Thiên Chúa Thành Người

2,148 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề tài

Thiên Chúa Thành Người

   Mùa Đông đã đến, những  ngọn đèn điện được trang trí khắp nơi mang  đủ loại mà sắc. Ánh sáng lấp lánh, như nhắc nhở mọi người qua lại nhớ rằng: Mùa giáng sinh đã  đến.Tin mừng cho toàn thể nhân loại:“ Đấng Cứu Thế” đã  giáng trần.

         Có một điều đặc biệt  trong mùa giáng sinh, đã gây sự ngạc nhiên cho chúng ta đó là: Chúa Jêsus giáng thế để cứu thế, đó là cái diễm phúc chung của toàn thể nhân loại. Đó là Hồng ân mà Thiên Chúa đã ban không cho mỗi người trên địa cầu này.

     Có khi nào bạn suy nghĩ rằng: Chúa Jêsus thuộc về những người theo Đạo Tin-Lành, hay một số giáo hội thờ Chúa nào đó; chứ không có liên hệ gì với bạn là người theo tôn giáo khác không? Giả sử, nếu bạn có nghĩ như thế thì thật là thiệt thòi cho bạn. Vì trong Thánh Kinh sách Giăng đoạn 3:16 Lời Chúa phán:“ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Chúa Jêsus Christ xuống trần. Hầu cho hễ ai tin Chúa Jêsus thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời”. Trong thế gian này có bạn, có gia đình bạn, và có tất cả mọi người ngoài bạn. Bây giờ, tôi xin phép để được hỏi  bạn một câu hỏi: Bạn có cần Chúa Jêsus cứu không? Theo tôi bạn sẽ có hai cách để trả lời:

1/ Bạn có thể trả lời: Không cần Chúa Jêsus cứu. Xét trên thực tế về niềm tin hiện tại của bạn, bạn trả lời như thế là đúng, vì hiện tại bạn không tin Chúa Jêsus. Nhưng bạn có cần ai ngoài Chúa Jêsus cứu không? Nếu bạn trả lời không là sai; vì hiện tại bạn đang đặt niềm tin vào một người khác chứ không phải Chúa Jêsus. Đây là một vấn đề nguy hiểm, bạn nên xem lại vấn đề quan trọng này. Vì nếu có một người bị bệnh sắp chết, mà người đó lại không chiụ cho bác sĩ điều trị, nhưng lại muốn một người không phải bác sĩ thì không thể có hy vọng sống. Bạn nghĩ sao? Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 3 : 23 Lời Đức Chúa Trời phán :“Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”  Nếu đặt một số câu hỏi: Con người phạm tội với ai? Thì xin được trả lời: Con người phạm tội với Thiên Chúa. Nếu được hỏi: Tội con người phạm với Thiên Chúa là tội gì? Xin được trả lời: Đó là tội không thờ Thiên Chúa  là Đấng dựng nên mình. Nếu được hỏi: Muốn hết tội thì phải làm sao? Xin được trả lời: Phải tin Chúa Jêsus là Đấng đã giáng thế chiụ chết trên cây thập tự để đền tội thay cho hết thảy mọi người. Nếu ai tin Chúa Jêsus thì người đó nhận được sự tha thứ ngay tức khắc, và tên có trong sách sự sống đời-đời ở thiên đàng.

      Trường hợp  một người có tội với Thiên Chúa  mà không muốn tin Chúa Jêsus là Đấng đã chết thay cho mình, mà tự tìm một ai đó để đặt niềm tin vào, thì thật là nguy hiểm. Trong Thánh kinh sách Công vụ 4: 12 Lời Chúa phán: “ Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta nhờ vào đó mà được cứu”.

      Lời Thiên Chúa đã phán một cách rõ ràng, mỗi người chúng ta đều có thể kiểm chứng được. Vì từ trước đến nay, chưa có ai chứng minh được người đó hay thần nào có sự sống đời-đời như Thiên Chúa. Chắc-chắn là không có ai chứ? Vì ai cũng phải chết. Vậy nếu mình đặt niềm tin vào người đã chết, thì chẳng lẽ mình lại hy vọng vào người chết thì người sống được gì?

    2/ Bạn có thể trả lời: Tôi cần Chúa Jêsus cứu. Nếu bạn trả lời cần Chúa Jêsus cứu thì bạn là người thật sự khôn ngoan, biết giá trị của linh hồn mình. Trong Thánh Kinh sách Mác 8 : 36 Lời Chúa phán : “ Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì”. Có hai điều chúng ta cần suy nghĩ: 1 / Đã gọi là con người thì phải có linh hồn là lẽ đương nhiên, vì Thiên Chúa dựng nên con người là như thế. Nếu giả sử bạn không thích linh hồn, thì bạn cũng chẳng có cách nào tách rời linh hồn ra khỏi xác được.  Còn ai bảo con người không có linh hồn thì người đó thật đáng thương, vì mình đã không biết chính mình có một điều vô giá mà Thiên Chúa đã ban cho, mà bây giờ mình phải đối xử với linh hồn như thế nào!

2 / Nếu bảo chết là hết. Vậy trên trần thế này đã có người chết nào trở về nói chết là hết chưa . Nếu bảo chưa thì làm sao biết chết là hết . Hơn nữa chính người nói đó đã chết chưa , nếu chưa chết làm sao biết hết.

    Mùa Giáng Sinh lại trở về, nhắc nhở cho mọi người chúng ta biết rằng: Hơn hai ngàn năm trước, vì yêu thương nhân loại, nên Thiên Chúa đã trở thành người giáng trần, hy sinh chịu chết vô điều kiện cho con người trân Thập tự giá danh Ngài là Giê-xu. Sau khi Ngài hoàn thành kế hoạch cứu rỗi, Ngài đã thăng thiên về trời. Vì Ngài là Thiên Chúa, Đấng ở trên trời. Còn mọi người ở trần thế, dù danh giá đến đâu hết đời thì cũng phải trở về đất.  Cho nên Thiên Chúa được gọi là Đấng Chân Thần Hằng sống, để phân biệt với các thần không có sự sống ở thế gian. Vậy trong Mùa Giáng Sinh này, là cơ hội cho bạn tìm hiểu, để đặt niềm tin vào Ngài là Đấng sống, hầu cho tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng. Trân trọng kính mời Quý vị thân hữu đến với Ngôi Nhà thờ Tin-Lành gần nhất- để tìm hiểu thêm về tình yêu thương vô hạn lượng của Thiên Chúa dành cho mình.

Servant   Elijah  Nghiem

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.