Thế Giới Này Sẽ Đi Về Đâu

1,680 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Thế Giới Này Sẽ Đi Về Đâu

        Đây là đề tài của một bài giảng luận. Nhưng chính nó cũng là câu hỏi thắc-mắc của hàng tỷ người trên thế giới. Vì nếu con người đang ở trong thế giới này, mà không biết trong tương lai thế-giới này sẽ đi về đâu. Thì làm sao con người lại có thể biết được trong tương lai linh hồn của chính mình sẽ đi đâu?

         Mặc dù số người thắc-mắc về câu hỏi này không phải là ít. Và cũng không phải tất cả mọi người đều thắc-mắc câu hỏi ấy. Vì những người tin theo Chúa Cứu Thế Giêxu thì đã biết, trong tương lai thế giới này sẽ đi về đâu. Thì họ cũng biết rất rõ tương lai của họ sẽ được đi đâu rồi. Vì trước khi Chúa Cứu Thế  Giê-xu thăng thiên về trời, Ngài đã phán với những người theo Ngài trong Thánh Kinh sách Giăng 14 :3 như sau: “ Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”

       Còn về phần trời đất, trong tương lai sẽ ra sao, thì người tin Chúa cũng biết một cách tường tận rồi. Trong Thánh Kinh sách II Phi-e-rơ 3:7 Lời Chúa phán: “ Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác.”  Chẳng phải thế-giới này, tương lai sẽ đi về đâu là đề tài của một số người rảnh rỗi muốn đem nó ra để bàn bạc, mổ xẻ. Nhưng đó là một sự lo ngại  mang tính nóng bỏng nhất thế-giới hiện nay. Một chuyện lớn và khủng khiếp chưa từng có. Khi sự việc này xảy đến,  nó chẳng phải là một biến cố tưởng chừng giống như sự phá sản của một đại công ty nhất nhì thế-giới. Hay là một  biến cố  có tầm cở quốc tế như biến cố 11 tháng 9 tại Hoa-Kỳ . Không. Nhưng nó  sẽ mang tính toàn diện, đau thương tàn khốc, tang tóc, buồn bã và khổ đau. Rên siết  trên toàn thế giới loài người. Đại nan đồng loạt đến với hàng tỷ người. Hay nói một cách chính xác hơn, là tất cả mọi người không tin đến Đức Chúa Trời. Chối bỏ và coi Đức Chúa Trời đầy tình yêu thương như là kẻ thù của mình !

     Có thể có người thắc mắc hỏi: Tại sao lại có điều đó xảy ra? Có điều đó xảy ra có thể có sự góp phần của bạn, nếu bạn đứng ngoài tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi sự đều do con người. Điều quan trọng nhất xuất phát từ cái nhìn thấp kém của con người về Đức Chúa Trời Chí cao, mà do bản tính xác thịt đã được tiếp nối và bồi đắp hết từ thế hệ này qua thế hệ khác. Rồi lần-lần nó biến thành một tổ chức chống lại Đức Chúa Trời có hệ thống được tiếp nối từ đời này sang đời kia.  

       Sự chống lại Đức Chúa Trời chẳng phải chỉ là những lời nói suông từ môi miệng.  Nhưng hầu hết, nguyên nhân chính, là do con người thích ấp ủ những thói hư tật-xấu  làm cho con người có tấm lòng chai lì cứng cỏi. Nếu con người càng ấp ủ những điều không tốt đó được thêm vào mỗi ngày, thì vô hình trung, con người đã trở thành một sinh vật có bản tánh coi thường sự oai nghi của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta đánh mất sự oai nghi của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ tiến tới việc coi thường Đức Chúa Trời. Rồi mất thên nữa về lòng kính sợ Đức Chúa Trời và không còn ý thức về sự hiện diện của Đức Chúa Trời nữa. Một người đã bị sai lạc sự hiểu biết về Đức Chúa Trời sẽ dẫn đến sai lạc về sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Coi con người là Chúa tể của mọi sự. Chứ không còn tôn kính Đấng sáng tạo nữa . Con người bây giờ lấy con người làm trung tâm, thì còn đâu mà thấy được Đức Chúa Trời. Vì thế con người không còn nhìn thấy con đường mình đang đi là đúng hay sai, chết hay là sống.

