiều người tín đồ ngày nay họ coi đồng tiền có giá trị hơn lời Chúa. Họ vẫn lấy câu châm ngôn” có tiền mua tiên cũng được” làm kim chỉ nam cho đời sống mình! Cho nên họ tin vào sức mạnh của đồng tiền, hơn là đặt niềm tin vào lời Đức Chúa Trời! Họ nói là họ tin Chúa, nhưng đức tin là gì họ cũng chưa hiểu. Họ làm chủ công việc, nhưng không thể nghỉ việc ngày Chúa nhật để đi thờ phượng Chúa, vì họ nghĩ, nếu nghỉ ngày Chúa nhật thu nhập sẽ kém đi! Nhưng họ không nghĩ rằng, đó là đồng tiền vi phạm luật pháp Chúa. Đồng tiền đó không có chỗ đứng vững vàng trong tài sản của họ. Và đồng tiền đó không thể bảo vệ được sanh mạng hay sức khỏe của họ. Vì đó là đồng tiền mà Đức Chúa Trời không chúc phước cho. Trong Thánh Kinh sách Xuất-ê-díp-tô-ký  31:15 Lời Chúa phán: “ Người  ta sẽ làm công việc trong sáu ngày. Nhưng qua ngày thứ Bảy là ngà Sa-bát, tức là ngày nghỉ, biệt riêng ra thánh cho Đức- Giê-hô-va. Trong ngày Sa-bát nếu ai làm việc gì sẽ bị xử tử.”

Có nhiều người tin Chúa Jesus ngày nay đã lần hồi sa sút  niềm tin nơi Chúa, cho nên họ sống một cuộc đời khô hạn về tâm linh nhưng họ lại không muốn nhận ra. Không biết là những người này đặt niềm tin vào Chúa với mục đích gì? Phải chăng là xin Chúa cho gìau có để lấy thân che của; đó là mục đích của họ chăng? Tôi đã gặp một người làm Nails cứ liên tục bỏ sự nhóm lại.  Vào một Chủ Nhật nọ cô đi nhà thờ, tôi mới hỏi thăm cô, là tại sao Chúa nhật mà cô không đi thờ phượng Chúa một cách đều đặn? Bộ cô và gia đình không sợ mất phước à? Cô trả lời: Nếu Chúa Nhật nào cũng đi thì không đủ thu nhập. Tôi mới hỏi cô: Trung bình mỗi Chúa nhật cô làm được bao nhiêu? Sau câu trả lời của cô, tôi nói với cô rằng: Nếu tôi cầu nguyện cho cô mà Chúa cho số thu nhập ngày Chúa nhật được tăng lên trong những ngày thường thì cô có nghỉ làm để đi thờ phượng Chúa không? Cô trả lời là có chứ: Dạ muốn lắm. Tôi nói với cô, tôi tin rằng: Tuần này, Chúa sẽ ban phước cho cô được thu nhập hàng ngày cao hơn để Chúa nhật cô đi thờ phượng. Cô trả lời rằng: Để thử xem. Tôi nói đức tin cô để ở đâu mà cô muốn thử Chúa? Tôi nói cô cứ lên lịch đóng cửa Chúa Nhật rồi mọi việc sẽ xảy ra theo sự ước ao của cô. Cảm tạ Chúa ngay tuần lễ đầu cầu nguyện, Chúa đã cho cô thấy sự chúc phước của Ngài vượt qúa điều cô suy tưởng. Và cô đã dành ngày Chúa Nhật để thờ phượng Chúa. Trong Thánh Kinh sách Giê-rê-mi 29: 13 Lời Chúa dạy: “ Các ngươi tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 17: 19 Lời Chúa cũng dạy: “ Ấy là tại các ngươi ít đức tin: vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng hột cải, hãy khiến núi nầy rằng: hãy dời đây qua đó thì nó sẽ liền qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.”

Phải nói một điều đáng buồn cho một số con cái Chúa hiện nay, không biết cách tìm kiếm Chúa như thế nào? Cũng chẳng biết phải đặt đức tin vào Chúa ra làm sao cho đúng với lời Chúa dạy để có thêm sức mạnh trong đức tin mình? Những kinh nghiệm này thuộc về người lãnh đạo Hội Thánh, phải hướng dẫn Hội Thánh biết cách để nâng cao sự hiểu biết về đức tin của mỗi người tín đồ với Chúa Jesus. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 7: 24 Lời Chúa phán: “ Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá.” Đa số người tín đồ Tin-Lành ngày nay không biết cách thực hành lời dạy của Đức Chúa Trời, cho nên đức tin chao đảo. Nếu Chúa Nhật hàng tuần bạn chỉ nghe Lời Chúa, mà không được hướng dẫn cách làm, hoặc được hướng dẫn mà bạn không chịu làm, thì đó là một dấu hiệu nguy hiểm. Bởi vì giảng là phải có dạy. Bởi vì học thì phải có hành, chứ đâu phải chỉ học mà không hành. Nhưng nếu không được dạy cách thực hành, thì biết áp dụng như thế nào trên thực tế về bài mà mình vừa học? Vậy thì tín đồ đâu có sự hiểu biết chắc-chắn nào về cách thực hành trong mọi phương diện qua lời Chúa dạy, để xây dựng đức tin mình. Trong Thánh kinh sách Gia-cơ 1: 22 Lời Chúa phán: “ Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.”

Hiện nay, có nhiều người tín đồ yếu đuối bỏ nhóm, bỏ cầu nguyện, bỏ đọc Kinh Thánh. Gọi điện thoại đến khuyên thì cứ nói là bận không thể đến nhà thờ được. Nhưng nếu bệnh viện gọi thì lúc nào cũng sẵn sàng mà không màng đến thời gian nằm ở bệnh viện là bao lâu. Khi bệnh viện cho biết là đã mắc chứng bệnh nan y, thì gọi ngay cho Hội Thánh cầu nguyện. Bây giờ không còn nhớ đến thu nhập, hay đi chơi, hoặc đi làm nữa. Mà lo đến cái chết gần kề! Phải chăng con người khi nằm trên giường bệnh là lúc gần với Chúa nhất chăng? Cũng từ chiếc giường bệnh viện này mà tuôn ra nhiều lời hứa với Chúa! Nhưng sau khi xuất viện rồi thì cũng hâm hẩm, chứng nào tật nấy. Không thể nhìn thấy sự thương xót của Chúa mà thay đổi tấm lòng mình với Chúa được tốt hơn!  Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 50: 14 Lời Chúa dạy: “ Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời. Và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao.” Nếu một người tin Chúa Jesus mà luôn ở trong tình trạng yếu đuối, sa sút , nguội lạnh, thì thử hỏi: Những người đó có phù hợp với thiên đàng không? Chúng ta nên suy nghĩ lại bản thân mình hiện nay đang là người như thế nào đối với Đức Chúa Trời? Mình đang thuộc về đời hay về Đạo? Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 7: 21 Lời Chúa phán: “ Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, mà chỉ những kẻ nào làm theo Lời Cha ta ở trên trời mà thôi.”

Ai trong chúng ta cũng biết, trên thế giới hiện nay có quá nhiều điều thay đổi. Tình hình chính trị có nhiều diễn biến khá phức tạp. Có nhiều Cơ Đốc Nhân nghe tin tức rồi nói: Thấy tình hình thế giới như hiện nay tôi lo ngại quá. Nhưng đây không phải là cái lo của người Cơ-Đốc. Điều mà người Cơ-Đốc nên lo, là lo về niềm tin của chính mình. Lo về bổn phận của mình với Chúa, với Hội Thánh. Và hãy thẳng thắn xác định chính mình có phải là một người tín đồ yếu đuối đáng xấu hổ trong Hội Thánh hiện nay không, để mà còn kịp để sửa đổi?  Trong Thánh Kinh sách Gia-cơ 1: 22 lời Chúa dạy: “ Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.” Chúng ta cứ nghĩ, thuộc thể thì ăn ngày ba bữa, chưa kể những món ăn chơi. Còn thuộc linh thì “nghèo đói xơ xác” mà không biết “tẩm bổ” bằng Lời Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách châm ngôn 14: 14 Lời Chúa dạy: “ Lòng kẻ nào lìa xa Đức Chúa Trời sẽ được no nê kết qủa về cho mình. Còn người lành nhờ chính mình mà được thỏa nguyện.”

Nếu nhìn vào trong thế giới, chúng ta thấy gì? Chiến tranh đang có dấu hiệu mở màn ở nhiều nơi. Tội lỗi gia tăng vô cùng khủng khiếp, nhất là tội giết người! Theo như tin tức hàng ngày cho biết. Tình trạng tội phạm giết người ngày nay đang là một dấu hiệu nguy hiểm cho toàn thế giới. Trong số những tội phạm giết người, thì có cả người Việt chúng ta cũng phạm vào trọng tội này không phải là ít. Bây giờ chúng ta đã thấy rõ, thế giới này càng ngày càng đi lần về ngày cuối cùng của nó.  Tôn giáo thì gia tăng, nhiều tà giáo nổi lên. Niềm tin của người Cơ-Đốc thì lạnh nhạt, yếu đuối sa sút. Con người càng ngày càng ráo riết chạy theo đồng tiền, chứ không bám lấy Đức Chúa Trời. Mê tín dị đoan đang có mặt ở khắp nơi. Hiện diện hợp pháp ở trong một số Hội Thánh Chúa mà người chăn cùng tín đồ chưa hiểu rõ về Đức Chúa Trời là Đấng họ thờ phượng gồm những đặc tính nào! Nhiều người hầu việc Chúa ngày nay không dựa vào Thánh Kinh mà dựa vào giáo phái hay giáo hội mình. Cứ đúng với giáo hội, hay giáo phái thì cho là đúng với “Lẽ thật”!

