Tin Lành Khác Là Gì

1,696 views

Công  Bố Phúc Âm

Đề Tài

 Tin Lành Khác Là Gì

          Trong Thánh Kinh sách I Giăng 3:7 lời Chúa phán: “ Hỡi các con cái bé mọn, chớ để cho ai lừa dối mình: kẻ làm sự công bình là người công bình ,như chính mình Chúa là công bình.”

           Ở Việt-Nam cũng như tại Hoa-Kỳ; bạn có thể nghe một số người hầu việc Chúa, dạy dỗ làm nhiều người tín hữu đặt niềm tin nơi Chúa thắc mắc: “Thế Nào Là Tin-Lành khác?” Sở dĩ có sự nảy sinh như thế, vì có một số người lãnh đạo tinh thần đang “quảng cáo” cho giáo hội hay giáo phái của mình rằng: “Chỉ có mình là Tin lành thật, còn các giáo phái giáo hội khác là Tin Lành khác!” ý nói là tà giáo. Chẳng biết họ dựa vào đâu để tuyên truyền như thế? Người tin Chúa Giê-xu thì có Thánh Kinh, vậy chúng ta hãy mở Thánh Kinh và lần lượt tìm hiểu về Lời Đức Chúa Trời để xem sự thật của lời tuyên truyền xuyên tạc này như thế nào!

           Trong Thánh Kinh sách Ga-la-ti đoạn 1: 6-7 Thánh Phao-lô được Thánh Linh cảm động ông thốt lên như sau:“ Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giê-xu Christ, đặng theo Tin-lành khác. Thật chẳng có Tin-lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin lành của Đấng Christ.”Thật nguy hiểm cho một số người hầu việc Chúa đang rao truyền Tin-lành, mà lại không phân biệt được thế nào là Tin-Lành của Đấng Christ và thế nào là Tin-lành khác. Như vậy cũng có nghĩa là nhiều người đang theo Tin lành của Đấng Christ, đang giảng dạy về Đấng Christ, mà cũng chẳng biết tận tường Tin-lành của Đấng Christ là thế nào nữa mới thật là đáng sợ chứ!

           Bạn có thể mở trong Thánh Kinh sách Lu-ca 2: 8-10 Lời Chúacho biết: “ Vả trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói loà chung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế là Christ là Chúa.” Qua câu Thánh Kinh  trên,  bạn đã hiểu Tin lành là gì rồi phải không?

           Chúng ta có thể đặt câu hỏi: Tại sao lại gọi là Tin lành? Xin trả lời: Vì thế giới loài người đã phạm tội trọng với Đức Chúa Trời, con người đã chết về phần tâm linh, mọi người đang hướng về hoả ngục, thì đây là “tin dữ.” Nhưng bởi tình yêu thương vô hạn lượng của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu Christ là Ngôi Hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã giáng thế làm người, chiụ chết trên cây Thập tự giá để đền tội thay cho nhân loại. Đây là một sinh tế đủ tiêu chuẩn theo sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Cho nên ai tin vào sự chết thay của Chúa Giê-xu cho chính bản thân mình; thì linh hồn người đó được thoát khỏi sự chết đời-đời mà đến sự sống nơi đời sau, tên của họ được ghi vào sách sự sống ở thiên đàng thì đó là“Tin lành.” Tin Lành có hai nghĩa : Nghĩa phổ thông và nghĩa đặc biệt. Phổ thông là để cho người khác khi nghe đến  biết mình là người theo Chúa Giê-xu. Nghĩa đặc biệt là có liên hệ đến Chân lý của sự cứu rỗi một cách trọn vẹn đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời .

            Như vậy trong Tin Lành của Đấng Christ có gì: Có sự cứu chuộc của Đấng Cứu Thế, có sự tha tội qua sự chết thay của Đấng Cứu Thế, có sự tái sinh cho người tin nhận qua Đức Thánh Linh, có sự sống đời-đời từ sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ. Đó là Tin Lành của Đức Chúa Trời. Vậy thì  còn Tin lành khác là loại Tin lành ra làm sao mà không hiểu?