       Mỗi con người trên đất này, nếu thật sự khao khát về tương lai, là nơi mà tất cả mọi con người đang hướng về sau khi chết. Nhưng có được theo ý nguyện hay không. Thì mọi sự trong đời sống của chúng ta hiện nay , từ  thái độ , động cơ  sự khao khát và hành động, cùng những lời nói của chúng ta đều bị ảnh hưởng tốt hoặc xấu, từ  cái nhìn của chúng ta với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nhìn đúng, thì sẽ có thái độ và hành động đúng. Nếu chúng ta nhìn sai, thì sẽ có thái độ và hành động sai. Đúng và sai nó sẽ đưa chúng ta tới một mức đến cuối cùng, để kết luận mình là người thuộc về thiên đàng hay hoả ngục.

       Chúng ta có thể lần ra mọi rắc-rối của con người, do nơi cái nhìn của chúng ta về Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ thấy một sự tương phản giữa hai cuộc đời được lịch sử ghi lại, những kết quả khác biệt đến từ một quan điểm sai lầm, và một quan điểm đúng đắn về Đức Chúa Trời.

      1 /  Trường hợp của Karl Marx.  Ông sinh ra tại TRIER , Đức quốc vào năm 1818. Được giáo dục trong các trường Đại học Đức .. . Marx phủ nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Ông cho rằng con người chứ không phải Đức Chúa Trời là hữu thể cao nhất. Thay vì để Đức Chúa Trời tể trị, ông cảm thấy con người có thể tự làm cho chính họ, và ông bảo rằng: điều họ có là do chính nỗ lực riêng của họ! Vì thế, xã hội là tác nhân tối cao để đạt được những thành công và tự thoả mãn.

        Bởi vì trí óc của Marx cho phép Marx tin con người là thần, cho nên ông kết luận rằng: xã hội được tạo nên bởi con người bình thường. Marx và Engel đã cộng tác trong việc định nghĩa các ý tưởng triết học và cuối cùng đã hình thành các cơ sở của chủ nghĩa Cộng sản.

         Vào thế kỷ 20, Lê-nin đã phục hồi các ý tưởng của Mrak hoàn thành việc lật đổ Sa hoàng ở tại Nga. Stalin kế tuc Lê-nin với tính cách người lãnh đạo Liên bang sô viết. Dưới sự cai trị của họ, và những lãnh tụ cộng-sản tiếp theo sau đó, hàng chục triệu người Nga đã bị giết chết.

        Sự thiệt hại này là do các lãnh tụ Cộng sản tin rằng: Không có Đức Chúa Trời. Và sự tự cao  ngạo mạn của Cộng sản cho rằng: Nhà nước là cơ quan  có tầm quan trọng tối cao .

       2 /  Nếu so sánh cuộc đời của Karl Mark với cuộc đời của Matin Luther. Ông cũng là một nhà cách mạng. Ông sinh vào năm 1483 ở Eisleben nước Đức, chỉ cách nơi Mark chào đời khoảng 200 dặm. Martin Luther cũng được giáo dục trong các trường Đại học Đức. Martin luther cũng đã vật lộn với các tư tưởng về uy quyền. đạo-đức và đạo-lý. Nhưng vì đứng  trước một vũ trụ rất đáng sợ, mà ông tin  phải có một Đấng tạo thành. Ông biết rằng phải có một Đấng dựng nên, và càng ngày đức-tin càng vững chắc, càng ngày ông càng kính sợ Đức Chúa Trời. Và phụng sự Chúa với tư cách là  một Thầy dòng. Càng ngày ông càng thấu hiểu về Lời của Chúa và Đức Chúa Trời đã khiến ông trở thành một người khôn ngoan. Ông đã giải bày Lời Chúa một cách đúng đắn, để giúp cho hàng triệu người Cơ-đốc tiến đến sự yêu mến Chúa và giữ vững lòng tin của mình với Đức Chúa Trời. Làm ảnh hưởng sâu rộng đến thế giới .

     Qua hình ảnh hai con người vừa kể trên, chúng ta thấy có hai vấn đề được rút ra  chỉ về hai khía cạnh, mà tôi muốn đề cập đến bài giảng này. Sự vô tín từ con người của Chủ nghĩa Cộng sản đã được hình thành qua những bộ óc bất thường, đã làm cho không biết bao nhiêu kẻ sai lạc, không còn biết Đức Chúa Trời là ai, mà chỉ biết từ tội-lỗi  đến tội-ác rồi chờ ngày bị hủy diệt .