Có một điều quan trọng mà ít người để ý đến đó là: Mình hãy xem niềm tin mình, hay Hội Thánh mình đã thật sự làm theo “Lẽ Thật” hay chưa? Nhiều Hội Thánh vẫn mang dấu vết của mê tín dị đoan mà lại lên án tà giáo, chẳng khác nào mình lên án mình mà lại không biết mới là lạ. Bạn nên nhớ  Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết. Thế mà bạn đem thế gian vào Hội Thánh thì bạn biết bạn đang là tà giáo rồi. Bởi vì bạn làm theo ý người chứ không phải ý Chúa. Giả sử : Bạn cho tôi là người thiếu hiểu biết, hay thiển cận, hoặc cho tôi là người ngu xuẩn cũng không sao. Miễn là tôi biết dành sự vinh quang về cho Đức Chúa Trời và biết tôn vinh một mình Ngài, thì đó là điều tôi cảm thấy vui rồi. Vì “Lẽ Thật” phải rõ ràng là  “Lẽ Thật”. Tà giáo phải rõ ràng là tà giáo.  Chứ còn mình đang làm theo thế gian trong sự thờ phượng mà mình không chịu lên án mình, mà mình lại cứ ngoan cố lên người khác thì không nên.

Nói đến Ban Chấp Sự của một số Hội Thánh bây giờ thì buồn lắm. Nhiều người không được ơn Chúa, chẳng biết những việc làm của Hội Thánh, việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Cũng chẳng biết phân biệt việc làm nào là bất khiết không nên, việc nào là thánh khiết nên làm. Cứ miễn sao cho Hội Thánh vui là được. Còn nếu Chấp sự nào được ơn Chúa, lên án hoặc không chấp nhận những việc làm trong Hội Thánh mang tính thế gian, có thể bị cô lập và phải tự đi nơi khác nhóm. Nếu bạn muốn biết Hội Thánh ngày nay thuộc về Chúa hay thuộc về thế gian thì ngày Tết đến bạn nên đi một vài nơi là bạn sẽ có câu trả lời!  Vì nhiều người tin Chúa ngày nay, bị nhiễm mê tín đến tận xương tủy rồi, khó có thể thay đổi. Cho nên nhiều khi làm tối danh Chúa dễ hơn là làm sáng danh Ngài. Nếu giả sử một người tin Chúa Jesus mà không phân biệt được đâu là lẽ thật, đâu là mê tín, thì làm sao có thể phát hiện được đâu là tà, đâu là chánh. Trong Thánh Kinh sách I Phi-e-rơ 2: 9 Lời Chúa dạy: “ Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em, ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.”Theo như Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh, chúng ta hẳn đã biết tầm quan trọng của một người được Đức Chúa Trời chọn lựa rồi chứ? Vậy chúng ta nên xem xét lại tất cả mọi việc trong Hội Thánh cũng như trong đời sống. Vì Chúa Jesus phán trong Thánh Kinh sách Giăng 15: 19 Lời Chúa phán: “ Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình, nếu các ngươi không thuộc về thế gian thì người đời ghét các ngươi.”

Servant  Elijah  Nghiem

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Tận Thế Phải Có-Cuối Đời Phải Đến

3,476 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

 Tận Thế Phải Có-Cuối Đời Phải Đến

Giả sử nếu chúng ta cùng nhau đặt ra một câu hỏi:  Tận thế có thật hay không?  Đây là một vấn đề tối quan trọng, vậy muốn biết tận thế có thật hay không thì chúng ta hỏi ai bây giờ? Tôi đề nghị bạn mở Thánh Kinh ra xem thế nào. Vì Thánh kinh là Lời của Đức Chúa Trời Đấng dựng nên trời đất. Nếu tôi nói vậy thì có ai trong các tôn giáo phản đối không? Bây giờ tôi đặt một câu hỏi: Nếu bạn muốn biết về một vấn đề thuộc gia đình nào đó, thì bạn sẽ hỏi ai? Chắc-chắn là phải hỏi chủ nhà đó chứ hỏi ai bây giờ. Bạn cũng có thể hỏi hàng xóm, nhưng những gì hàng xóm nói cho bạn biết, mà họ không phải là chủ nhà thì chắc-chắn bạn không thể tin được họ! Cho nên, khi bàn đến chuyện tận thế, thì đây không phải là việc của tôn giáo, hay khoa học, mà việc thuộc về Đức Chúa Trời. Vì không giáo chủ thuộc tôn giáo nào là người dựng nên thế giới cả. Mà chỉ một mình Đức Chúa Trời. Nếu có ai thắc mắc hỏi: Tại sao không tôn giáo nào dự phần với Đức Chúa Trời, mà chỉ có một mình Đức Chúa Trời là sao? Xin trả lời: Vì tôn giáo thuộc loài người hữu hạn và bất năng. Chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng tự hữu và hằng hữu là Đấng toàn năng, nên chỉ có một mình Ngài tạo dựng vũ trụ, thế giới và loài người. Cho nên khi nói đến tận thế,  trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 24: 14 Lời Chúa phán: “ Tin-lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đết để làm chứng cho muôn dân rồi sự cuối cùng sẽ đến.”

Đã có người đặt ra một câu hỏi: Tận thế là gì mà sao thấy khó hiểu quá? Câu trả lời đơn giản nhất để cho bạn dễ hiểu : Đó là thời điểm mà Tin-lành đã truyền ra khắp đất. Chúa Cứu Thế Jesus trở lại thế gian này để cất Hội Thánh Chúa về Trời. Sự việc này không phải chỉ xảy ra ở những nơi có nhà thờ Tin-lành như nhiều người lầm tưởng, mà đó là một biến động rất kinh khủng cho những người chưa tin Chúa bao trùm cả thế giới. Trong Thánh Kinh sách I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 16 Lời Chúa cho biết : “ Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính Chúa ở trên trời giáng xuống, bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết.” Đây là một bức tranh vô cùng ngoạn mục, mà không ai có đủ lời lẽ để diễn tả được. Cho nên đã có người hỏi: Chỉ có Hội Thánh Tin-lành được cất lên, vậy nếu tôn giáo tôi từ nay cũng lấy tên hội thánh này hội thánh nọ, thì ngày đó có được cất lên trời luôn với Hội Thánh Tin-Lành không?

Để trả lời cho bạn hiểu câu hỏi này, bạn phải hiểu Hội Thánh do ai thành lập. Và Hội thánh khác với nhà thờ hay Chùa miếu là thế nào. Trong Thánh kinh sách Giăng 16:7 Chúa Jesus trước khi thăng thiên Ngài hứa rằng : “ Ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu ta không đi thì Đấng Yên ủi không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.” Bạn có biết, khi nói đến Đấng Yên ủi tức là Đức Thánh Linh Đấng quyền năng, quyền phép trọn vẹn. Cho nên khi Chúa Jesus thăng thiên Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh đến, và ở trong mỗi người tin Ngài. Trong Thánh Kinh sách Công vụ 2: 1 Lời Chúa cho chúng ta biết khởi đầu của Hội Thánh được thành lập như thế nào: “  Đến ngày Lễ Ngũ tuần, môn đồ nhóm họp lại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến, như tiếng gió thổi ào ào khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Chúa Trời cho mình nói.”

Đây là khởi điểm mà Đức Thánh Linh thành lập Hội Thánh Ngài. Hội Thánh không phải là ngôi nhà thờ. Hội Thánh là những người tin Chúa Jesus một cách chân thành. Và khi những người tin Chúa nhóm họp thờ phượng Chúa ở đâu, thì tập thể đó được gọi là Hội Thánh. Vì người tin vào sự chết thay của Chúa Jesus thì không còn là tội nhân đối với Chúa, mà trở thành Thánh nhân. Cho nên khi nói: Chúa Jesus tái lâm để cất Hội Thánh Ngài, có nghĩa là cất những người tin Chúa Jesus là Hội Thánh chứ không phải cất ngôi nhà thờ Tin-Lành.

Nếu bạn thắc mắc hỏi: Giả sử bây giờ tôn giáo bạn cũng gọi là hội thánh, chẳng hạn như hội thánh phật giáo, vậy thì Chúa Jesus tái lâm có rước hội thánh Phật giáo về trời không? Để trả lời câu hỏi này của bạn, thì câu trả lời sẽ gồm những phần sau đây:

1/ Khi nói đến Hội Thánh được Chúa rước về Trời là Hội Thánh do chính Đức Thánh Linh thành lập trong ngày lễ Ngũ tuần, chứ không phải ai đó, tự ý lập ra một tổ chức tôn giáo nào đó rồi lấy tên là hội thánh này, hay hội thánh nọ mà được. Vì Hội Thánh là do chính Đức Thánh Linh thành lập, chứ không phải do con người lập ra. Ngài từ trời đến và cầm quyền trọn vẹn trên Hội Thánh chứ không phải bất kỳ con người nào ở trần thế này.

2/ Khi nói đến Hội Thánh thì hoàn toàn khác hẳn với nhà thờ. Vì nhà thờ thuộc thể vật chất, cho nên  bị hư hay cũ, có thể sập, có thể bị phá hủy, có thể bị chính quyền tước đoạt. Nhưng Hội Thánh là tấm lòng người tin Chúa Jesus. Đức Thánh Linh là Thần Lẽ thật ngự trong tấm lòng họ. Con người có thể cướp được vật chất, có thể giết phần xác họ, chứ không ai có thể cướp được tấm lòng họ là nơi Chúa đang ngự trị và làm chủ.

3/ Hội Thánh thuộc thể thiêng liêng. Không thể đánh giá bằng vật chất, cho nên không Hội Thánh Tin-lành nào có giá trị cao hơn Hội Thánh Tin Lành nào. Giả sử bạn nói: Nếu nói là Hội Thánh không có giá trị cao thấp, vậy tại sao tôi thấy chỗ này treo bảng Hội Tin Lành ở địa phương này có nhà thờ quá lớn, rồi Hội Thánh Tin-lành địa phương nọ nhỏ xíu thì giải thích tế nào? Vâng, họ để bảng hiệu như thế có ý ám chỉ đến những người nhóm lại trong nhà thờ đó là Hội Thánh, chứ không phải Hội Thánh là ngôi nhà thờ sừng sững mà bạn đã thấy. Để tránh sự hiểu lầm về vấn đề này, thì cũng có nơi để bảng với dòng chữ: Nhà thờ Tin-lành….. vậy thì bạn sẽ dễ hiểu hơn.