               Trước khi nói về Tin lành khác, chúng ta không thể để cái thang giá trị của từ Tin lành ngang hàng với danh xưng của giáo hội hay giáo phái. Vì giáo hội hay giáo phái là một tổ chức do con người lập ra rồi đặt tên cho nó. Tổ chức không thể đại diện cho Chân Lý của Thánh Kinh, vì tổ chức không phải là Chân Lý. Chân lý cũng không thể đại diện cho tổ chức. Vì Chân lý luôn-luôn là Chân Lý. Danh xưng của tổ chức có thể thay đổi, đường lối giảng dạy của tổ chức hay cá nhân có thể thay đổi, vì mỗi con người khi nắm quyền lãnh đạo hay trách nhiệm giảng dạy sẽ có ảnh hưởng đến tổ chức, đến Chân lý một cách khác nhau, cho nên tổ chức dễ dàng thay đổi Chân lý của Đức Chúa Trời! Vì thế, khi bạn muốn nói đến một Tin Lành khác để ám chỉ đến một giáo phái hoặc giáo hội nào đó là tà giáo, thì trước hết bạn phải biết rõ bạn thuộc Tin lành nào. Tin lành của bạn đang theo có phải là Tin lành của Đức Chúa Trời không? Vì khi ai đó ám chỉ giáo hội hay giáo phái khác mình là Tin Lành khác, thì nó không mang tính phổ thông như cách suy nghĩ đơn sơ của người đó, mà nó mang tính đặc biệt. Khi nói đến “Tin lành khác,” nó sẽ chứa đựng mọi tiêu chuẩn cứu rỗi của Đức Chúa Trời một cách đầy đủ mà Chân Lý Thánh Kinh đòi hỏi nó. Nếu bạn muốn ám chỉ một giáo phái hay giáo hội nào là“Tin lành khác,” thì trước hết bạn phải tra xem Thánh Kinh để biết chính bạn thuộc Tin lành nào cái đã. Sau đó bạn mới xem đến tín lý của giáo hội giáo phái khác, và cách dạy dỗ của họ về Chân Lý Thánh Kinh gồm có: Về Ba Ngôi Đức Chúa Trời, sự cứu chuộc, sự ăn năn, sự tha tội, sự tái sinh, sự phục sinh, sự chết, sự sống lại nơi đời sau, thiên đàng, và địa ngục một cách tường tận, thì bạn mới có thể nói một cách tế nhị; họ thuộc thành phần Tin lành nào.

          Có một số người hầu việc Đấng Christ mà Chúa Giê-xu đã cảnh cáo trong Mathiơ 7:3 “Sao ngươi  chỉ nhìn thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà không thấy cái đà trong mắt mình.” Hơn nữa, chúng ta nên biết rằng: Chúa Giê-xu phán trong Thánh Kinh sách Giăng 10:16.“ Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này; ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi.” Trong Thánh Kinh sách Mác 9:38 ghi lại lời dạy của Chúa Giê-xu cho môn đồ Ngài.  Ấy là khi Thánh  Giăng đến thưa cùng Ngài rằng: “ Lạy thầy, chúng tôi thường thấy có người lấy danh thầy mà trừ qủi, thì chúng tôi đã cấm, vì họ không theo chúng ta. Đức Chúa Jêsus phán rằng : Đừng cấm làm chi;  vì chẳng ai cùng trong một lúc vừa nhân danh ta làm phép lạ, vừa nói xấu ta được. Hễ ai không nghịch cùng ta thì thuộc về ta.”  Bạn nghĩ gì về lời dạy của Chúa Giê-xu về phương diện này?

             Nếu giả sử bạn quả quyết rằng: Những giáo hội giáo phái tin lành ngoài bạn đều là “Tin lành khác.” Rồi những giáo hội, giáo phái khác họ lại nói bạn là “Tin lành khác.” Vậy bạn nghĩ thế nào? Phải chăng chúng ta đang gieo hạt giống của sự chia rẽ trong nhà Đức Chúa Trời chăng? Bạn hãy giúp đỡ cái sai của họ theo Thánh Kinh nếu có. Nhưng đừng xuyên tạc, bóp méo cái đúng của anh em, gây thiệt hại cho Vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu từ trời đến cứu chúng ta; mục đích không phải để chúng ta cứ xoay quanh những chuyện tầm thường như thế. Đành rằng trên thực tế cũng không ít những giáo hội và giáo phái dạy dỗ không theo Chân lý của Thánh Kinh, nhưng nếu bạn không thể im lặng được, mà bạn bắt buộc bạn phải nói, thì trước hết bạn phải hiểu rõ tín lý của bạn và người khác bằng cách đúng-sai theo Thánh Kinh một cách thật tế nhị, chứ đừng nói mà qúa vội vàng, bồng bột, thì lại trở thành người không hiểu gì; mất giá trị của mình đi. Trong Thánh Kinh sách Lu-ca 6:39 Lời Chúa phán “ Kẻ mù có thể dắt kẻ mù được chăng? Cả hai há chẳng cùng té xuống hố sao?”

