4,418 views

Hội Thánh Nguồn Phước Oakland Thăm Trung Tâm Truyền Giáo Atlanta GA 2013

Bấm vào Full Screen ở cuối góc phải của video để phóng lớn