4/ Có người hỏi: Khi nói đến Hội Thánh Tin-lành. Vậy thì khác với những tôn giáo khác như thế nào?

Có nhiều sự khác biệt: Chẳng hạn như khi có một số người nhóm lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Thì họ nhóm lại bất cứ nơi đâu cũng được gọi là Hội Thánh. Vì chính những người tin Chúa hiệp lại là Hội Thánh. Khi nói đến Hội Thánh thì không nhất thiết là bắt buộc phải cố định ở một nơi chốn nào. Nếu Chúa cho có điều kiện, thì họ có thể xây nhà thờ. Nếu chưa có điều kiện thì mướn, hoặc có thể nhóm thờ phượng tại tư gia.  Giả sử bạn không phải là Hội Thánh Tin-Lành, mà bạn là một tôn giáo nào đó, thì khi đi nhóm họp ở đâu đó, chỗ tập trung đó không thể gọi là nhà thờ, hay chùa. Mà bạn sẽ nói Phật tử thuộc Chùa nào? Hay là xứ đạo nào đang sinh hoạt. Nhưng khi nói đến Hội Thánh Tin-Lành thì hoàn toàn khác hẳn. Người Tin-lành có mặt bất cứ ở đâu để thờ phượng Đức Chúa Trời dù nhiều hay ít đều được gọi là Hội Thánh của Chúa cả.

5/ Khi nói đến Hội Thánh Tin-lành thì hoàn toàn khác với các tôn giáo ở chỗ. Họ quyết định thờ phượng Chúa ở đâu bất kỳ, Đức Chúa Trời cũng đều chấp nhận, miễn là tấm lòng họ thật sự trọn vẹn trước mặt Chúa.  Họ không cần thờ hình tượng. Vì họ vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời: “ Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác.” Cho nên trường hợp họ đang thờ phượng Chúa mà Chúa Jesus tái lâm thì Chúa sẽ biến hóa họ và rước họ lên không trung, có nghĩa là rước Hội Thánh. Hơn nữa,  sự thờ phượng Chúa của Hội Thánh Tin-Lành không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì có liên quan đến hình thức trang trí, hay kiểu cách mang tính phức tạp, hình tượng bằng đất, và mê tín. Vì Đức Chúa Trời dạy họ trong Thánh Kinh sách Giăng 4: 24 “ Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài phải lấy tâm thần, lẽ thật mà thờ phượng.” Cho nên người Tin-lành thờ phượng Chúa  ở bất cứ nơi đâu cũng giống nhau, vì người Tin_lành thờ phượng Chúa ở đâu, thì Ngài hiện diện ở đó. Không giống như những quí vị thờ hình tượng.

6/ Cũng có người hỏi: Nếu trong gia đình tôi có người theo Tin-Lành, mà gặp lúc Chúa tái lâm, mọi người có mặt đầy đủ vậy có được lên trời hết gia đình không? Tôi nghĩ câu hỏi này nếu không được trả lời thì bạn cũng vẫn hiểu. Nhưng tôi sẽ đặt ra một câu hỏi cho bạn, và để chính bạn trả lời thì tốt hơn: Giả sử tôi hỏi bạn: “ Nếu trong gia đình bạn chỉ có một thành viên được phái đoàn phỏng vấn chấp nhận cho vào Hoa-Kỳ. Và nếu người đó đến ngày lên máy bay mà có mặt tất cả mọi người trong gia đình tại chân cầu thang máy bay, vậy thì mọi người trong gia đình bạn có được bước vào trong máy bay cùng đi không? Nếu luật của thế gian mà còn không có những điều đó xảy ra, thì làm sao nói đến chuyện thiên đàng thưa bạn. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 16 Lời Chúa đã phán rất rõ: “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nên đã ban Đức Chúa Jesus Christ xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Jesus không bị hư mất mà được sự sống đời-đời.” Khi bạn nghe Lời Chúa xong, có thể bạn nghĩ : Sao Chúa Jesus khó hơn những vị giáo chủ của các tôn giáo khác! Thưa bạn, khi nói về phương diện tâm linh, thì chúng ta không bàn đến chuyện dễ hay khó. Mà chúng ta nên bàn đến chuyện sống hay chết. Bây giờ để bạn có cơ hội suy nghĩ tôi muốn hỏi bạn: Giáo chủ của bạn đâu rồi? Chắc bạn sẽ trả lời là chết rồi chứ? Nếu mà giáo chủ bạn đã chết, thì cũng có nghĩa là bạn đang đặt niềm tin vào người chết. Vậy bạn có muốn chết đời này mà chết cả đời-đời nơi đời sau không? Vấn đề này kinh khủng quá. Vậy bạn muốn tránh nó chứ? Hãy tin Chúa Jesus là Đấng hằng sống, để sau khi bạn nhắm mắt sẽ được lên thiên đàng. Vì chỉ có Chúa Jesus là Đấng ở trên thiên đàng thôi thưa bạn. Giả sử bạn được dạy là: Giáo chủ của bạn đã lên thiên đàng rồi. Vậy thì đây lại là một sự lừa dối mang tính nghiêm trọng, bạn phải tỉnh thức để thoát ra. Vì trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 13 Chúa Jesus là Đấng ở trên trời đã khẳng định: “ Chưa hề có ai lên trời. Trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Chúa Jesus vốn ở trên trời.”

7/ Nếu giả sử bạn hỏi: Có khi nào nói tận thế đến là do chính các giáo chủ của các tôn giáo quyết định chứ không phải Chúa Jesus không? Xin trả lời: Không bao giờ việc này có thể xảy ra. Bởi vì bạn có thể kiểm chứng trên thực tế để bạn hiểu một cách chắc-chắn rằng: Mọi tôn giáo đều bất năng bất toàn về vấn đề chống lại sự chết, thì làm sao bạn có thể nghĩ đến việc toàn quyền và toàn năng lại không thuộc về Đức Chúa Trời Hằng Sống được! Có hai điều chúng ta nên để ý:

a/ Bạn thấy tất cả mọi giáo chủ đã không quyết định được sự sống của mình, phải nằm xuống để lãnh nhận cái chết như mọi người bình thường khác, theo như án phạt của Đức Chúa Trời kể từ thời tổ phụ đến nay. Hơn nữa họ không hề sống lại sau khi đã chết. Vậy thì bạn có thể nào hy vọng, để bạn nghĩ rằng họ sẽ làm những việc cao hơn như bạn nghĩ? Nói đến thời điểm hiện tại, thì tất cả những người đã nằm xuống, dù tên tuổi họ có vang dội đến đâu cũng không thể tiếp tục làm  những việc mà bạn đang làm, dù đó là những việc nhỏ thôi. Vì họ đã chết rồi. Sự chết của họ đã chứng tỏ họ vẫn là một tội nhân đối với Đức Chúa Trời. Cho nên, mọi con người được sinh ra trên đất đều giống nhau ở điểm này. Ngoại trừ khi mình đặt niềm tin vào Chúa Jesus, thì tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng.” Thì không gọi là tội nhân nữa, mà là thánh nhân trong Hội Thánh Chúa.

b/ Nếu bạn hy vọng là ngày tận thế do các giáo chủ quyết định. Vậy thì theo bạn hiểu: Có giáo chủ nào dựng nên trời đất không-mà có quyền kết thúc trời đất? Chẳng giáo chủ nào lo được cho bạn đâu mà bạn hy vọng vào họ. Bạn phải chịu trách nhiệm cho chính bạn. Bạn đừng quên rằng: Nếu bạn không quyết định tin Chúa Jesus ngay bây giờ, thì bạn sẽ không còn cơ hội. Vì chẳng ai biết ngày mai mình sẽ ra sao. Đến với Chúa Jesus, Ngài chỉ cần bạn có một lời cầu nguyện chân thành xuất phát từ tấm lòng bạn. Nếu bạn cảm thấy lời cầu nguyện của bạn chưa quen thuộc lắm, vậy thì bạn cứ đến với một ngôi nhà thờ Tin-Lành nào gần nhất để được hướng dẫn thêm. Vì trong Thánh Kinh II Cô-rinh-tô Lời Chúa phán : “ Vì Ngài phán rằng : Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện. Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa hiện nay là kỳ thuận tiện; Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi.”

8/ Có người đặt câu hỏi: Tôi ăn chay trường từ hồi còn trẻ, chẳng lẽ cả cuộc đời tôi chỉ biết tu thân tích đức mà khi Chúa Jesus tái lâm tôi không được Ngài cất lên sao?

Tôi xin trả lời: Tôi tin rằng câu hỏi của bạn đang mang một nội dung lầm lẫn đáng tiếc, kéo dài suốt cả cuộc đời mà bạn vẫn không nhận ra được. Tôi muốn hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời dựng nên vật thực cho con người để ăn, hầu có sức khỏe, có chất dinh dưỡng mà bạn lại không ăn. Vậy bạn ăn chay trường với mục đích gì? Bạn nên nhớ rằng: Con người vào thiên đàng không phải do khi còn sống ăn chay hay ăn mặn, hoặc có đi tu hay là không, có sát sanh hay là không. Khi nói đến vấn đề có liên quan đến thiên đàng thì phải nói đến vấn đề quan trọng đó là: Bạn có tin Chúa Jesus là Đấng đã đền tội thay cho bạn trên thập giá hay là không. Vì bạn chẳng có nỗ lực nào thuộc cá nhân mình để hủy bỏ dấu vết tội nhân giữa bạn với Đấng dựng nên bạn cả. Nếu bạn khao khát đời sau bình an phước hạnh thì tại sao lại không đặt niềm tin vào Chúa Jesus ngay bây giờ, để bạn có cuộc sống hoàn toàn tự do về cả thuộc thể lẫn tâm linh những ngày Chúa còn cho sống trên đất? Mà phải ép cuộc đời của mình bằng cách này, cách khác, cuối cùng cũng phải vào hỏa ngục đời-đời nơi đời sau thì có nghĩa lý gì cho bạn! Cũng có thể qua cách sống của bạn, thì bạn trở thành một con người thiêng liêng trong cái nhìn của nhiều người, nhưng nó chẳng có chút ảnh hưởng gì đối với Đức Chúa Trời cả, cho nên bạn phải suy nghĩ cho kỹ để có quyết định cuối cùng trước khi nhắm mắt. Trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 13: 3  Lời Chúa dạy: “ Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì chẳng ích chi cho tôi.” Điều quan trọng là bạn phải yêu thương linh hồn của bạn trước. Vì linh hồn bạn thuộc về quyền sở hữu của chính bạn. Bạn nên nhớ cho rằng: Bạn có quyền dân chủ của bạn. Không ai có thể bắt buộc bạn làm ngược lại. Nhưng nếu bạn thực thi quyền dân chủ không đúng chỗ, không đúng nhu cầu, thì quyền dân chủ của bạn lại làm bạn sa vào những hậu quả đau khổ đời-đời mà bạn không thể thoát ra.