        Còn Martin Luther, thì từ chỗ biết có một Đấng tạo dựng nên vũ trụ và con người, ông để lòng nương cậy, và đặt lòng tin vào Ngài cùng hướng dẫn những người khác, đi theo những  gì mà chính tấm lòng ông đã được Đức Chúa Trời Hằng sống đụng đến. Hiện những việc làm của Martin Luther  vẫn con ảnh hưởng tốt mang tính rộng lớn cho đến ngày nay.

           Thu hẹp  hai hình ảnh này, và bỏ qua hai nhân vật kể trên, để cho chúng ta có một cái nhìn thật dễ dàng, hầu cùng nhau đưa ra một câu hỏi:

       Bạn đã  có những sự hiểu biết sai lầm nào, mà bạn gạt bỏ sự tìm hiểu của bạn về Đức Chúa Trời? Nếu bạn không biết Đức Chúa Trời, mà bạn cứ tiếp tục xây dựng một vật cản, để giúp bạn đừng bao giờ tìm hiểu Đức Chúa Trời, hầu coi Ngài là Đấng không có. Để bạn là người độc nhất, tự quyết định được tất cả mọi việc lớn nhỏ trên đời sống mình. Thì đó là kết quả của một chuỗi ngày dài khổ đau bất tận cho chính bạn. Và nếu bạn đọc Thánh Kinh thì chắc-chắn bạn sẽ thấy rằng, mình không đủ sức chiụ đựng để nhận những hình phạt đau đớn đó trong thế giới đời sau. Có khi nào bạn muốn, đừng bao giờ ai nói điều đó cho bạn nghe, để rồi lương tâm bạn lại một lần khó xử không ? Đó là điều hoàn-toàn không tốt cho bạn.

        Nhưng nếu  vì một sư hiểu sai nào đó, mà  bạn  nghĩ rằng, mình đã có qúa nhiều tội-lỗi, rồi bây giờ ai có thể tha thứ và giải thoát được, điều đó đang làm cho bạn bối rối, thì đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Bạn suy nghĩ kỹ đi, nếu bạn rơi vào trong tình trạng này thì bạn đừng lo? Trong Thánh Kinh sách Khải-Huyền 1:6 Lời Chúa cho biết: “ Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men.”

          Giả sử, bạn đang khao khát trở thành một con người hoàn-toàn mới mẻ, và luôn-luôn hướng lòng về sự nương dựa nơi Đức Chúa Trời, thì bạn cứ yên tâm. Tôi sẽ nói với bạn hình ảnh của một con người là John Newton. Qua hình ảnh này, bạn có thể thấy được  một cách rõ ràng đó là:  Nếu quay đầu trở lại với Chúa, thì Chúa sẽ giúp đỡ như thế nào cho chúng ta?

        Mẹ của John Newton đã qua đời khi ông còn là một đứa bé. Đến tuổi thanh niên ông quyết định theo dấu chân của Cha mình, một thuyền trưởng người Anh chuyên đi biển.  Anh gia nhập Hải quân Hoàng Gia Anh, nhưng đã bị cho về vì hành vi vô kỷ luật. Để tránh rắc rối thêm, anh chuyển đến bờ biển phía tây Phi Châu, và làm việc cho một người buôn nô-lệ. Cuối cùng, anh trở thành một thuyền trưởng Nô-lệ . Và anh đã đối xử với nô-lệ một cách tàn nhẫn đáng ghê tởm .

       Trong một cuộc hành trình nọ,  con tàu của anh bị va đập vào đá, hư hại rất nghiêm trọng, do một cơn bão lớn gây ra. Vì lo sợ cho mạng sống mình, anh đã đầu phục Chúa, và hướng cuộc đời mình về một ngày mới. Anh đã được cứu thoát. Một vài năm sau đó, anh thấy rõ rằng, chế độ chiếm hữu nô-lệ là điều đáng gớm ghét, anh từ bỏ và tham gia chống nô-lệ. Đời sống anh thay đổi đến mức độ, anh tham gia học lời Chúa để trở thành một người giảng đạo.  Khi anh giảng đạo, người ta gọi anh là “Thuyền trưởng cũ đã được biến cải”. Tất cả chỉ vì anh đã gặp được Đức Chúa Trời bằng cách cá nhân. Anh đã sáng tác bài Thánh ca nổi tiếng nhất bằng tiếng Anh, được dịch qua lời việt “ Ân Điển Lạ Lùng .”  Trong bài Thánh ca đó anh đã mô tả sự biến đổi chính mình qua lời như sau:

Ngợi Ca Chúa từ aí ban ơn lạ lùng .