          Có một điều rất khó cho những người truyền giảng Đạo Chúa hiện nay tại Việt-Nam. Vì có nhiều người tuyên truyền rằng: “ Tin Lành là Đạo Mỹ!” Nhưng xét ra thì Mỹ làm gì có đạo. Mỹ đang theo Đạo Chúa, và đang truyền Đạo của Đức Chúa Trời cho khắp thế giới, hễ ai tin Chúa thì được Chúa tha tội và được sự sống đời-đời. Chứ đâu phải là tin vào Mỹ đâu. Thế mà trải qua hằng trăm năm rồi, biết bao nhiêu ngòi bút, giấy mực, lời nói để giải thích nhưng vẫn chưa thể thành công!

             Hơn tám mươi triệu người Việt-Nam đang cần được nghe Tin lành của Đức Chúa Trời. Biết bao nhiêu người tin Chúa đang nỗ lực ngày đêm thực hiện “Đại Mạng Lệnh”của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên toàn thế giới, thì bây giờ lại phát sinh ra một căn bệnh“nan y tâm linh” do một số người không hiểu lời Chúa, tuyên truyền xuyên tạc làm ngăn trở cánh cửa rao truyền Phúc âm mà các con dân Chúa đang nỗ lực cho buổi “bình minh” sắp đến! Lời Chúa phán trong sách Hê-bơ-rơ 12:15 “ Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể làm ngăn trở và làm ô-uế phần nhiều người trong anh em chăng.”

            Việc Thánh Phao-lô đề cập đến “Tin lành khác” là một điều qúa rõ ràng trong sách Ga-la-ti và nhiều nơi khác nữa. Bởi lẽ ông là người đã từng bắt bớ Tin Lành của Đấng Christ, vì trước đó ông là người không hiểu Đấng Christ nên chống Đấng Christ. Ông nỗ lực bắt bớ những người tin Đấng Christ. Đến khi ông bị Đấng Christ bắt phục trên đường Đa-mách. Và khi Ngài mở mắt ông, ông mới thực sự biết Đấng Christ là thế nào. Và từ đó ông không bàn đến“ thịt và huyết” chỉ truyền giảng về Đấng Christ để cứu người mà thôi. Trong Thánh Kinh sách II Cô-rinh-tô 11:4 Lời Chúa phán: “ Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Giê-xu khác với Giê-xu chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một Thánh Linh khác với Thánh Linh anh em đã nhận, hoặc một Tin Lành khác với Tin Lành anh em đã được thì anh em chắc dung chiụ.” Câu Thánh Kinh này có ba phần tối quan trọng mà bạn phải hiểu để có thể phân biệt được đó là: Giê-xu khác, Thánh Linh khác, Tin lành khác là thế nào. 

           1/ Giê-xu khác: Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 24: 24 Lời Chúa phán “ Vì có nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ…”

            2/ Thánh Linh khác: Trong Thánh Kinh sách I Giăng 4:2 Lời Chúa phán “ Bởi điều này, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Giê-xu Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời.”

            3/ Tin Lành khác: Là Tin lành không tin có sự sống lại nơi đời sau, sự việc này xuất hiện trong thời của Thánh Phao-lô. Trong thời đó phe Sa-đu-sê không tin có sự sống lại và được Thánh Kinh ghi lại mẫu đối thoại của họ với Chúa Giê-xu, trong Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ 22:23 “ Trong ngày đó, có người Sa-đu-sê, là kẻ nói rằng không có sự sống lại, đến gần Ngài mà hỏi rằng :………….”

             Chúng ta nhất quyết không trở thành kẻ bán rẻ linh hồn tội nhân để xây dựng giáo hội, hay giáo phái của mình. Chúng ta phải có tấm lòng nhân hậu-hầu biết làm lợi cho Vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất. Danh xưng của bất kỳ giáo phái hay giáo hội nào lớn đến đâu cũng sẽ có ngày biến mất; khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm trên đất. Vì Đức Thánh Linh không thành lập giáo phái hay giáo hội, nhưng Ngài thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

            Hàng triệu-triệu người đang nỗ lực rao truyền sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu trên toàn thế giới, bạn nên hiểu rằng: Họ không làm cho cá nhân hay gia đình riêng của họ, nhưng họ hy sinh vì linh hồn những người chưa được cứu. Có lẽ nào trong Chúa, người này thì xây dựng, người kia thì lại phá đổ ? Trong Thánh Kinh sách Phi-líp 1:15 Lời Chúa phán: “ Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền.” Chúng ta phải hiểu biết về Lời Đức Chúa Trời, đừng lấy giáo phái hay giáo hội làm trung tâm của niềm tin mình. Nhưng hãy nhìn xem Chúa Giê-xu là cội rễ cuối cùng của đức tin. Và cây ơn Ngài thực hiện cho bằng được“ Đại Mạng Lệnh” mà Ngài đã truyền cho hết thảy chúng ta từ nay cho đến cuối cùng của cuộc đời. Amen.                

Servant  Elijah  Nghiem                                   

 

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.