9/ Có người lại hỏi: Việt-Nam có truyền thống văn hóa thờ cúng ông bà tổ tiên. Vậy khi tin Chúa Jesus xong có được tiếp tục cúng ông bà tổ tiên nữa hay không? Để trả lời câu hỏi khá nhạy cảm này, thiết tưởng mỗi chúng ta phải hết sức bình tĩnh, để đón nhận sự thật mà có nhiều người trong chúng ta đã suy nghĩ một cách sai lầm đáng tiếc. Nếu bạn nhìn vào thực tế, trên một khu đất mà không có chủ, thì có nhiều người cắm bảng quảng cáo, hay còn làm nhiều việc tùy tiện khác nữa tùy theo ý họ muốn làm. Mà thời gian càng lâu dài, thì những việc làm đó trở thành thói quen, chẳng khác nào những người này là chủ đất vậy. Nhưng khi khu đất đó có quyền sở hữu, thì sự hiện diện của những người này phải chấm dứt. Nếu muốn điều gì đó tiếp tục phải có sự đồng ý của chủ đất. Trường hợp chủ đất không đồng ý cho bạn tiếp tục những việc làm tùy tiện, thì không phải chủ đất khó khăn hay ích kỷ. Mà do những người có tấm lòng ích kỷ không nhìn thấy được việc làm tùy tiện của mình trước đó là sai trái.

Cuộc sống của con người cũng vậy. Nếu nói về vấn đề thuộc thể, thì con người đều có quyền quyết định cho mình, nhưng phải tuân theo luật pháp ở bất cứ quốc gia nào mà mình cư ngụ. Về  tâm linh cũng thế, bạn có quyền quyết định cho chính tương lai đời-đời của mình, và bạn được hoàn toàn tự do làm bất cứ điều gì liên quan đến tâm linh nếu bạn không theo bất kỳ tôn giáo nào. Còn khi bạn quyết định theo tôn giáo nào đó, thì bạn cũng phải làm theo điều tôn giáo đã đặt ra cho bạn. Nhưng một người đặt niềm tin vào tôn giáo, hoàn toàn khác hẳn khi người đó đặt niềm tin vào Chúa Jesus. Vì tôn giáo là tổ chức tâm linh không có sự sống thuộc đời này. Còn Chúa Jesus là Đức Chúa Trời, là Đấng hằng sống, dựng nên vũ trụ và con người, Ngài đang cầm quyền cai quản vũ trụ và con người. Cho nên Đạo Ngài không phải là một tổ chức thuộc đời này giống như mọi tôn giáo. Vì Ngài là Đấng Cứu Thế, chính Ngài là Đạo, Ngài đã giáng trần chịu chết thay cho mọi người vô điều kiện trên cây thập tự. Cho nên khi một người tin Chúa Jesus thì tội họ được tha, linh hồn họ được cứu, tên họ có trên thiên đàng. Chính vì sự quan trọng đó thì người tin Chúa Jesus phải duy trì trì được sự tha thứ của Chúa, và giữ cho tên mình luôn có trên thiên đàng khi còn đang ở trong đời này.

Nhưng có bao nhiêu người biết rằng: Người tin Chúa Jesus lên thiên đàng bởi niềm tin vào Chúa chứ không phải lên thiên đàng bởi truyền thống văn hóa thuộc về đời. Cho nên những loại truyền thống văn hóa nào còn dính dáng đến tôn giáo và mê tín dị đoan thì người tin Chúa phải tránh. Vì Đức Chúa Trời là Đấng kỵ tà. Nhiều người cho Tin-lành là Đạo bỏ ông bỏ bà. Nhưng Thánh Kinh thì dạy con người đối với cha mẹ là phải thực tế chứ không phải nhờ hình thức tôn giáo mang tính hiếu thảo mà che đậy sự bất hiếu của mình trước đây. Trong Thánh Kinh sách Phục-truyền 5: 16 Lời Chúa dạy: “ Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi như Đức-Giê-hô-va đã phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.” Bạn thấy Lời Chúa dạy bạn có đúng không? Giả sử có ai đó nói với mẹ mình là: Cha mẹ cố gắng sống cực khổ đi, sau khi chết con sẽ cúng đều đặn cho! Nếu bạn nghe được câu này bạn nghĩ gì?  Ca dao tục ngữ cũng có câu: “ sống không cho ăn, chết làm văn tế ruồi.” Cách nói của một số người cho Tin-Lành bất hiếu với ông bà, đó là những người vừa thiếu hiểu biết, vừa thể hiện chữ hiếu mang tính giả hình. Chứ có ông bà nào ăn được đồ cúng đâu, mà nói như thiệt! Có nhiều việc làm của tôn giáo lạc vào trong vòng luẩn quẩn mà có vô số người học cao hiểu rậng cũng không nhìn ra được. Trong Thánh Kinh sách II Cô-rinh-tô 4: 4 Lời Chúa dạy “ Cho kẻ chẳng tin, mà chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không nhìn thấy sự chói lòa của Tin-Lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.”

Muốn được sự phước hạnh ngay trong đời này và sự-sống đời-đời nơi đời sau, khi bước qua cánh cửa của thế giới bên kia hãy tin Chúa Jesus là Đấng đã chết thay cho mình trên cây thập tự để có cuộc sống bình an và hạnh phúc. Vì tin Chúa Jesus là tin vào Đấng hằng sống, luôn-luôn có sự hy vọng tuyệt đối trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúa Jesus đã phán trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 13: 31 “ Trời đất sẽ qua đi, song lời ta phán không bao giờ qua đâu.”

Servant   Elijah  Nghiem

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Nỗ Lực Bất Thành

1,869 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Nỗ Lực Bất Thành

Quý vị thân hữu quí mến.

Chỉ với một quyết định bất tuân lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời. Ông Bà tổ phụ A-đam và E-va đã mở con đường sự chết thê thảm cho mọi người trải qua mọi thế hệ! Sự việc xảy ra đã lâu rồi, nhưng thần chết vẫn làm việc một cách đều đặn, siêng năng, tích cực, mà không hề biết mệt mỏi là gì.  Phải nói là thần chết luôn trung thành với bổn phận, làm việc đúng thời điểm của từng người, bất kỳ người đó là ai đang ở lớp tuổi nào, đang ở trong tôn giáo nào.

Thần chết cũng không ngoại trừ những người lãnh đạo tôn giáo đang nổi tiếng trên thế gian. Thế mà đến  bây giờ hàng tỷ người vẫn chưa biết tại sao mình phải chết mới là lạ chứ! Đáng lý ra con người phải tìm đến Đấng sống, để qua sự thất bại đời này, con người sẽ thành công trong sự sống đời sau chứ.  Nhưng nhiều người lại không tìm đến Đấng sống, mà tìm đến người chết để bám víu. Và tệ hại hơn nữa là con người bắt đầu phó cả xác lẫn hồn vào tôn giáo và mê tín. Cho nên có hàng chục ngàn tôn giáo đã ra đời. Vô số tu viện đã được xây dựng khắp thế giới. Hàng triệu người dũ bỏ bộ áo “trần tục”, để khoác lên mình một bộ đồ tu hành bằng nhiều kiểu cách và màu sắc khác nhau. Ước nguyện là cứu mình, cứu người và  góp phần “thánh khiết” của mình cứu thế giới! Nhưng con người ở đâu, thì tử thần có mặt ở đó. Sự chết không cần biết phân loại. Sự chết không những xảy ra một cách bình thường ngoài xã hội, nhưng cũng không bất thường ở những nơi tu hành, nhà thờ hay chùa chiền. Thiết tưởng, nếu con người không thể lấy tay để cầm giữ được sương mù, thì con người đừng hy vọng gì mà đòi lấy tay để giữ lại mây bay? Thế thì về vấn đề thuộc thể, con người đã không thể hy vọng gì để thay đổi sự chết trên thân thể con người ngay trong đời này, thì làm sao lại hy vọng con người ở đời này sẽ  thay đổi được mình và giúp ai đó ở đời sau.

Bạn có biết rằng: mỗi ngày có hàng triệu cây nhang được thắp lên, khói bay nghi ngút để khấn vái, và vô số những giọt nước mắt phải rơi xuống để phục vụ cho một số đông người khẩn cầu trước mặt các thần, như là một dấu hiệu, nói lên nỗi lòng đau khổ, tuyệt vọng trong sự bất lực của con người hữu hạn cần được giải cứu! Thế thì những người này đã nhận được những phản hồi nào từ các thần? Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 6: 27 Chúa Jesus hỏi mọi người “ Vả lại, có ai trong các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không?” Hàng bao nhiêu thế kỷ đã trôi qua, thực tế đã khẳng định: con người không thể vô hiệu hóa được sự chết. Con người cũng không thể kéo dài sự sống cho mình. Không thể chận đứng được lão hóa. Thế thì con người bám lấy tôn giáo để làm gì – mà không đặt niềm tin vào Chúa Jesus là Đấng đã xuống thế gian chịu chết cho mình trân cây thập tự cách đây hơn hai ngàn năm rồi. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 Chúa Jesus phán: “ Ai tin Ta thì được sự sống đời-đời, ai không chịu tin Ta thì chẳng được sự sống đâu, nhưng sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy”. Ông bà ta cũng thường dạy “ thua keo này bày keo khác” nhưng nhìn vào thực tế bây giờ, thì về phương diện tâm linh, con người đang đi vào vết xe đổ, mà không nhận ra sự thất bại của mình. Ai trong chúng ta cũng biết rằng: Trong nhiệm kỳ của Tổng Thống Mỹ Donal Trump, chính phủ của ông đang nỗ lực để gấp rút trả lại những di dân bị phạm tội trở về quê hương của họ. Và ông cũng đang vận động Quốc hội một cách ráo riết để xây bức tường, ngăn chận những di dân đi vào đất nước tự do này.