Đời tôi vốn tràn những lệ đắng .

Tôi đã hư mất bao ngày. mù loà trong nơi tội đầy .

Mà ơn Chúa , thương xót khoan nhân .

          Có một Đấng  nào khác ngoài Đức Chúa Trời để có thể thay đổi một người tội nhân như John Newton không?  Và chẳng phải chỉ một mình John Newton. Nhưng hiện nay có hàng triệu đời sống được biến đổi một cách là lùng như vậy. Bạn đã thấy rõ, thế giới này sẽ bị trừng phạt  nhưng John Newton  sẽ được vui mừng trong ngày đó.

       Hầu hết những người Việt-Nam chúng ta, kể từ khi rời khỏi  quê hương  để trên đường đến Hoa Kỳ này,  không  một ai  mà không được Đức Chúa Trời kêu gọi. Tôi tin rằng, đã có nhiều lần trên cuộc đời bạn được Đức Chúa Trời kêu gọi, nhưng bạn không chiụ thức tỉnh để quay về!

        Bạn nghĩ rằng chết là hết chăng? Ôi, nếu thế thì bạn nghĩ qúa đơn giản. Nhưng tôi thưa với bạn. Nếu bạn không biết đến Đức Chúa Trời và từ chối Ngài  thì điều đó đã đành rồi . Nhưng con cháu bạn, cứu tiếp nối và tiếp nối những cái sai trái từ nơi bạn xây dựng cho nó,  thì chẳng phải chỉ một mình bạn chết. Nhưng cả dòng họ mình sẽ chết theo  thì bạn nghĩ  thế nào?  Bạn đang dửng dưng với những lời kêu gọi của Đức Chúa Trời. Chương trình “Công Bố Phúc Âm “là một chương trình được Đức Chúa Trời dùng, để truyền đạt sự kêu gọi của Ngài đến với mọi người . Bạn hãy nghe Lời Đức Chúa Trời phán trong Thánh kinh sách Ê-xê-ci-ên 33:11: Hãy nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ, xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết.”

        Lời Chúa luôn cảnh cáo về sự chết, nếu không hiểu bạn sẽ có sự lầm lẫn. Tôi xin giúp bạn hiểu rõ về điều này.Tất cả mọi người đều phải chết một lần.  Chính bạn đã thấy nhiều người chết, rồi đến phiên bạn và tôi cũng sẽ chết. Sự chết của thể xác này không ai tránh khỏi. Vì tổ phụ của chúng ta  là A-đam và E-va đã phạm tội với Đức Chúa Trời nên Ngài tuyên án “ Phạm tôi thì phải chết.Nhưng cái chết của một con người  trong xác thịt ngày hôm nay không phải là đã chấm dứt.  Nhưng đến một lúc nào đó, Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại thế gian này, thì những người đã chết ở trong Chúa được quyền năng của Ngài làm cho sống lại, với một thân xác toàn hảo không tội-lỗi được cất lên trên không trung. Còn những người đã theo Chúa mà còn sống, khi Chúa Cứu Thế Giêxu trở laị thì không phải chết nhưng được biến hoá và tiếp tục được cất lê. Kinh Thánh gọi đó là Hội Thánh được cất lên. Hội Thánh là những người theo Chúa một cách trung tín.

      Còn những người đang sống ở dưới đất, không theo Chúa, hoặc bỏ Chúa, thì bị cơn đại nạn ghê gớm giáng xuống đất này. Bất kỳ tôn giáo nào, giáo hội nào, lớn hay nhỏ,  thờ ai mặc dầu, cũng phải ở trong sự đóan phạt nặng nề. Và những người  đã chết ngoài Chúa cứ nằm tại dưới đất nhưng linh hồn đã bị giam cầm .