Nhưng nếu mọi người chúng ta nhìn vào phương diện tâm linh thì chúng ta sẽ nhận ra rằng: Con người là tội nhân đối với Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài không hề bắt con người phải nhận lấy một tôn giáo nào đó, để chờ ngày nhắm mắt rồi phải chết đời-đời nơi hỏa ngục. Mà Ngài kêu gọi mọi tội nhân hãy đặt niềm tin nơi Ngài để tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng, vì con người do Ngài dựng nên, mà chỉ có Đấng dựng nên con người mới biết thương con người. Chính vì lẽ đó nên  Ngài yêu thương con người đến cuối cùng như Lời Ngài đã phán. “ Ta yêu những kẻ thuộc về ta thì ta cứ yêu cho đến cuối cùng”. Nhưng có  bao nhiêu người đáp lời Ngài đâu?

Ngài cũng chẳng làm bất kỳ cách nào để ngăn chặn con người có tấm lòng muốn quay trở về với Ngài, mà Ngài luôn-luôn giúp đỡ, kêu gọi, và mở đường  cho bất kỳ ai. Trong Thánh Kinh sách Giăng 6: 37 Chúa Jesus phán: “ Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta. Kẻ đến cùng ta, ta không bỏ ra ngoài đâu”. Xét ra thì đời sống con người rất ngắn, nhưng con người thích được tự do ở đời này hơn là đời sau. Nhưng hàng tỷ người chỉ thích tự do đời này thôi, còn đời sau như thế nào cũng được. Nếu chúng ta đặt ra một câu hỏi: rất nhiều người Việt-Nam thành công trên xứ người, nhưng mất linh hồn, không có tên trong nước Trời thì được gì mà hớn hở với sự thành công?

Ban nên hiểu cho rằng: Chẳng có bất kỳ tôn giáo lớn nhỏ nào trên đất có thể giúp cho người ở bên kia cánh cửa của sự chết thay đổi được ý muốn của họ. Nếu là người Việt-nam thì ai cũng biết: Khi một người được phái đoàn Hoa-Kỳ phỏng vấn để đi định cư ở Mỹ, thì mọi việc là do phái đoàn phỏng vấn người ra đi và họ quyết định, chứ đâu phải ai khác, người muốn đi định cư đâu có tự quyết định cho mình, hay là nhờ người nào đó giúp mình. Nhưng khi nói đến phương diện tâm linh thì bạn có toàn quyền để quyết định. Nhưng lại không hiểu được điều quan trọng đó là: Bên kia cánh cửa của sự chết, con người chưa chết ở bên này không thể giúp cho người đã chết ở bên kia. Nếu các tôn giáo có đặt ra hình thức cầu kinh hay xin lễ, thì đó chỉ là hình thức của tôn giáo đánh lừa con người,  chứ không phải Chân lý là Lời của Đức Chúa Trời.

Giả sử, nếu có ai tin rằng, con người ở thế giới bên này mà qua hình thức tôn giáo có thể xoay chuyển hoàn cảnh của người đã chết ở thế giới bên kia, thì phải suy nghĩ cho kỹ: Đó là tôn giáo dựa vào đâu mà truyền cho mình phải tin là như thế. Phải kiểm chứng bằng cách nào để thực sự tin đó là điều mà Đức Chúa Trời công nhận? Vì thực tế trong các nhà tù còn biết bao nhiêu người đấu tranh cho đất nước, bị bắt bỏ tù oan, sao chẳng thấy có tôn giáo nào có hình thức nào đó về tâm linh mà giúp họ được tự do đi, mà sao tù nhân cứ phải thi hành án cho đến hết bản án mới được tự do! Tôn giáo đã không vô hiệu hóa được quyền thế của con người đời này, thì làm sao có thể vô hiệu hóa quyền năng của Đức Chúa Trời ở thiên đàng! Cho nên mọi nỗ lực của tôn giáo bất cứ hình thức nào cũng nói lên sự thất bại không phương cứu chữa. Nhưng ai quay về với Đức Chúa Trời thì được toại nguyện: tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng. Đức Chúa Jesus đang ngày đêm chờ đợi bạn quay về.

Bạn hãy nhìn vào thực tế. Đang có hàng tỷ người không muốn chạy đến với Ngài, mà lại tình nguyện chạy vào các tôn giáo, để trở thành tội nhân mãi-mãi. Tại sao lại có chuyện khó tin nhưng đang có thật vậy? Đức Chúa Jesus là Đấng yêu thương thì tại sao bạn lại trốn chạy Ngài? Tại sao Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên bạn mà bạn lại không thích thờ Đấng dựng nên mình, mà lại chạy vào các tôn giáo thờ thần tự tạo và con người?  Bạn không muốn đặt đức tin nơi Chúa, chỉ vì  bạn  muốn tự chọn lựa ai đó để tự tin, đây là một sự thất bại lớn nhất của con người. Cho nên những việc làm của con người về phương diện tâm linh hiện nay trong các tôn giáo, dù có nỗ lực đến đâu cũng chỉ là hình thức để thu hút những người thiếu hiểu biết về sự sống đời-đời. Còn tội lỗi thì càng ngày con người càng chồng tội thêm tội đối với Chúa. Vì con người đã vi phạm luật pháp đối với Đức Chúa Trời đó là: “ Trước mặt Ta ngươi chớ có thần khác”. Lời Đức Chúa Trời không phải chỉ để dành riêng cho người theo Tin-Lành thờ Đức Chúa Trời. Mà dành cho tất cả mọi người trên đất, vì con người do chính Đức Chúa Trời tạo dựng. Cho nên con người thuộc quyền sở hữu của Đức Chúa Trời. Ca dao tục ngữ Việt-nam có câu “ Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”. Có bậc cha mẹ nào phủ nhận câu nói này không? Có ai phủ nhận để nói là câu này qúa xưa không còn phù hợp với thế kỷ 21 không? Chắc không chứ? Thế thì Lời phán của Đức Chúa Trời hằng sống tại sao lại không có uy quyền từ đời này qua đời kia? Trong Thánh Kinh sách Giăng 8: 24 Chúa Jesus phán: “ Nên ta bảo rằng: Các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Vì các ngươi chẳng tin ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi.”

Bạn cứ nhìn sơ qua một vài quốc gia Châu á thì thấy điều gì: Trung quốc được mệnh danh là con rồng đỏ. Một vài quốc gia khác thì được mệnh danh là con rồng Châu á. Nhưng xem ra thì có quốc gia nào mà bằng quốc gia Việt-nam đâu. Vì người Việt-Nam luôn-luôn hãnh diện mình là con rồng cháu tiên mà! Nhưng sao lại nghèo hoài mà không ngóc đầu lên nổi. Chiến tranh, giặc giã, và tội ác, mê tín luôn gia tăng. Nhưng riêng về phương diện kinh tế thì không tăng được là sao. Vậy xem ra những quốc gia  lấy hình ảnh của con rồng làm sức mạnh, hay sự giàu có, nhưng sao cứ nghèo hoài, nhất là Việt-Nam.  Còn Hoa-kỳ đâu có xưng mình là rồng rắn gì đâu, mà chỉ thờ Đức Chúa Trời thôi. Vậy mà ai, thuộc tôn giáo nào bất kỳ cũng muốn qua Hoa-Kỳ mới lạ chứ!

Có một điều quan trọng bạn nên nhớ rằng: Sở dĩ tôn giáo còn tồn tại, và những việc làm của tôn giáo vẫn còn duy trì được, là vì những người lãnh đạo bất kỳ tôn giáo nào, họ đã tìm cách thuyết phục được những người theo tôn giáo họ bằng cách dạy họ rằng: Giáo chủ của tôn giáo nào cũng là Thượng Đế, cũng là đấng cứu tinh của nhân loại. Chẳng qua trên thực tế người ta gọi nhiều tên khác nhau là vì Thượng Đế có nhiều tên, nên gọi cách nào thì cũng chỉ về Thương-Đế là đấng thiêng liêng cao cả thôi.

Giả sử bạn cho điều đó là đúng, thì chúng ta thử đặt ra một số câu hỏi xem đúng sai của vấn đề đó ra sao:

1/ Nếu nói giáo chủ nào cũng là Thượng Đế thì tại sao lại có nhiều Thượng Đế quá vậy? Con người nói không đáng tin, vì con người dựa vào đâu mà nói như thế? Con người không thể tin được lời nói của con người, nhất là về phương diện tâm linh. Mà nếu muốn tin, con người không còn cách nào khác, bắt buộc phải nghe lời  Đức Chúa Trời phán thì con người mới tin được. Trong Thánh Kinh sách Phục Truyền 32: 39 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Bây giờ hãy xem ta là Đức Chúa Trời, ngoài ta  chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Ta làm cho chết và làm cho sống lại, làm cho bị thương và chữa cho lành. Chẳng có ai giải cứu khỏi tay ta được.”

2/ Nếu nói rằng: Giáo chủ nào cũng là Thượng Đế, vậy thì tại sao mỗi giáo chủ của tôn giáo lại có ngày sinh khác nhau.  Thậm chí người tin Chúa Jesus cũng đâu có ai biết ngày giáng trần của Jesus là ngày nào đâu. Chẳng qua họ lấy móc thời gian 25/ 12 hàng năm nói là ngày giáng sinh của Chúa, nhưng đâu có đúng, mà gọi là Mùa giáng sinh và bạn có thể tổ chức Truyền bá Phúc Âm bất kỳ ngày nào trong mùa đó. Ai đã ấn định ngày này, và ngày này được duy trì từ khi nào?  Bạn có thể nghe lại những bài giảng trước bạn sẽ hiểu rõ hơn.

3/ Nếu tuyên truyền rằng: Giáo chủ nào cũng là Thượng Đế? Thì  đó là điều hoàn toàn sai. Vì Đức Chúa Trời là Đấng tự hữu hằng hữu Ngài đâu có chết. Còn các giáo chủ đã chết rồi, thì điều đó chứng minh họ là người giống như mọi người khác, được con người tôn vinh chứ không phải là thần. Họ cũng là tội nhân đối với Đức Chúa Trời cũng giống như mọi người khác. Chính vì thế mà họ cũng phải chấp nhận sự già nua, bệnh tật, rồi chết giống như mọi người. Cho nên, nếu ai thờ họ là thờ người chứ không phải thờ Trời.

4/ Nếu nói các giáo chủ trong các tôn giáo đều là Thượng Đế. Vậy sao tất cả mọi giáo chủ này ra từ đất, rồi trở về đất. Duy nhất chỉ có Chúa Jesus là Đấng ở trên trời giáng thế dưới đất, chết thay cho mọi người trên đất, sau ba ngày Ngài phục sinh, rồi thăng thiên về trời là sao? Có giáo chủ nào giống Chúa Jesus không?

Con người không thể nào so sánh được với Đức Chúa Trời. Nhưng đối với một thế giới tội lỗi này, vấn đề hơn thua, là chuyện thường tình. Không những con người hơn thua nhau về đủ mọi phương diện trên đời sống vật chất. Nhưng hơn thua nhau cả về phương diện tâm linh nữa. Đạo Đức Chúa Trời thì chẳng có gì phải hơn thua với ai, hay với tôn giáo nào. Vì khi người không tin Chúa Jesus gọi  Đức Chúa Trời là Ông Trời hay Thượng Đế. Vậy thử hỏi có ai dám nói là mình hơn Ông Trời hay là hơn Thượng Đế không? Còn nếu người tin Chúa Jesu gọi Ngài là Đức Chúa Trời. Vậy thì cũng đâu có ai hơn Đức Chúa Trời được.  Nếu thế, thì người tin Chúa Jesus mà có nói Lời Chúa cho ai ở tôn giáo khác tìm hiểu về Đức Chúa Trời, thì đó đâu phải là hình thức hơn thua, hay là dụ dỗ người này người kia. Vì có nhiều người lầm tưởng Đạo Tin-Lành cũng ngang hàng với các tôn giáo. Nhưng thực tế thì đâu phải như thế, làm sao ngang hàng được. Vì một bên Thờ Đức Chúa Trời hằng sống là Đấng dựng nên trời đất và loài người. Còn các tôn giáo thờ người giáo chủ đã chết thì làm sao giống nhau; hay bằng nhau. Chúng ta hãy nghe Chúa Jesus phán : “ Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.” Vậy xem ra,  ngoài Chúa Jseus đâu có ai dám xưng mình là chân lý đâu?

Nếu bạn tìm hiểu về những tù nhân trong các nhà tù trên thế giới thì bạn sẽ thấy, họ là những con người ác đến mức độ không thể nào chúng ta tưởng tượng được. Nhưng có nhà tù nào đó trên thế giới mà họ thay đổi được chế độ để họ tự lên cầm quyền đất nước không? Làm sao có điều đó xảy ra! Vậy thì khi đề cập đến phương diện tâm linh cũng vậy. Những người không tin Chúa Jesus là Đấng đã chết thay cho mình trên cây thập tự thì đều là tội nhân. Nếu con số tội nhân không tin Chúa Jesus có đông đến đâu. Có thuộc về bao nhiêu tôn giáo đi chăng nữa. Đã từng chống Chúa Jesus, nỗ lực làm tất cả những gì trong suốt cuộc đời theo như tôn giáo đã dạy, cũng không thể vô hiệu hóa quyền năng của Đức Chúa Trời, khi người ấy nhìn thấy hỏa ngục ở bên kia cánh cửa của sự chết. Trong Thánh Kinh sách I Giăng 4: 9 Chúa phán : “ Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta, đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.

Bạn hãy buông bỏ tất cả mọi nỗ lực về tôn giáo để đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Jesus, là Đấng đã giáng thế chịu chết thay cho bạn trên cây thập tự. Vì điều con người cần hiện nay về phần tâm linh là Chúa Jesus chứ không phải tôn giáo. Trong Thánh Kinh sách Giăng 8: 24 Chúa Jseus phán: “ Nên ta bảo ngươi rằng: các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Vì nếu các ngươi chẳng tin ta là Đấng đó, thì sẽ chết trong tội lỗi các ngươi.”

Servant  Elijah  Nghiem

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Giáo Phái Và Thánh Kinh

1,951 views

Công Bố  Phúc Âm

Đề Tài

Giáo Phái Và Thánh Kinh

Quý vị thân mến.

Việt-Nam là một nước nhỏ, nhưng dân số khá đông. Chịu ảnh hưởng tâm linh từ nhiều phía, chính vì lẽ đó mà Việt-nam hiện nay có rất nhiều người- nghèo về đời sống, nhưng gia đình và đất nước thì rất “giàu có” về tôn giáo và hình tượng! Đời sống thì đa số khổ cực- lam lũ, nhưng cứ muốn thờ nhiều thần, và tin nhiều tôn giáo cho thỏa mãn niềm tin! Đứng trước tình trạng tâm linh của người Việt-Nam trong nước như thế. Những người Tin-Lành có suy nghĩ gì để “cải thiện” tình trạng tâm linh cho hàng bao nhiêu triệu người đang ở trong tình trạng tối tăm chưa biết gì về sự cứu rỗi. Chưa hiểu gì về Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình? Chính vì lẽ đó mà Chúa Cứu Thế Jesus đã truyền Đại Mạng Lệnh được chép trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 28 : 18 “Chúa Jesus đến gần môn đồ phán như vầy: Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-tem cho họ. Và dạy họ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Khi bàn đến vấn đề Đại Mạng Lệnh, thì đây là vấn đề yếu kém nhất của người Việt-nam theo Tin-Lành. Nhà thờ Tin-Lành bây giờ thì xây dựng khắp nơi, nhưng nhìn chung, người ra đi rao truyền Tin-lành chẳng có gì gọi là đáng kể. Trong khi đó, sự lạnh nhạt giữa các Hội Thánh gia tăng, tình yêu thương mang tính cục bộ của từng nhà thờ càng ngày càng thể hiện rõ nét. Số người mang danh đầy tớ Chúa mà biết nhìn vào sự tồn tại và phát triển Hội Thánh Chúa thật-thì không nhiều. Đa số cứ nhìn vào con số tín đồ, và chăn họ giống như “chăn chiên thịt” vậy. Còn tội nhân thì chẳng đề cập đến. Truyền giảng bây giờ thì có nhiều Hội Thánh thỉnh thoảng vẫn gắng gượng để tổ chức, nhưng giống như một phong trào tâm linh bất thường vậy. Chỉ muốn làm cho có chương trình đặc biệt trong năm hay trong quí, nếu không thì con chiên cảm thấy khô khan, vì bầu không khí lặng lẽ quá. Nhưng nếu nhà thờ nào có chương trình truyền giảng mang tính đặc biệt một chút, có mời diễn giả nổi tiếng, thì lại sợ tín đồ lảng vảng đến đó, rồi bị bắt “nhập tịch” ở đó luôn thì rất là phiền phức, khó can thiệp. Vì nơi đó không phải cùng giáo phái với mình!

Thói quen của đa số nhà thờ Tin-lành ngày nay, là thích có người huấn luyện truyền giáo cho Hội Thánh, để chứng tỏ mình là Hội Thánh Truyền giáo, và may ra có được thêm tín đồ. Nhưng sau khi chấm dứt khóa huấn luyện rồi, thì những người được huấn luyện hình như “mắc bệnh” mệt mỏi, cho nên họ dưỡng sức vô thời hạn. Chứ có thấy áp dụng vào thực tế những gì đã được huấn luyện đâu. Còn về phần mục sư, thì nhiều người đâu có dám huấn luyện cho Hội thánh mình ra đi, vì con chiên thì làm biếng, mà nếu cứ yêu cầu họ làm theo sự dạy dỗ của Chúa có thể họ sẽ bỏ đi, thì lấy ai mà thế vào chỗ họ thường ngồi mỗi Chúa nhật. Vậy thì muốn đừng rắc rối cho chức vụ, cho đời sống, cách hay nhất là: cứ sợ tín đồ hơn sợ Chúa thì chức vụ sẽ  bình an!

Phải công nhận là trong thời kỳ cuối cùng này, người ta có thể lặn xuống đáy Đại dương, chui vào những chiếc tàu đã chìm mấy chục năm để tìm kiếm đồ cổ, vấn đề này xem ra rất khó và nguy hiểm, nhưng vẫn dễ hơn là Hội Thánh ngày nay tìm được một người thật sự yêu mến Chúa đúng nghĩa. Chính vì vấn đề tín đồ ngày nay quý hiếm hơn đồ cổ như thế, vậy thì các Hội Thánh đi tìm ở đâu bây giờ cho có tín đồ? Chắc ăn thì tìm đến Hội Thánh khác thôi, vì họ tập trung ở đó.  Vì thế mà tín đồ bây giờ được giữ kỹ lắm, đến nỗi nhà thờ có thể là nơi điểm danh tín đồ. Chương trình sinh hoạt trong tuần cũng góp phần quản lý tín đồ. Cho nên hiện nay Hội Thánh quyền năng vẫn có nhưng hiếm lắm.