      Sau bảy năm đại nạn đã qua.  khi Đức Chúa Giêxu đã dùng quyền năng phá  diệt  mọi quyền uy thế lực và bắt Satan bỏ vào trong ngục 1000 năm. Thì Ngài làm mới lại tất cả muôn vật. Những người tin Chúa đã sống lại, được Sống với Chúa 1000 năm bình an. Sa-tan không còn được tự do, nên nó không lừa dối ai được nữa mà mọi người đều thờ phượng Đức Chúa Trời. Và sau một ngàn năm đã mãn, và tiếp theo một số bước kế tiếp. Những người không tin Chúa được Chúa cho sống lại, nhưng phải ra trước tòa án trắng của Đức Chúa Trời để tuyên án đi vào hoả  ngục đời-đời mà Thánh Kinh gọi là sự chết thứ hai. Trong Thánh Kinh sách Khải-huyền 2: 8-21 Lời Chúa phán: “ Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai.”

         Tôi biết rằng, bạn sẽ không thích tôi nói đến điều này. Thật sự  tôi cũng chẳng muốn nói đến điều đó, nếu không còn cơ hội cho bạn. Tối kỵ hơn nữa, là bạn không muốn tôi nói đến tôn giáo của bạn đang theo là không có uy quyền  để giúp bạn, trong khi đang sống và sau khi đã chết . Vâng tôi hiểu điều đó.  Nhưng nếu bạn muốn tôi nói ngược lại để hợp theo ý muốn của bạn, thì chẳng khác nào tôi  qúa gian ác,  đã cho bạn một chai độc dược mà dán nhãn nước ngọt trái cây.

          Những điều gì tôi nói với bạn, đều là những Lời của Đức Chúa Trời, mà chẳng có thần nào, chẳng có người nào, chẳng có quyền lực nào có thể thay đổi được. Và những điều đó đang từng bước ứng nghiệm.

      Trong tương lai, thế giới này chắc-chắn sẽ bị hủy diệt. Vì nếu bạn tin tôn giáo của bạn, hay hướng theo loại sách vở nào đó, thì bạn có thể  yên tâm để sống một cuộc đời bình an giả tạo thật ngắn ngủi,  rồi để chờ ngày định tội mà bạn không hề biết sự thật vô cùng quan trọng này. Nhưng nếu  bạn đọc  lời Đức Chúa Trời thì bạn sẽ có một sự hiểu biết thật sự. bạn sẽ biết đường để quay trở  về với Chúa.  Bạn sẽ có cuộc đời phước hạnh về tương lai đời này, và đời-đời cho những chuỗi ngày vô tận ở trên trời trong đời sau. Có bao giờ bạn nhìn những đứa trẻ, con của bạn, trong lúc nó nằm ngủ, hay là vui chơi không ? Ôi thật thơ ngây!  Bạn có ao ước điều gì ở nơi chúng khi thành tài không ? Chắc là có nhiều chứ.  Nhưng bạn đang thiếu nợ các con bạn một điều rất quan trọng: Đó là bạn không giúp cho linh hồn nó được sống, để tương lai đời sau nó không bị đau khổ đời-đời. Trong Thánh Kinh sách Châm-ngôn  22:6  Lời Chúa phán: “ Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.”  Chúng ta không thể hủy diệt gia đình của chúng ta đời-đời. Chúng ta không thể để cho gia đình của chúng ta trong tương lai phải đoàn tụ nơi hỏa ngục!

      Bạn đừng hiểu lầm, là tôi không  qúi trọng tôn giáo của bạn. Nhưng bạn cũng đừng lầm lẫn mà phải hiễu rằng: Đến một lúc nào đó, khi Đức Chúa Giê-xu Christ đến, thì tất cả mọi tôn giáo sẽ bị đánh đổ hoàn toàn. Nhưng tất cả những người theo tôn giáo thì không tiêu tan, mà phải tồn tại để đón nhận hình phạt về cho mình. Trong Thánh Kinh sách Khải-huyền 11:18 Lời Chúa phán: “Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã đến: Giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian.”

      Tương lai của thế-gian là thế đó. Đường đi của người tin Chúa và người không tin Chúa đã rõ ràng. Bạn hãy quyết định để trở về với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêxu Christ đang dang tay chờ đón bạn cùng gia đình Amen . 

servant  Elijah Nghiem

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.