Thêm vào đó, sự nguy hiểm của tình trạng giáo phái Tin-Lành ở Việt-Nam phát triển không ngừng. Mỗi giáo phái lại có chân lý riêng, hay còn gọi là chân lý giáo phái. Vì tay thì cầm Thánh Kinh nhưng giải nghĩa theo giáo phái, nên được gọi là chân lý giáo phái. Vì giáo phái này diễn giải Thánh Kinh theo cách này. Giáo phái nọ thì diễn giải Thánh Kinh theo cách khác. Phải chăng vì khác tên gọi nên cũng phải cần khác chân lý chứ! Bởi thế cho nên mục sư giáo phái này nói: Phải hiểu thế này mới đúng, mục sư giáo phái khác lại lên tiếng: Hiểu như thế là sai! Người Việt chúng ta thì có bản tính hiếu kỳ, cho nên khi có giáo phái nào đó xuất hiện, các Hội Thánh lại phải nói cho tín đồ mình biết đó là tà giáo. Có mục sư còn nói với tín đồ cặn kẽ hơn đó là: Chỉ có Hội thánh mình và giáo phái mình là chân lý thôi nha, nhớ đó. Còn tất cả là tà giáo hết, anh chị em phải nhớ nhé! Đúng, phải nói cho con chiên nó sợ, nếu không gặp con chiên ham vui, bị ai đó rủ qua thì con chiên sẽ “nhập bầy” ở đó, thì khó mà gọi về. Nếu nói  về phương diện tâm lý thì ai có tấm lòng lo sợ như thế cũng đúng thôi. Vì thời buổi này mà mất chiên thì còn hơn là mất của nữa.

Xét ra, trên thực tế, nếu có một giáo phái nào đó, hay nhà thờ nào đó mở ra thì phải cần có hội  viên chứ. Mà muốn kiếm người thì kiếm ở đâu bây giờ. Tại sao trong các Hội Thánh đang có sẵn người đã tin Chúa rồi mà không đến đó kiếm. Còn những người theo các tôn giáo khác chưa tin Chúa Jesus thì kiếm làm gì cho mệt, biết chừng nào họ mới chịu tin Chúa! Có làm việc một cách khoa học như thế thì tỷ lệ người Tin-lành ở Việt-Nam mới tăng lên con số đáng kể là khoảng 2%  hiện nay chứ, đó là chỉ trong vòng một thời gian ngắn là hơn 100 năm thôi!  Vậy là phá kỷ lục rồi còn gì! Thật là buồn cho những người tin Chúa yếu đuối trong Hội Thánh ngày nay. Chưa kể đến những người có ảnh hưởng trong Hội Thánh, vì họ dâng hiến nhiều, họ là dòng dõi mục sư vài ba đời, thì còn nhiều những ngăn trở trong Hội Thánh nữa. Nếu họ thuộc loại người không kính sợ Đức Chúa Trời.

Bây giờ chúng ta cùng nhau nên suy nghĩ một việc quan trọng như sau đó là:  Người hầu việc Chúa, và tín đồ, ai cũng biết trong Đại mạng Lệnh Chúa Jesus phán điều gì rồi. Nên bây giờ thiết nghĩ  mình nên đặt ra một số câu hỏi để tìm hiểu cho rõ về một số phần quan trọng trong Lời phán của Chúa Jesus như sau đây.

Câu hỏi thứ nhất: Phần Thánh Kinh sau đây. Lời Chúa Jesus phán có nghĩa gì ?

 “Đức Chúa Jesus đến gần phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân”. Nếu nhìn vào thực tế của Hội Thánh ngày nay nó hoàn toàn khác hẳn với Hội Thánh cách đây khoảng 40 năm về trước ở tại Việt-nam. Tinh thần của các đầy tớ Chúa và sự hiểu biết của tín đồ khác xa hiện nay. Một số đông tín đồ ngày nay mà nói đến truyền giáo, hay đi làm chứng thì sắc mặt họ có phần thay đổi, tim đập mạnh, máu lên cao, vì biết nói gì bây giờ. Sợ ra làm chứng họ chống không biết trả lời, họ khích bác không biết giải thích. Họ nói nặng không biết làm cho tình hình êm dịu. Cho nên có người đi làm chứng bị nói nặng một lần, sau đó về Hội Thánh tuyên bố một cách mạnh mẽ rằng. Thôi, từ nay ai đi thì đi, tôi không đi nữa, vì người ta nói nặng tôi tự ái lắm, cả đêm ngủ không được! Vậy thì không biết Chúa Jesus đã thực sự có quyền năng, quyền phép chưa nhỉ, mà sao tín đồ ngày nay chẳng thấy có quyền năng Chúa gì hết vậy? Cũng không biết là nhiều người tín đồ Tin-lành ngày nay có hiểu Đức Thánh Linh là Đấng như thế nào không, mà chẳng nghe họ nương cậy vào Chúa gì hết vậy? Ngược lại, có nhiều người nghĩ, đây là một việc làm nguy hiểm không nên tham gia, nên tránh xa thì hơn, cùng lắm là chỉ đi phát chứng đạo thôi, nhưng đừng nói gì hết! Chính vì lẽ đó, có một số mục sư hiểu ý tín đồ, cho nên đã giúp cho tín đồ trong Hội Thánh sống trong sự bất động, mặc dù Thánh Kinh dạy là người tín đồ phải “ Nghe và làm theo”Lời Chúa! Cho nên có bao nhiêu người tín đồ Tin-Lành ngày nay nói đến truyền giáo hay làm chứng mà họ cảm thấy vui mừng tình nguyện tham gia đâu. Đành rằng vẫn có những tổ chức hay một số Hội Thánh trung tín trong việc này, nhưng thấm vào đâu khi con số “ngồi chơi xơi nước” còn nhiều quá. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài, thì  đến bao giờ  Chúa Jesus mới tái lâm? Nhìn chung, thấy “rất mừng”, vì Hội Thánh Tin lành ngày nay nhàn hạ hơn Hội Thánh đầu tiên bội phần. Bởi vì đâu có loạn lạc hay bắt bớ gì đâu mà phải vất vả. Nhà thờ thì treo bảng rồi, giáo phái thì in hàng chữ lớn, ai cũng biết đọc chữ cần gì làm chứng nữa. Ai không tin Chúa , xét ra mình đã đủ bằng chứ rồi,  sợ gì nữa!

Chưa kể, khi người tin Chúa đi nơi này, nơi kia nghe giảng, bắt đầu thấy sự mâu thuẫn, và từ đây có những câu hỏi được đặt ra: Tại sao ông này giảng thế này, ông kia lại giảng thế khác, biết nghe ai, cùng một quyển Thánh Kinh sao lạ vậy, không phải là nghe để hiểu thêm, mà nghe thấy hiểu khác! Đầy tớ Chúa bây giờ sao mà thể hiện sự giảng dạy nhiều thể loại chân lý  quá. Nhiều người cầm cái bằng thần học trong tay mà không giữ được sự trung thành với Lời Chúa, bắt đầu lấy cái “tôi thần học” để thành lập giáo phái này, giáo phái nọ, giải nghĩa lung tung. Tín đồ thì đâu cần biết gì, miễn là tờ chương trình để Tiến sĩ  mục sư, hay Thạc sĩ mục sư, thì vẫn dễ tin hơn những ông mục sư không có nhãn hiệu ở phía trước chức vụ! Có người lý luận rằng: Nếu mình tin lời  giảng của những ông Tiến sĩ hay Thạc sĩ  mà có sai với Lời Chúa trong Thánh Kinh vẫn dễ chấp nhận hơn là những ông  không Tiến sĩ hay Thạc sĩ gì cả. Vì họ học cao hiểu rộng, họ có thể hiểu cao xa hơn, vì Thánh Kinh đã xưa rồi, không còn phù hợp với thời kỳ văn minh hiện nay!!!

Vậy, tại sao các Sứ đồ được Chúa Thánh Linh cảm động nói ra Lời Đức Chúa Trời, rồi Thánh Kinh ghi lại, đâu có ông nào mâu thuẫn với ông nào đâu? Đâu có sách nào mâu thuẫn với sách nào đâu. Cũng đâu có ông nào đề cập đến vấn đề mở giáo phái nào đâu! Nhưng người ngày nay có bản tính háo thắng chân lý giáo phái, thích đánh bóng cái tên tuổi của mình, cho nên làm rối loạn niềm tin của vô số người theo Chúa hiện nay. Những người hầu việc Đức Chúa Trời mang danh đầy tớ Chúa mà nói không đúng Thánh Kinh thì những người đó không phải là người Chúa kêu gọi, cũng chẳng phải là người được Chúa dạy, mà mới chỉ hoàn thành phần đầu là người dạy thôi. Vì nếu nói rằng: Họ phát hiện điều này điều kia, sao không phát hiện ngay lúc đầu Chúa chưa gọi? Vì Chúa dạy người chăn rồi Chúa mới sai người chăn đi dạy người mình được chăn chứ? Ai chưa hiểu vấn đề này thì cứ hỏi Sứ-đồ Phi-e-rơ ông ấy kể cho nghe. Lời Chúa trong Thánh Kinh đâu có chỗ nào ghi là Chúa chưa dạy người chăn mà đã sai đi dạy chiên đâu? Vậy mà sao bây giờ có một số mục sư mới phát hiện thế này thế kia, rồi thành lập giáo phái này, giáo phái nọ, để có diễn đàn tự do mà lên tiếng về Chân lý là phải hiểu thế này, hay thế khác là thế nào?

Ai trong chúng ta cũng phải thừa nhận rằng: Người tín hữu trong Hội Thánh ngày nay đa số là yếu đuối, lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi, chẳng thấy có chút dấu hiệu gì của Đức Thánh Linh ẩn chứa quyền năng, hay sức sống trong đời sống tâm linh của họ cả. Thế mà cứ nói tới tâm linh thì xưng là con cái Chúa, rồi thao thao bất tuyệt, kể hết chuyện này đến chuyện kia ở đâu-đâu thì rành lắm, còn tại Hội Thánh địa phương thì như người bị “bại liệt về tâm linh” vậy. Tín đồ thuộc Chúa Jesus phải tỉnh thức. Phải được ơn Chúa để phân biệt thế nào là Lời Đức Chúa Trời và thế nào là lời người ta. Mình đang thuộc về Chúa, hay đang thuộc về thế gian. Mình đang yêu Chúa hay đang yêu thế gian? Tên mình hiện nay đang ở đâu? Mình hiện là người đang “nóng”, đang “lạnh” hay “hâm hẩm” phải xác định cho kỹ? Vì người tin Chúa không lên thiên đàng theo tập thể mà là cá nhân. Cho nên phải thay đổi chính mình. Trước hết phải thay đổi cách sống, và cách hầu việc Chúa, để sẵn sàng đón Chúa tái lâm. Muốn như vậy, thì người tín đồ phải am tường Lời Chúa. Chứ không phải chỉ am tường lời người giảng rồi cho đó là chân lý, thì không thể chấp nhận được.

Câu hỏi thuộc phần thứ hai: Hãy nhân danh Đức Cha Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ và dạy họ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.” Chúa Jesus nói gì về phần Thánh Kinh này?

Tất cả những người đầy tớ Chúa trong các giáo phái hiện nay có một số điều tối quan trọng, dù muốn dù không  mình cũng phải khẳng định trước sự hiện diện của Chúa đó là:

1/ Mình có dám khẳng định là chức vụ đầy tớ Chúa của mình hiện nay là do chính Chúa Thánh Linh kêu gọi không?

Chắc- chắn là chẳng ai lại dại mà trả lời là không cả. Mà ai cũng xác nhận mình là người được Chúa gọi. Vì vấn đề này thuộc về sự riêng tư trong tấm lòng mỗi người với Chúa, người này không thể biết được người khác. Nhưng Chúa Jesus cũng đã dạy trong Thánh Kinh sách Lu-ca 6: 44  “  vì hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai, hay là trái nho nơi chùm kinh cước”. Qua Lời Chúa dạy về vấn đề này sẽ được đề cập ở phần sau.

2/ Mình có dám khẳng định là những gì mình hiểu biết về Thánh Kinh để giảng dạy, là do chính Chúa Thánh Linh dạy mình không?

Nếu xét trên thực tế, cứ mỗi giáo phái dạy một phần chân lý khác, rồi có nhiều khi cùng một giáo phái, nhưng ông này thì lại giảng khác ông nọ về chân lý. Như vậy, đây là một điều vô cùng nguy hiểm. Tại sao tất cả mọi người được gọi, thì chỉ có Đức Chúa Trời dạy thôi, quyển Thánh Kinh mọi người cầm trong tay thì giống nhau, thế mà nói không giống nhau. Vậy chúng ta có thể khẳng định, là lời giảng của người hầu việc Chúa hiện nay, nhiều người được tiếp nhận từ nhiều nguồn khác nhau. Nếu họ chỉ tiếp nhận từ nơi Chúa thì phải có sự hiệp nhất giống như các Sứ đồ vậy, chứ không phải lộn xộn như hiện nay. Vì Chân Lý Thánh Kinh không phải là đề tài để chúng ta tranh cãi hay sửa đổi để làm nổi chính mình, mà để mọi người hạ mình đón nhận một cách nghiêm túc, đúng như ý muốn của Lời Chúa.

Đúng ra, người hầu việc Chúa nên chú trọng về truyền giáo, nhưng thực tế nhiều người lại chú trọng về giáo phái. Có một số người tự nhận mình có bề dầy về sự hiểu biết thần học. Cho nên họ cần phải giải nghĩa Thánh Kinh cho phù hợp với sự soi sáng của trí tuệ. Vì đây có thể là cơ hội đưa họ trở nên nhà sáng lập Chân lý giáo phái nào đó trong  thế kỷ hiện đại này chăng? Biết đâu sự soi sáng của tâm trí tạo cho họ trở thành một người hầu việc tà giáo vĩ đại có tên tuổi trên thế giới thì ai so bì cho được!

Sứ đồ Phao lô đã được Chúa Thánh Linh cảm động để ông thốt lên trong Thánh kinh sách Phi-Líp 3: 7 “ Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi coi sự lời như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ. Vì sự nhận biết Chúa Jesus là quí giá hơn hết. Ngài là Chúa tôi, tôi vì Ngài mà bỏ mọi sự đó. Thật tôi coi mọi sự đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ” Chính vì lẽ đó mà Sứ đồ Phao-lô đã được Chúa sai giảng Tin-lành cho dân ngoại. Vậy tại sao bây giờ mình không noi theo gương Thánh Phao-lô chú tâm vào việc giảng Tin-lành mà mình cứ lo lập giáo phái rồi lại đẻ ra một chân lý giáo phái hầu đầu độc hàng triệu người, rồi lại biện minh cho là phải hiểu như mình mới đúng, thì việc làm mình có nghĩa gì? Những điều đó Thánh Phao-Lô cho là rơm rác, thì bây giờ lại có một số người biến mình trở thành thùng rác để chứa rác là sao?

3/Mình có dám khẳng định là Hội Thánh mình đang phụ trách giảng dạy. Chính là Hội Thánh thật của Đức Thánh Linh thành lập không?

Chẳng ai dại gì mà không khẳng định là đúng như thế. Nhưng không phải tôi tự nói những điều quý vị không biết, những điều mà mọi người không thấy. Mà mọi người rất dễ thấy những điều tôi sắp nói đó là: Tình yêu thương Chúa thì luôn-luôn tràn đầy đối với mọi người. Tình yêu Chúa không thay đổi với bất cứ ai. Vì trong Thánh Kinh Chúa Jesus đã phán trong  sách Giăng 13 : 1 “ Ngài đã yêu những kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.” Trong Lời Chúa không đề cập đến bất cứ ai, thuộc bất cứ giáo phái nào.

Nhưng thực tế thì Hội Thánh ngày nay hết sức là chia rẽ. Mục sư giáo phái này  rất khó ưa mục sư giáo phái kia. Mục sư Hội Thánh này, một số đông khó thân thích với mục sư Hội Thánh khác! Đa số muốn tạo một ranh giới, để những người chăn không xâm phạm chiên lẫn của nhau. Đây là một vấn đề rất tệ hại mà có không ít người đang vướng phải. Nhiều người đang tranh giành ảnh hưởng để tín đồ mình luôn-luôn khắc cốt ghi tâm là Hội Thánh mình thuộc loại ưu điểm, chứ không phải như Hội Thánh kia, Hội Thánh nọ. Khinh dể lẫn nhau là việc mà một số người chăn chiên không nhỏ vẫn thường làm. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra đó là: Lời Đức Chúa Trời dạy gì? Mà người hầu việc Chúa và tín đồ ngày nay áp dụng thế nào trên Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Thử hỏi: Một Hội Thánh như thế có được gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời không? Một Hội Thánh như thế có thuộc về Hội Thánh do Đức Thánh Linh thành lập không? Một người như thế có phải là người của Đức Chúa Trời không? Hay chỉ là một tổ chức Tin-lành giống như các hội đoàn không hơn không kém ở ngoài xã hội? Hơn nữa, có bao nhiêu tín đồ ngày nay xác định được một cách rõ ràng là mình thuộc về Chúa, chứ không thuộc về người. Mình luôn đối xử với mọi người bằng chính Lời Chúa dạy chứ không phải bởi xu hướng bảo thủ của người lãnh đạo Hội Thánh mình.

Chúa Jesus đã dạy trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ-5: 13 “ Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi, song sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài  rồi người ta đạp dưới chân.” Nếu mọi người đều kính sợ Chúa, vâng theo Lời Chúa dạy, thì Hội Thánh ngày nay đã là trung tâm gây chú ý của xã hội rồi. Nhưng ước mơ đó không biết bao giờ mới trở thành hiện thực ở Việt-Nam. Hay Hội Thánh Việt-nam đang ở những quốc gia khác. Đức Thánh Linh vẫn hiện diện trong Hội Thánh Ngài. Nhưng Ngài không thể làm gì khác hơn. Bởi vì có nhiều người hầu việc Chúa và tín đồ đã có những biểu hiện trong niềm tin và hành động khác xa Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh mà họ không thể nào thay đổi được.  Giả sử chúng ta nên đặt ra một câu hỏi: Nếu người hầu việc Chúa mà không thương được nhau, thì ai thương được mình? Nếu mình có hành động và thái độ như thế thì mình có dám khẳng định là mình được Chúa thương không? Tín đồ ngày nay xem ra cũng sa sút không kém. Vì tình yêu thương của tín đồ Hội Thánh này với Hội Thánh khác cũng có giới hạn, vì sợ mục sư mình để ý.  Có một điều chúng ta nên lưu ý đó là : Đừng ai đứng ngoài lời dạy của Chúa mà mong có một cuộc cách mạng tâm linh  ở bất cứ quốc gia nào, hay là ở tại Việt Nam, hoặc là ở Hội Thánh nào!  Vì đó là những điều mong mỏi của những người thích sống trong mơ hồ ảo tưởng, chứ không bao giờ có Lời hứa nào của Chúa dành cho những người có sự đối xử như thế. Thiết tưởng, vì vinh quang của Chúa, Vì Chúa Thánh Linh là Đấng thành lập Hội Thánh. Cho nên mọi Hội viên trong Hội Thánh Chúa hãy cầu nguyện để làm cuộc cách mạng tâm linh cho chính mình là trước hết. Trong Thánh kinh sách Ma-thi-ơ 7: 21 Lời Chúa đã dạy” Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu, mà chỉ những kẻ nào làm theo Lời của Cha ta ở trên trời mà thôi”. Bạn nghĩ gì khi Lời Chúa đã dạy bạn một cách rõ ràng như thế. Theo bạn, thì khi nghe Lời Chúa xong, bạn nên quên đi, hay là nên làm theo Lời Ngài? Sự quyết định luôn-luôn thuộc về chính bạn. Nhưng bạn đừng quên rằng: Quên đi, hay làm theo, sự lựa chọn của bạn một trong hai, đều có ảnh hưởng tốt hay là xấu trong Hội Thánh Đức Chúa Trời. Amen

Servant  Elijah  Nghiem

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment